/Varėnos neįgaliesiems daugės fizinio aktyvumo veiklų
2018 m. rugsėjo 27 d.

Varėnos neįgaliesiems daugės fizinio aktyvumo veiklų

BĮ Varėnos sporto centras kartu su partneriais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos skyriumi ir Varėnos rajono neįgaliųjų draugija nuo šių metų rugsėjo 21 dienos įgyvendina projektą „Mes esame reikalingi vieni kitiems“. Jo metu bus didinama Varėnos miesto neįgaliųjų asmenų socialinė integracija per įvairias fizinio aktyvumo veiklas.

Asmenų su negalia socialinis užimtumas, fizinis aktyvumas – vienas pagrindinių neįgaliųjų integracijos į visuomenę rodiklis. Varėnoje šios tikslinės grupės asmenys šiuo metu neturi sąlygų užsiimti taisyklinga fizine veikla. Visa tai sąlygoja neįgalių gyventojų neįsitraukimą į bendruomenės gyvenimą,  didina  socialinę atskirtį ir susvetimėjimą.

Projekto metu planuojama pritaikyti projekto tikslinei grupei treniruoklių salės erdvę, savanorių pagalba suorganizuoti renginius ir seminarus, vesti taisyklingo fizinio aktyvumo apmokymus baseine ir treniruoklių salėje, 2019 metų vasarą suorganizuoti sporto stovyklą. Projektas „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ prisidės prie bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos neįgaliųjų asmenų socialinei atskirčiai mažinti – psichosocialinės, sociokultūrinės paslaugos vykdymo.

Projektas taip pat prisidės prie Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, plečiant socialinių paslaugų spektrą ir prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams.

Viso projekto vertė – 28 958,90 eurų, projekto tikslinė socialinių paslaugų naudą gavusių asmenų grupė – 30 asmenų. Projektas bus įgyvendinamas iki 2020-03-21.

Projekto kodas – Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0002.

Varėnos sporto centro informacija

 

 

2018-09-28T16:18:20+00:00