/Valomi melioracijos grioviai Čebatorių kaime
2018 m. lapkričio 9 d.

Valomi melioracijos grioviai Čebatorių kaime

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, kuriame numatyta sutvarkyti Valkininkų seniūnijos Krūminių kadastro vietovės melioracijos griovius T-4, P-2, P-2-1. Čebatorių kaime esantys grioviai jau valomi. Jie buvo įrengti 1962 m., 1971 m. ir dar nė karto nebuvo valyti. Grioviai buvo užakę, nepratekantys ir pilni dumblo. Įgyvendinant projektą, atliekami šie darbai: valomi grioviai (4,6 km), remontuojamos drenažo žiotys (33 vnt.), tvarkomos pralaidos (5 vnt.), šalinami krūmai griovių šlaituose (2,9 ha).

Šių metų pavasarį išvalyti melioracijos grioviai Senosios Varėnos kaime. Užakę grioviai buvo šalia gyvenamųjų namų, o vietovė šaltiniuota. Gausiai palijus, semdavo namų rūsius. Tai kenkė ne tik laikomoms daržovėms, bet ir šildymo sistemoms bei pastatams. Senosios Varėnos gyventojai džiaugiasi, kad ne vienus metus egzistavusi problema buvo išspręsta.

Rajone užakusių melioracijos griovių yra nemažai. 2019 m. numatoma atlikti dar daugiau griovių tvarkymo darbų.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021, 8617 51 956
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2018-11-09T10:22:42+00:00