/Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena Varėnoje – sušildytos širdys
2019 m. gruodžio 4 d.

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena Varėnoje – sušildytos širdys

Gruodžio 3 dieną nuo 13 val. Varėnos miesto gyventojai turintys negalią su šventine  nuotaika rinkosi paminėti neįgaliųjų dieną – jų laukė šiaurietiško ėjimo žygis, mankštos ir žaidimai lauke, sporto salėje bei baseine. Sporto centro savanoriai ne tik supažindino gyventojus su sveikos gyvensenos, pozityvaus mąstymo principais, bet ir praktiškai parodė kvėpavimo, atsipalaidavimo, kūno stiprinimo pratimus. Tai buvo laikas pabūti su draugais, kaimynais, bendraminčiais, rasti laiko sau. Sušildytas kūnas sportinių užsiėmimų metu ir širdys bendraujant su kolegomis paliks ilgam projekto dalyvių atmintyje.

Projektas „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ prisideda prie bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos neįgaliųjų asmenų socialinei atskirčiai mažinti – psichosocialinės, sociokultūrinės paslaugos vykdymo.  Įgyvendinamo projekto metu apmokyti penki savanoriais, pravesti mokymai negalią turintiems asmenims, pritaikyta ir treniruoklių salės erdvė ir su savanorių pagalba balandžio – birželio mėnesiais vyko taisyklingo fizinio aktyvumo apmokymai treniruoklių salėje, buvo suorganizuota stovykla Šventojoje, o nuo rugsėjo mėnesio prasidėję ir tęsiami iki sausio mėnesio vis dar vyksta aktyvios veiklos pratimai vedami baseine.

BĮ Varėnos sporto centras kartu su partneriais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos skyriumi ir Varėnos rajono neįgaliųjų draugija nuo 2018 metų rugsėjo 21 dienos įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0002 „Mes esame reikalingi vieni kitiems“. Projekto tikslas – didinti Varėnos miesto neįgaliųjų asmenų socialinę integraciją per fizinio aktyvumo veiklas. Asmenų su negalia socialinis užimtumas, fizinis aktyvumas – vienas pagrindinių neįgaliųjų integracijos į visuomenę rodiklis. Varėnoje šios tikslinės grupės asmenys iki projekto įgyvendinimo neturėjo sąlygų užsiimti taisyklinga fizine veikla. Visa tai sąlygoja neįgalių gyventojų neįsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, didina socialinę atskirtį ir susvetimėjimą.

Viso projekto vertė 28 958,90 eurų, socialinių paslaugų naudą gavę projekto tikslinė grupė – 30 asmenų. Projektas įgyvendinamas iki 2020-03-21.

Varėnos sporto centro informacija

2019-12-04T12:59:18+00:00