/Su Lietuvos socialinių darbuotojų diena!
2022 m. rugsėjo 27 d.

Su Lietuvos socialinių darbuotojų diena!

Prieš daugiau nei 30 metų Varėnoje buvo įkurtas Globos ir rūpybos skyrius (dabar – Socialinės paramos skyrius), kuriam tuomet vadovavo gerb. Vincas Skaržinzkas ir dirbo vos 3 darbuotojai. Bėgant laikui nepriklausomoje Lietuvoje formavosi socialinė sistema, radosi vis daugiau pagalbos žmogui rūšių, o socialinio darbo profesija tapo ypač reikalinga darbui su negalią turinčiais žmonėmis, senoliais, socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ar įvairių priklausomybių turinčiais gyventojais bei žmonėmis, patekusiais į sudėtingas gyvenimiškas situacijas. Tad šiandien galime džiaugtis ir didžiuotis profesionalia, aktyvia ir atjaučiančia socialinę pagalbą žmonėms mūsų rajone teikiančia bendruomene, kurią sudaro apie 130 darbuotojų.

Socialinės globos įstaigose, atradę ramybę ir namų jaukumą, gyvena virš šimto Varėnos krašto gyventojų, kitiems teikiamos pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, laikino apnakvindinimo ar krizių įveikimo pagalbos, asmeninės pagalbos ir kitos reikalingos paslaugos. Nepavargdamos dirba ir socialinių išmokų specialistės, kad visi laiku gautų jiems priklausančias išmokas (piniginę paramą, kompensacijas, įvairias kitas išmokas).

Šiandien socialines paslaugas mūsų rajone gauna daugiau nei 3000, o socialines išmokas – virš 5000 žmonių.

Šios šventės proga noriu dar kartą padėkoti Socialinės paramos skyriaus vedėjai Daliai Stankevičiūtei už tai, kad rūpi, kaip jaučiasi kiekvienas žmogus, už profesionalų socialinės srities Varėnos rajone koordinavimą. O taip pat visiems socialinį darbą dirbantiems. Ačiū, kad renkatės šį sunkų kelią. Linkiu šviesos Jūsų širdyse, laimės Jums ir Jūsų šeimoms bei žmonių, kuriais rūpinatės, dėkingumo šypsenų.

Jūs keičiate gyvenimus!

 

Algis Kašėta

Varėnos rajono savivaldybės meras

2022-09-27T14:33:26+00:00