/Skirta parama projektui „Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių globos namų, vaikų dienos centrų steigimas ir plėtra“ įgyvendinti
2019 m. lapkričio 8 d.

Skirta parama projektui „Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių globos namų, vaikų dienos centrų steigimas ir plėtra“ įgyvendinti

2019 m. rugsėjo 17 d. Centrinė projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų, vaikų dienos centrų steigimas ir plėtra“ (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0005) sutartį, pagal kurią projektui įgyvendinti numatoma skirti 203 322,56 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projekto tikslas – Varėnos rajone sukurti sąlygas, reikalingas ir veiksmingas tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Įgyvendindama šį projektą, Varėnos rajono savivaldybės administracija numato užtikrinti socialinių paslaugų kokybės gerinimą plėtojant socialinių paslaugų teikimą bendruomenėje likusiems be tėvų globos vaikams, organizuojant ir plečiant trijų vaikų dienos centrų veiklą skirtingose rajono vietose: Varėnos mieste, Vilkiautinio ir Marcinkonių kaimuose. Vaikų dienos centruose bus teikiamos dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos vaikams ir jų šeimos nariams padedant vaikams adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Siekiant užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą likusiems be tėvų globos vaikams bendruomenėje, globos paslaugoms teikti 8 vaikams pritaikytas savivaldybei priklausantis pastatas.

Įgyvendinant projektą, numatoma plėsti vaikų dienos centrų veiklą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, padidinti paslaugų prieinamumą vaikams tiek mieste, tiek gyvenvietėse, labiau nutolusiose nuo Varėnos miesto.

Marcinkonių kaimo bendruomenė veiklą vykdys naujai įsteigtame vaikų dienos centre, paslaugas teiks 12 vaikų. Veikloms organizuoti bus įsigyti reikiami baldai ir įranga.

Varėnos rajono visuomeninės organizacijos „Ištieskime ranką vaikui“ vaikų dienos centras „Versmė“ projekto įgyvendinimo laikotarpiu paslaugas teiks 33 vaikams. Numatoma šio centro patalpose atlikti paprastojo remonto darbus: bus įrengtas užsiėmimų kambarys (aktyviam poilsiui, laisvalaikiui, renginiams ir žaidimams organizuoti), poilsio ir užsiėmimų kambarys, suremontuota įėjimo į patalpas dalis ir sanitarinis mazgas, kuris bus pritaikytas neįgaliesiems. Veikloms organizuoti bus įsigyti reikiami baldai ir įranga.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro vaikų dienos centras „Spyglys“ projekto įgyvendinimo laikotarpiu paslaugas teiks 26 vaikams. Šio centro patalpose bus atliekami paprastojo remonto darbai: įrengta pamokų ruošos-edukacinė erdvė ir virtuvėlė, įrengtas neįgaliesiems pritaikytas įėjimas į pastatą, bus įsigyti reikiami baldai ir įranga.

Varėnos rajono savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose likusiems be tėvų globos vaikams teikiamos naujos socialinės paslaugos, alternatyvios socialinei globai institucijose.

Vaikų dienos centrų steigimas ir plėtra – tai galimybė rajono vaikams gauti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas ir pagalba jiems adaptuojantis šeimoje bei visuomenėje. Numatoma, kad visos projekto veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2021 m. vasario 28 d.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-11-08T19:00:11+00:00