/Varėnoje pradedamas šildymo sezonas
2018 m. spalio 2 d.

Varėnoje pradedamas šildymo sezonas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas 2018 m. spalio 2 d. pasirašė įsakymą „Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pradžios nustatymo“.

Šiuo įsakymu nustatyta Varėnos rajono savivaldybės biudžetinėms, sveikatos priežiūros, gydymo, švietimo, ugdymo ir kultūros įstaigoms bei Varėnos rajono savivaldybės administraciniams padaliniams 2018–2019 metų šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 2 d.

Nurodytų subjektų vadovams suteikti įgaliojimai savarankiškai spręsti dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pradžios nustatymo užtikrinant Lietuvos higienos normose reglamentuotus patalpų mikroklimato parametrus.

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių namų gyventojai ir kiti šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Daugiabučių namų savininkų sprendimai priimami balsų dauguma. Šilumos vartotojams, nusprendus savo pastatų šildymą pradėti kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia, jie apie savo sprendimą raštiškai praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2018-10-02T14:56:31+00:00