/VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PAGERINTA PASLAUGŲ TEIKIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ
2019 m. liepos 30 d.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PAGERINTA PASLAUGŲ TEIKIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ (Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Siekiant pagrindinio šio projekto tikslo – gerinti asmenų aptarnavimo Varėnos rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei – per beveik pusantrų metų sėkmingai buvo įvykdyta daug įvairių veiklų.

Optimizuojant viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir organizavimo procesus, buvo patobulinta savivaldybėje naudojama dokumentų valdymo sistema, atnaujintos ir pritaikytos paslaugoms teikti pagal vieno langelio principą savivaldybės administracijos patalpos: suremontuoti 4 kabinetai, kuriuose paslaugos teikiamos vieno langelio principu, vestibiulyje įrengtos stiklinės pertvaros ir įėjimo kontrolės sistema, įsigyti reikiami baldai, kompiuterinė įranga, taip pat parengti šie dokumentai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo standartų rinkinys, Asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, Varėnos rajono savivaldybės paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos bei vertinimo metodika.

Dar vienas šio projekto rezultatas – savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt veikianti programėlė „Problemų žemėlapis“. Tai puiki priemonė rajono gyventojams ir svečiams operatyviai, be papildomų laiko sąnaudų ir lėšų, pasinaudojant kompiuteriu arba mobiliaisiais įrenginiais, nurodyti rajone teikiamų infrastruktūros plėtros ir palaikymo paslaugų tobulinimo poreikį, pastebėtas problemas, o savivaldybės administracijos darbuotojams – greičiau sužinoti apie šias problemas ir jas spręsti.

Varėnos rajono savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje gerins gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkdama piliečių chartiją. Konsultuojantis su visuomene, projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengta Varėnos rajono savivaldybės piliečių (paslaugų) chartija. Savivaldybės taryba 2019 m. birželio 25 d. pritarė šiai chartijai. Joje įtvirtinti pilietiškumo, bendrakūros ir lyderystės principai. apibrėžti bendros veiklos, savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų įsipareigojimai teikiant kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas švietimo, sporto, kultūros, socialinėje ir kitose srityse, savivaldybės institucijų ir gyventojų bendravimo ir bendradarbiavimo būdai. Chartija paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.

Įgyvendinant projektą, žymiai pagerinta ne tik savivaldybės administracijos, bet ir Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė bei padidintas paslaugų prieinamumas kaimų gyventojams. Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. po rajono kaimus riedės moderniai įrengta mobilioji biblioteka, kurioje bus teikiamos ne tik bibliotekos paslaugos, bet ir priimami gyventojų prašymai dėl savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, įvairūs kreipimaisi į visas savivaldybei pavaldžias įstaigas.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti piliečių chartiją, sustiprinti savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų kompetencijas, reikalingas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti, buvo organizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo net 119 dalyvių.

Projektui įgyvendinti panaudota beveik 161,0 tūkst. Eur, iš kurių 136,6 tūkst. Eur – Europos socialinio fondo lėšos.

2019-07-30T15:55:18+00:00