/Varėnos rajone intensyviai vyksta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
2018 m. spalio 25 d.

Varėnos rajone intensyviai vyksta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Varėnos mieste ir rajone 2016–2018 metais buvo galima pastebėti nemažai tvarkomų teritorijų. Dažnai netgi tekdavo girdėti posakį „gyvename apkasuose“. Ir iš tiesų per šį laiką buvo nuveikta itin daug darbų. Atliekant Dzūkų, J. Basanavičiaus gatvių ir Vasario 16-osios pėsčiųjų alėjos rekonstrukciją, visų pirma atlikti požeminiai darbai: atnaujinti geriamojo vandens ir buitinių nuotekų tinklai, šilumos trasos bei lietaus nuotekynės. Nauji tinklai nutiesti miesto privačių gyvenamųjų namų kvartaluose. Per pastaruosius metus situacija kito ir Merkinėje, Matuizose, Senojoje Varėnoje, Kriviliuose bei kitose rajono gyvenvietėse.

Pasak Varėnos rajono mero Algio Kašėtos, tvarkant pagrindines miesto gatves ir centrinę dalį, pirmiausia reikėjo kompleksiškai atnaujinti viską, kas yra po žeme: geriamojo vandens ir nuotekų tinklus, šilumos trasas. Vamzdynai buvo susidėvėję, o daugelis jų nekeisti apie 5 dešimtmečius. Didelis pokytis yra tai, kad pagaliau miesto Pušyno, Dainavos, Glėbo g. ir Pušyno skg. privačių namų gyventojai turi galimybę prisijungti prie tinkamai įrengtų centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų, ko iki šiol nebuvo. Daug reikalingų darbų nuveikta ir rajono gyvenvietėse.

Nemažai darbų atlikta įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus. UAB „Varėnos vandenys“ kartu su partnere Varėnos rajono savivaldybės administracija baigė darbus 3 Varėnos miesto gatvėse. Rekonstruojant Dzūkų, J. Basanavičiaus ir Vasario 16-osios gatves, sutvarkyti geriamojo vandens ir nuotekų tinklai. Dzūkų gatvėje rekonstruota 0,594 km geriamojo vandens tiekimo ir 0,211 km nuotekų surinkimo tinklų. J. Basanavičiaus gatvėje – 1,466 km geriamojo vandens tiekimo ir 0,101 km nuotekų surinkimo tinklų. Vasario 16-osios gatvėje – 0,380 km geriamojo vandens tiekimo tinklų.

Kiti projektai buvo finansuojami ES ir UAB „Varėnos vandenys“ lėšomis. Įmonė 2018 m. baigė geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos darbus Varėnos miesto Vytauto–Žiedo, Pušyno, Dainavos, Glėbo gatvėse ir Pušyno skersgatvyje. Čia nutiesta 1,361 km geriamojo vandens tiekimo tinklų. Varėnos miesto Žaliojoje gatvėje rekonstruota 0,185 km magistralinių nuotekų surinkimo tinklų.

Varėnos rajono gyvenvietėse taip pat atlikta daug darbų. Šių metų rugsėjo 3 d. baigti montuoti ir paleisti veikti nauji 6 m3/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Krivilių kaimo vandenvietėje. Nuo šiol 154 Krivilių kaimo gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normą HN24:2017.

Matuizų kaime 2018 m. rugpjūčio mėnesį baigti montuoti ir paleisti veikti 94,5 m3/d našumo nuotekų valymo įrenginiai. Rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais naudosis 722 Matuizų kaimo gyventojai. 2018 m. lapkričio mėnesį bus prijungiami vartotojai prie naujai nutiestų 0,977 km geriamojo vandens tiekimo (galimybė prisijungti prie tinklų bus suteikta 56 gyventojams ir SB „Atžalynas“) ir 2,337 km nuotekų surinkimo tinklų (galimybė prisijungti prie tinklų bus suteikta 76 gyventojams).

