/Varėnos rajono verslo atstovus kviečiame pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą
2019 m. balandžio 23 d.

Varėnos rajono verslo atstovus kviečiame pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą

Varėnos rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (SVV) atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Varėnos rajone, teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Parama gali pasinaudoti tiek pradedantys verslą, tiek jau vykdantys veiklą verslininkai.

Įmonės ir verslininkai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti:

  1.  Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas. Valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą kompensavimas, bet ne daugiau kaip 140 Eur.
  2. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas. Pradedantiesiems verslininkams (pirmus veiklos metus) iš dalies kompensuojamos iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per metus.
  3. Naujų darbo vietų įsteigimas. Skiriama 600 Eur parama, kai įdarbintas darbuotojas išdirbo ne mažiau kaip vienus metus ir gavo ne mažesnę už Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą. Atsižvelgiama į vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių, paskirstytą ketvirčiais.
  4. Neveikiančių infrastruktūros objektų atnaujinimas, pritaikant juos komercinei veiklai. Vienam paramos gavėjui iš rėmimo lėšų padengiama iki 100 proc. išlaidų, patirtų atnaujinant neveikiančius infrastruktūros objektus ir pritaikant juos komercinei veiklai, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur. Atnaujinamas objektas turi būti Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.
  5. Mokymai, konferencijos ir seminarai. Paramos gavėjui padengiama iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per metus.
  6. Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidos. Pagrindinės interneto svetainių kūrimo išlaidas sudaro: mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus. Padengiama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur dokumentais pagrįstų išlaidų.
  7. Rinkodaros priemonių išlaidos. Reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų, naujų rinkų suradimo išlaidos, kai pateikiami tai įrodantys dokumentai, padengiama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur per metus.
  8. Jaunuolių nuo 14 iki 18 metų darbo užmokesčio kompensavimas. Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 300 Eur. Jei jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai. Kompensacija darbdaviui suteikiama ne daugiau kaip už du mėnesius (birželio – rugpjūčio mėnesiais).

Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis į Ekonomikos ir turizmo skyrių, tel. (8 310) 32 016.

 

 

2019-04-23T12:17:51+00:00