/Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai-Paklėštarė kapitalinis remontas“
2021 m. kovo 30 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai-Paklėštarė kapitalinis remontas“

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai-Paklėštarė kapitalinis remontas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2020 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ sutartį Nr. 20KL-KA-19-1-08519-PR001/S-325. Paramos suma 200 000 eurų, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 170 000 eurų, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 30 000 eurų. Varėnos rajono savivaldybei įnašas 297 357 eurų. Savivaldybės įnašui naudojamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybei iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų bei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Įgyvendinant projektą bus vykdomi vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinio remonto darbai įrengiant naują asfalto dangą, paviršinių nuotekų surinkimo sistemas, atliktas kelio ženklinimas. Tikimasi, kad išasfaltuotas kelias sudarys sąlygas įvairinti veiklą, kurti ir plėtoti mažąsias įmones ir fizinių asmenų verslus, lengvinti naujų darbo vietų kūrimą. Keliu bus galima paprasčiau pasiekti darbo vietas, šalia kelio esantis lankytinas objektas taps patrauklesnis turistams. Projekto planuojama įgyvendinti iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto metu sukurta infrastruktūra bus prisidedama prie trečiojo ES kaimo plėtros politikos horizontaliojo tikslo – užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti įgyvendinimo, taip pat bus prisidedama prie Nacionalinio kaimo plėtros poreikio Nr. 24, nustatyto Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 m. programos 5.1 dalyje „Didinti kaimo vietovių gyvybingumą remiant vietinių kelių sukūrimą ir gerinimą kaimo gyvenamųjų vietovių ribose“, tenkinimo.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2021-03-30T13:47:25+00:00