/Varėnos krašto kūrėjams paskirtos Kultūros ministerijos stipendijos
2020 m. birželio 9 d.

Varėnos krašto kūrėjams paskirtos Kultūros ministerijos stipendijos

Lietuvos kultūros taryba paskyrė trijų mėnesių stipendijas daugiau kaip septyniems šimtams įvairių sričių kultūros ir meno kūrėjų. Kultūros ministerijos stipendijos paskirtos ir penkiems Varėnos krašto kūrėjams, kurie savo kūrybiniais darbais jį puošia ir garsina. Veiklos, kurioms vykdyti jiems paskirtos valstybinės stipendijos, prisidės prie Varėnos krašto garsinimo bei tradicijų tęstinumo. Keramikas Džiugas Petraitis įgyvendins Merkinės juodosios keramikos tradicijų išsaugojimo ir tęstinumo projektą, keramikė Rūta Indrašiūtė surengs savo keramikos darbų parodą, medžio drožėjas Algirdas Juškevičius organizuos drožybos amato pamokėles, gamtininkas, rašytojas ir žurnalistas Henrikas Gudavičius parengs leidybai iš etninės kultūros tematikos tekstų sudarytą knygą „Dangus pražystantis po langu“, kuriai etnografinę medžiagą rinko Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose ir vienkiemiuose. Iš Marcinkonių kilęs aktorius iš režisierius Petras Mendeika planuoja parengti metodiką bei praktinius patarimus „Sukurk vitražinį teatrą“. Iš Merkinės kilusiam jaunajam dailininkui Algimantui Černiauskui stipendija paskirta   kūrybinės veiklos programai tęsti bei  vizualinių bei audio kūrinių sukūrimui. Tikimasi, kad projektai, už kuriuos jiems skirta valstybinė, taip pat prisidės prie Varėnos krašto tradicijų tęstinumo ir garsinimo.

Šiuo metu vyksta trečiasis 2020 m. valstybės stipendijų kultūros ir mano kūrėjams konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12 d. (imtinai). Konkurse gali dalyvauti visi kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirta stipendiją antrąjame stipendijų konkurse, tai yra: 2020 m. dar neteikusieji paraiškos stipendijai, teikusieji paraiškas, tačiau negavusieji stipendijos antrąjame konkurse, taip pat pirmojo 2020 m. konkurso stipendininkai (jei iki paraiškos pateikimo dienos jau yra įvykdę numatytas veiklas ir pateikę ataskaitą Lietuvos kultūros tarybai) bei gavusieji vienkartines Lietuvos kultūros tarybos išmokas savarankiškai dirbantiems kūrėjams. Trečiajame stipendijų konkurse paskirtos stipendijos bus skiriamos rugpjūčio–spalio mėnesiams (imtinai) ir išmokama vienu kartu rugpjūčio pradžioje. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos ir tebesitęsiančio karantino padiktuotus apribojimus, paraiškas individualioms stipendijoms šiame konkurse galima pateikti TIK elektroniniu būdu, Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Lietuvos kultūros taryba tikisi, kad šis palengvinimas bus naudingas ir parankus kultūros bendruomenei.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-06-09T15:58:45+00:00