/Varėnoje paminėta Tarptautinė mokytojų diena
2018 m. spalio 11 d.

Varėnoje paminėta Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5 d. Varėnos kultūros centre vyko graži Tarptautinės mokytojų dienos šventė. Kaip ir kasmet, krašto pedagogai susirinko šventiškai ir pakiliai nusiteikę. Jų laukė ne viena šilta bei džiugi staigmena. Popietė prasidėjo Žilinų pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų parengta kompozicija, kurią simboliškai vainikavo mokinių paleisti iš popieriaus išlankstyti lėktuvėliai su palinkėjimais mokytojams. Šventinę kompoziciją parengė mokytoja Aušra Jachimovičienė.

Švietimas rajone apjungia į didelę bendruomenę. Varėnos rajono savivaldybėje vaikai ugdomi 3 lopšeliuose-darželiuose, 3 gimnazijose, 1 progimnazijoje, 6 pagrindinėse mokyklose, Varėnos specialiojoje mokykloje, 3 Varėnos technologijos ir verslo mokyklos jaunimo klasėse. 2018–2019 m. m. pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomas 471 vaikas, priešmokyklinio ugdymo programą – 176 mokiniai, bendrojo ugdymo programą – 1 960. Iš viso – 2 607. Švietimo įstaigose dirba 380 pedagogų.

Su profesine švente pedagogus pasveikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė. Ji kalbėjo apie vykstančius pokyčius ir linkėjo, kad švietimo sistemos finansavimo pertvarka mokytojams suteiktų galimybę kūrybiškai save realizuoti, būti labai reikalingiems savo įstaigoje, dirbti tokį darbą, kur mato prasmę ir pridedamąją vertę mokinių ir visos įstaigos pažangai. „Labiausiai keičiasi ne institucija, o mūsų vaikai. Ir kalbant apie ugdymosi proceso kaitą, mes, mokytojai, taip pat esame mokiniai. Mokomės suprasti mokinių ir jų tėvų nuostatas, įsigilinti, tada motyvuoti, vesti, kad per santykius, per dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą įdiegtume svarbiausias ir didžiausias mūsų Tautos ir Valstybės vertybes“, – kalbėjo Švietimo skyriaus vedėja.

Mokytojus su švente pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Rajono vadovas, kalbėdamas apie švietimui aktualius klausimus, prasmingai ir giliai prisiminė praeitį. Tarptautinė mokytojo diena kaip tik sutapo su Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinėmis laidotuvėmis. „Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas. Jis ne tik mokė vaikus mylėti tėvynę, bet ir lemiamu momentu parodė savo pavyzdžiu, kaip reikia ginti Lietuvą ir kovoti už jos laisvę. Mokytojas visuomet buvo ypatingai svarbus ne tik klasėje, bet ir už jos ribų – bendruomenėje, visuomeniniame gyvenime. Visai neseniai buvo iškelta „Idėja Lietuvai“: mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 m. Linkiu, kad visų pokyčių sūkuryje nebūtų pasiklysta ir kad mokytojo profesija, nuo seno buvusi prestižinė, tokia ir liktų“, – kalbėjo rajono vadovas.

Meras Algis Kašėta nuoširdžiai padėkojo mokytojams ir įteikė padėkos raštus už nuopelnus ugdant jaunąją kartą. Šiais metais buvo apdovanoti dvidešimt keturi aktyviausi mokytojai. Už dalykinių ir metodinių inovacijų sklaidą rajone ir šalyje padėka įteikta Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai Rasai Alekšiūnienei. Už veiksmingą bendradarbiavimą su mokiniais, skatinantį nuolatinius mokinių laimėjimus rajone ir šalyje – Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojai Laimai Budėnienei, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytojoms Aldonai Jakavonienei, Rūtai Lesniauskienei ir Ilonai Zalanskienei, Vydenių pagrindinės mokyklos mokytojui Jonui Šiškevičiui, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai Astai Tarailienei, Varėnos moksleivių kūrybos centro pedagogei Vaidai Žilinskienei, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojai Jolantai Žilionienei. Už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybišką ugdymą – Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai Gražinai Bartusevičienei, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojai Bronei Jekelevičienei, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojai Renei Karsokienei. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir mokinių įtraukimą į visuomeninę pilietinę veiklą – Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytojui Nerijui Bakulai, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokytojai Romai Blažulionienei, Marcinkonių pagrindinės mokyklos mokytojui Albertui Jakubavičiui, Varėnos specialiosios mokyklos auklėtojai Angelei Jančauskienei, Žilinų pagrindinės mokyklos mokytojui Valdui Riaubiui, Matuizų pagrindinės mokyklos mokytojai Ritai Rimgailienei, Panočių pagrindinės mokyklos mokytojai Valentinai Šlavenec, Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojams Aldonai Vaičiulienei ir Viliui Vieliui. Už ypatingus laimėjimus įstaigos bendruomenėje – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojoms Rimai Beržanskienei ir Vitalijai Tamošiūnienei, Valkininkų gimnazijos mokytojui Romaldui Skripkai.

Renginio kulminacija tapo jau antrus metus iš eilės mokytojui įteiktas Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“. Meras A. Kašėta juo apdovanojo buvusią lietuvių kalbos mokytoją Jaunutą Juliją Kavaliauskienę. Pasak rajono vadovo, mokytoja ne tik mokė gimtosios kalbos, bet ir ugdė bei puoselėjo meilę Lietuvai, iki šiol yra aktyvi ir visuomeniška. J. J. Kavaliauskienė buvo viena iš aktyviausių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kuris iš rajoninio vėliau tapo visos šalies, organizatorių ir kūrybinių darbų vertinimo komisijos pirmininkė. Geriausi mokinių darbai surinkti ir išleista knyga „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien“, kurios leidybos komisijos narė, sudarytoja ir redaktorė buvo J. J. Kavaliauskienė.

Tarptautinę mokytojų dienos šventę vainikavo gražus koncertas. Visiems gerai žinomus ir populiarius kūrinius atliko dainininkai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas, šoko Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto šokėjų pora.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt

2018-10-11T07:37:05+00:00