/Varėniškiams siūloma puiki galimybė studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūroje
2019 m. vasario 21 d.

Varėniškiams siūloma puiki galimybė studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūroje

Varėnos rajono savivaldybėje lankėsi  Vytauto Didžiojo universiteto atstovai. Jie susitiko su Savivaldybės administracijos direktoriumi Alvydu Verbicku bei administracijos specialistais bei aptarė galimybes varėniškiams studijuoti VDU magistrantūroje.  Susitikimo metu buvo aptartos palankios  studijų sąlygos. Jeigu programą pasirinktų 10 žmonių grupė, studijas galima būtų įgyvendinti Varėnoje, t.y. atvyktų dėstytojai. Kaina metams – apie 1 200 eurų. Detaliau buvo kalbėta apie Valstybės institucijų administravimo programą, taip pat kalbėta ir dėl švietimo lyderystės studijų programą. Susidomėjusieji detalesnės informacijos gali kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vedėją Stasę Bingelienę  el.paštu stase.bingeliene@varena.lt  iki vasario pabaigos.

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS

 

Studijų programa – VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMAS

Valstybinis kodas – 6211LX048

Studijų sritis – Socialiniai mokslai

Studijų kryptis – Viešasis administravimas

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis – Viešojo administravimo magistras

 

 

I kursas

 

  Dalykų pavadinimai Kodas Kreditai
I semestras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo sektoriaus ekonomika ADI 5012 6
Tyrimų metodai viešojoje politikoje ir viešajame administravime ADI 5014 6
Etikos valdymas viešajame sektoriuje ADI 5019 6
Strateginis valdymas ir veiklos vertinimas viešajame sektoriuje ADI 5020 6
Pasirinkimas (1)*    
Nevyriausybinės organizacijos ir viešasis interesas ADI 5016 6
Lyginamoji pilietybės politika ADI 6007 6
Lyginamoji migracijos politika ADI 6009 6
Iš viso: 30
II semestras

 

Viešoji politika ir analizė ADI 5003 6
Teorinė ir lyginamoji analizė viešajame administravime ADI 5017 6
Viešojo valdymo europeizacija ADI 5021 6
Tiriamasis darbas Nr.1 ADI 5011 6
Pasirinkimas (1)*    
Tarptautinė viešoji teisė ADI 6004 6
Valstybės sveikatos apsaugos politika ir valdymas ADI 5022 6
Valstybės socialinė politika ADI 5008 6
Iš viso: 30

 

II kursas

 

  Dalykų pavadinimai Kodas Kreditai
III semestras Administracinė teisė ADI 6010 6
Viešųjų paslaugų valdymas savivaldybėse ADI 6011 6
Žmogiškųjų išteklių politika ir valdymas viešajame sektoriuje ADI 6012 6
Tiriamasis darbas Nr.2 ADI 6005 6
Pasirinkimas (1)*    
Švietimo ir kultūros politika ADI 5015 6
Europos Sąjungos teisė ADI 5018 6
Mažų ir vidutinių valstybių ekonominė politika ADI 6006 6
Iš viso: 30
IV semestras Magistro baigiamasis darbas   30
  Iš viso: 30
   

Iš viso kreditų: 120

 

* Per pirmą-trečią studijų semestrus išklausomi 3 dalykai iš pasirenkamų dalykų grupės.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2019-02-22T18:40:55+00:00