/Tarptautinis projektas „Verslo tiltai: išdrįsk žengti pirmą žingsnį“ pasitarnaus Varėnos rajono gyventojų verslumui skatinti
2020 m. spalio 13 d.

Tarptautinis projektas „Verslo tiltai: išdrįsk žengti pirmą žingsnį“ pasitarnaus Varėnos rajono gyventojų verslumui skatinti

Varėnos rajono savivaldybės administracija šių metų spalio 1 dieną kartu su kolegomis iš Luko savivaldybės (Lenkijos Respublika) pradėjo verslumui skatinti skirto projekto „Verslo tiltai: išdrįsk žengti pirmą žingsnį“ įgyvendinimą. Projektas inicijuotas norint abiejose savivaldybėse padidinti verslumo lygį ir tuo pačiu pagerinti ekonominę – socialinę situaciją. Šiuo metu dažnai iškylanti problema yra ta, jog kaimiškųjų vietovių gyventojai, negaudami samdomojo darbo, emigruoja į užsienį, stambesnius miestus arba tampa socialinių pašalpų gavėjais. Jie dėl nepasitikėjimo savimi, žinių ir motyvacijos stokos, socializacijos ir finansinių problemų nesinaudoja jau sukurtomis Lietuvoje ir Lenkijoje verslumą skatinančiomis programomis, nes šios programos jiems yra per sudėtingos ir dažnai sunkiai prieinamos.

Šiuo projektu bus siekiama padaryti esminį proveržį pasienio regione esančiose kaimiškosiose Varėnos ir Luko savivaldybėse sudarant prielaidas tvariam ir kokybiškam užimtumui padidinti bei  nedarbui ir emigracijai sumažinti. Šių savivaldybių bendruomenės bus įjungiamos į bendras veiklas, stiprinančias bendruomenės narių verslumo gebėjimus.

Projekto metu, pasitelkiant profesionalių ekspertų paslaugas, bus parengtos verslumo ugdymo programos, orientuotos į tris tikslines grupes: dvylikos–penkiolikos, šešiolikos–devyniolikos metų jaunimą bei asmenis, kuriems daugiau kaip penkiasdešimt metų. Į programų kūrimo procesą bus siekiama įtraukti abiejų partnerių ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, verslo asociacijų, vietos savivaldos atstovus. Parengtos programos bus testuojamos, o vėliau integruotos į ugdymo įstaigų veiklą. Numatyta parengti verslo trenerius – specialistus, kurie galėtų vykdyti verslumo ugdymo veiklas.

Praktiniams užsiėmimams projekto metu vykdyti bei tolimesnei verslumo ugdymo veiklai palaikyti numatyta įrengti Verslumo ugdymo centrą, kuris įsikurs atnaujintame ir šiai veiklai pritaikytame pastate Senojoje Varėnoje (Vilniaus g. 12).

Tikimasi, kad projekto metu parengti žmogiškieji ištekliai, parengtos ir įdiegtos programos, apmokyti tikslinių grupių atstovai ir sukurta verslo bendradarbiavimui tinkama infrastruktūra ilgainiui sudarys prielaidas užimtumui Varėnos ir Luko savivaldybėse padidinti ir nedarbui sumažinti.

Varėnos rajono savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 546 741,25 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 464 730,06 Eur. Projekto trukmė – 24 mėnesių.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-10-13T18:02:42+00:00