/Varėnos ligoninėje bus įsteigtas naujas širdies nepakankamumo kabinetas
2021 m. sausio 12 d.

Varėnos ligoninėje bus įsteigtas naujas širdies nepakankamumo kabinetas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pradeda vykdyti projektą „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas“ (toliau – Projektas), numatytą vykdyti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V- 1062 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau – finansavimo sąlygų aprašas).

Įvertinus VšĮ Varėnos ligoninė (toliau – ligoninė) pateiktą anketą ir finansavimo sąlygų apraše nurodytus kriterijus, gautas SAM pranešimas, kad ligoninė yra atrinkta ir patvirtinta dalyvauti šiame projekte.

Įgyvendinus projektą pagerės paslaugų prieinamumas ir kokybė, nes Varėnos ligoninėje bus įsteigtas naujas širdies nepakankamumo kabinetas, kuriame pacientai gaus savalaikes ir kokybiškas gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijas. Šiame kabinete bus konsultuojami ir mokomi sergantieji širdies nepakankamumu pacientai. Kabinetas bus aprūpintas reikiama įranga. Paslaugas teiksiantiems kardiologams ir bendrosios praktikos slaugytojams bus sudarytos galimybės tobulinti kvalifikaciją.

Projektą įgyvendins Sveikatos apsaugos ministerija  – vykdys viešuosius pirkimus ir nupirktą turtą pagal panaudos sutartis perduos ASPĮ bei sudarys galimybę steigiamų širdies nepakankamumo kabinetų gydytojams ir slaugytojams kelti kvalifikaciją. Projektui įgyvendinti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos sąjungos fondų bus skirtos lėšos – 2.767.221 EUR (visiems projekte numatytiems kabinetams), numatyta projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 30 d.

 

Varėnos ligoninės informacija

2021-01-12T13:56:03+00:00