/SKIRTA PARAMA PROJEKTUI „VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS LAISVŲ PATALPŲ PRITAIKYMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖMS ĮRENGTI “
2018 m. kovo 19 d.

SKIRTA PARAMA PROJEKTUI „VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS LAISVŲ PATALPŲ PRITAIKYMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖMS ĮRENGTI “

PROJEKTO KODAS NR. 09.1.3-CPVA-R-724-11-0003

2018 m. sausio 17 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto įgyvendinimui numatyta 220 453 Eur lėšų (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 187 385 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 16 534 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 16 534 Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – prisidėti prie Varėnos r. savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimo. Projekto metu planuojama Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato mokomojo korpuso patalpas pritaikyti priešmokykliniam ir ikimokykliniam vaikų ugdymui. Grupių patalpas planuojama įrengti funkcionalias, lengvai pertvarkomas ir pritaikomas skirtingiems vaikų veiklos poreikiams. Taip pat planuojama grupių patalpas aprūpinti baldais, įranga bei ugdymui skirtomis priemonėmis, skatinančiomis aktyvią vaiko veiklą, smalsumą, kūrybiškumą, vaizduotę, reikalingoms priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo turiniui įgyvendinti. Lauke planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sukurtos funkcionalios, lengvai pertvarkomos, modernios bei kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams laisvose gimnazijos mokomojo korpuso patalpose bei patobulinta vaikų ugdymo kokybė. Varėnos rajono savivaldybės administracija įsipareigojo projekto veiklas įgyvendinti iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Rasa Nenartavičienė,

el.p. rasa.nenartaviciene@varena.lt, tel. (8 310) 31 981.

2020-08-24T16:57:15+00:00