/Tvarkant žemės sklypus Savanorių gatvėje Varėnoje bus pertvarkyti juose esantys želdiniai
2021 m. spalio 15 d.

Tvarkant žemės sklypus Savanorių gatvėje Varėnoje bus pertvarkyti juose esantys želdiniai

Informuojame, kad Varėnos r. savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ planuoja sutvarkyti žemės sklypus, esančius Savanorių g. 50C, 52A, 54, Varėna bei pertvarkyti juose esančius želdinius. Projektas įgyvendinamas siekiant pagerinti verslo sąlygas, pritraukti investuotojus ir sudaryti sąlygas kokybiškų darbo vietų sukūrimui Varėnos mieste. Savanorių g. žemės sklypuose planuojama pašalinti visus nesaugotinus želdinius (krūmus, smulkius medelius) ir 118 saugotinų medžių. Apskaičiuota saugotinų medžių atkuriamoji vertė – 40 485,00 Eur bus pervesta į Savivaldybės biudžetą ir bus naudojama bendrojo naudojimo teritorijų apželdinimui. Numatytų iškirsti medžių išsaugoti neįmanoma, nes jie auga darbų zonoje, tiesiant komunikacijas ir išlyginant žemės sklypų reljefą būtų pažeistos šių medžių šaknys, todėl vėliau jie kels pavojų pastatams ir žmonėms.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2021-10-19T14:10:30+00:00