/Varėnos rajono savivaldybės administracijoje paslaugos teikiamos vieno langelio principu
2019 m. birželio 18 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracijoje paslaugos teikiamos vieno langelio principu

Primename, kad įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ ir siekiant optimizuoti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo bei organizavimo procesus, patobulinta Savivaldybėje naudojama dokumentų valdymo sistema,  paslaugos gyventojams vieno teikiamos langelio principu.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojams paslaugos yra teikiamos grafike nurodytomis dienomis ir nurodytu laiku.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu patvirtintas Asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, kuris nustato fizinių bei juridinių asmenų, kurie kreipiasi į Savivaldybės administraciją, siekdami išspręsti jiems rūpimus klausimus ar gauti reikiamą paslaugą, tinkamą aptarnavimą ir kokybiškos administracinės paslaugos suteikimą vienoje darbo vietoje, kai prašymą ar skundą nagrinėja ir informaciją iš savo administracinių padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus ir iš kitų institucijų ar organizacijų gauna pati Savivaldybės administracija, neįpareigodama to atlikti prašymą ar skundą padavusį asmenį, aptarnavimo tvarką.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos PADALINIŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS centralizuotoje asmenų aptarnavimo darbo vietoje, esančioje Vytauto g. 12, Varėnoje, pirmajame aukšte,

DARBO GRAFIKAS

 

Savivaldybės administracijos padalinys Paslaugų sritis Priėmimo laikas
PIRMADIENIS
Architektūros skyrius Teritorijų planavimas 8.00–9.00 val.
Turto valdymo skyrius Medžių kirtimas ir aplinkosauga 9.00–10.00 val.
Turto valdymo skyrius Socialinio būsto suteikimas, valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti 10.30–11.30 val.
Turto valdymo skyrius Kelių infrastruktūra 13.00–14.00 val.
ANTRADIENIS
Architektūros skyrius Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 8.30–9.30 val.
Architektūros skyrius Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas, reklamų ir iškabų pavadinimų derinimas 10.00–11.00 val.
Architektūros skyrius Adresų suteikimas ir keitimas 11.00–12.00 val.
Architektūros skyrius Adresų suteikimas ir keitimas 14.00–15.00 val.
Turto valdymo skyrius Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), bendro naudojimo objektų valdymas, savivaldybės būsto remontas 15.00–16.00 val.
TREČIADIENIS
Turto valdymo skyrius Atliekų tvarkymas 8.00–9.00 val.
Turto valdymo skyrius Socialinio būsto suteikimas, valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti 10.30–11.30 val.
Turto valdymo skyrius Socialinio būsto suteikimas, valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti 13.30–14.30 val.
KETVIRTADIENIS
Turto valdymo skyrius Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), bendro naudojimo objektų valdymas, savivaldybės būsto remontas 10.00–11.00 val.
Turto valdymo skyrius Socialinio būsto suteikimas, valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti 11.00–12.00 val.
Architektūros skyrius Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas, reklamų ir iškabų pavadinimų derinimas 13.00–14.00 val.
Architektūros skyrius Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 14.00–15.00 val.
Turto valdymo skyrius Medžių kirtimas ir aplinkosauga 16.00–17.00 val.
PENKTADIENIS
Turto valdymo skyrius Kelių infrastruktūra 11.00–12.00 val.
Architektūros skyrius Teritorijų planavimas 13.00–14.00 val.
Turto valdymo skyrius Atliekų tvarkymas 14.00–15.00 val.

 

 

2019-06-18T10:54:06+00:00