Merkinės miestelio Sakų, Vilties, Sodų, Kalno, Merkinės, Jazminų, Taurakalnio, Kauno, Šlaito, Vilniaus, Pušyno, Kalvių, Naujosios, Nemunaičio ir Maksimonių gatvėse iki 2019 m. pavasario numatoma baigti 7,326 km nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos darbus, kuriuos atlikus bus suteikta galimybė 191 vartotojui teikti centralizuotą nuotekų tvarkymo paslaugą.

Krivilių kaimo Kreivojoje g. ir Krivio g. (nuo Kreivosios g. iki Sodų g.) 2018 m. spalio mėnesį pradėti geriamojo vandens tiekimo (apie 0,705 km) ir nuotekų surinkimo (apie 0,655 km) tinklų naujos statybos darbai.

2018 m. spalio mėnesį parengtas Puodžių kaimo 15 m3/d našumo nuotekų valymo įrenginių statybos projektas, pateiktas prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą ir lapkričio mėnesį numatoma pradėti rangos darbus. Pastatytais naujais nuotekų valymo įrenginiais naudosis 106 Puodžių kaimo gyventojai.

2018 m. spalio mėnesį parengtas Panaros kaimo vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos projektas. Lapkričio mėnesį planuojama pradėti rangos darbus. Pastačius naujus 5m3/h našumo vandens gerinimo įrenginius, Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantį geriamąjį vandenį gaus 132 Panaros kaimo gyventojai.

Šiuo metu yra rengiamas Senosios Varėnos kaimo Paupio gatvės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statybos projektas. Lapkričio mėnesį planuojama pradėti rangos darbus, kurių metu numatyta nutiesti 0,400 km geriamojo vandens tiekimo ir 0,400 km nuotekų surinkimo tinklų.

2018 m. dalį darbų UAB „Varėnos vandenys“ atliko nuosavomis lėšomis:

  • Birželio mėnesį Senosios Varėnos kaimo Paparčių gatvėje naujai įrengti centralizuoti vandens tiekimo (115 m) ir buitinių nuotekų surinkimo (118 m) tinklai, suteikta galimybė 5 būstams prisijungti prie šių tinklų.
  • Birželio mėnesį įsigyta nauja transporto priemonė – nuotekų išvežimo automobilis. Papildžius transporto ūkį, paspartės buitinių nuotekų išvežimas iš individualių nuotekų kaupimo rezervuarų ir nuotekų valymo įrenginių Varėnos rajone.
  • Birželio mėnesį rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai Spenglos kaimo vandenvietėje. Po rekonstrukcijos geresnes vandens tiekimo paslaugas gauna 68 Spenglos kaimo gyventojai.
  • Rugpjūčio mėnesį atlikti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai Užuperkasio kaimo vandenvietėje. Po rekonstrukcijos geresnes vandens tiekimo paslaugas gauna 107 Užuperkasio kaimo gyventojai.

Kaip teigia UAB „Varėnos vandenys“ direktorius Eimantas Kirkliauskas, intensyviai atliekami darbai pareikalavo daug pastangų. Pakeitus senus vamzdynus, pagerėjo tiekiamo vandens kokybė, sumažėjo avarinių situacijų tikimybė. Vamzdžių trūkimai sukeldavo nepatogumų tiek vartotojams, tiek įmonei. Daug dėmesio skiriama, kad visame rajone vartotojus pasiektų kokybiškas geriamasis vanduo, todėl įrenginiai rekonstruojami arba jie statomi nauji. Per šį laikotarpį įrengta naujų centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. Jie gyventojams atvesti iki sklypų ribų. Gyventojai kviečiami prie jų jungtis, o iškilus neaiškumams kreiptis į UAB „Varėnos vandenys“.

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021
El. paštas
solveiga.zukiene@varena.lt
2018-10-25T08:35:13+00:00