/Skirtas finansavimas dar 5 vietos plėtros projektams įgyvendinti
2019 m. spalio 17 d.

Skirtas finansavimas dar 5 vietos plėtros projektams įgyvendinti

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė skyrė finansavimą šiemet pateiktiems ir vertinimo procedūras perėjusiems Varėnos specialiosios mokyklos, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos,  Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vietos veiklos projektams.

Varėnos specialiosios mokyklos projektui „Mes kartu – jėga“, kuris bus įgyvendinamas kartu su aktyvaus laisvalaikio klubu „Juostandis“, skirta 9 228,23 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų, dar 748,24 Eur pareiškėjas prisidės savanorišku darbu. Projektu metu specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ir jų šeimos nariams bus organizuojamos sveiko maisto gamybos pamokėlės, vaikams sporto klube bus vykdomos mankštos, bus mokoma veikos gyvensenos pagrindų, vykstama į „Pirmo blyno“ restoraną Vilniuje. Tai jau antrasis Varėnos specialiosios mokyklos projektas.

Varėnos technologijos ir verslo mokyklos projekto „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ metu bus mokoma gaminti šaltus ir karštus užkandžius, salotas, vieno kąsnio užkandžius, desertus ir gėrimus, estetiniu patiekalų apipavidalinimo. Pabaigus apmokymus, planuojama organizuoti renginius, kuriuose mokiniai pristatytų pagamintus užkandžius  kviestiniams svečiams. Mokytis galėtų visi niekur nedirbantys Varėnos miesto gyventojai – tiek visų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, tiek senjorai. Projektui įgyvendinti skirta 9 162,60 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų, dar 742,91 Eur pareiškėjas prisidės pats.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio projektui „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ skirta 19 401,60 ES ir valstybės biudžeto lėšų, pareiškėjo nuosavas įnašas – 1 573,10 Eur. Projekto metu bus didelis dėmesys skiriamas individualių ypatumų turinčių socialinės atskirties, specialiųjų ir daugiavaikių šeimų vaikų ugdymui, stiprinant jų sveikatos, socialines, pažintines kompetencijas įsigytos sensorinės įrangos pagalba. Taip pat bus organizuojami sporto, meno, muzikos užsiėmimai, kiekvieną mėnesį koncentruojantis į vis kitų pažintinių kompetencijų ugdymą. Tai jau taip pat antras šios darželio projektas, įgyvendinamas kartu su Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu. Šįkart prie jo įgyvendinimo prisidės ir Varėnos trečiojo amžiaus universitetas.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio projektui „Socialinės rizikos vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ skirta 11 380,82 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų, o 922,77 Eur pareiškėjas prisidės pats. Jo metu darželį lankantiems Varėnos miesto socialinės rizikos šeimų, specialiųjų poreikių, daugiavaikių šeimų ir kitiems vaikams bus organizuojami specialūs muzikiniai, terapiniai piešimo ant vandens, tapybos, molio lipdymo užsiėmimai.

Projektai bus vykdomi įgyvendinant Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Ministrės įsakymus dėl finansavimo skyrimo galite rasti:

dėl Varėnos TVM projekto;

dėl Varėnos specialiosios mokyklos projekto;

dėl Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio ir Varėnos J. Čiurlionytės mokyklos projektų.

Pareiškėjai sutartis pasirašys dar spalio mėn., o projektų veiklos, planuojama, bus pradės įgyvendinti jau lapkričio mėn.

Kviečiame aktyviai dalyvauti projektų veiklose ir paskatinti jose dalyvauti artimuosius bei pažįstamus!

Varėnos miesto VVG informacija

2019-10-18T10:38:12+00:00