/Varėnos rajono verslo atstovus kviečiame pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą
2020 m. spalio 27 d.

Varėnos rajono verslo atstovus kviečiame pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą

Varėnos rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (SVV) atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Varėnos rajone, teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Parama gali pasinaudoti tiek pradedantys verslą, tiek jau vykdantys veiklą verslininkai.

Finansuojamos priemonės:

  1. Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas. Kompensuojama valstybės rinkliava už naujos įmonės įregistravimą, bet ne daugiau kaip 140 Eur.
  2. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiesiems verslininkams. Pradedantiesiems verslininkams, veiklą vykdžiusiems pirmus metus, kompensuojama iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per metus.
  3. Naujų darbo vietų įsteigimo išlaidų kompensavimas. Skiriama 600 Eur parama, kai įdarbintas darbuotojas išdirbo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir gavo ne mažesnę nei Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą.
  4. Įrangos įsigijimo kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta. Kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur įrangai įsigyti, kai įsigytai įrangai įveiklinti sukuriama bent viena nauja (papildoma) darbo vieta ir joje įdarbinamas darbuotojas visu etatu. Darbuotojas turi išdirbti ne mažiau kaip 12 mėnesių ir gauti ne mažesnę nei Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą.
  5. Neveikiančių infrastruktūros objektų ir (arba) jų aplinkos atnaujinimo, pritaikant ūkinei-komercinei veiklai, kompensavimas. Vienam paramos gavėjui iš rėmimo lėšų padengiama iki 100  proc. išlaidų, patirtų atnaujinant neveikiančius infrastruktūros objektus ir (arba) jų aplinką ir pritaikant juos ūkinei-komercinei veiklai, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur.
  6. Verslo plano, investicinio projekto ar paraiškos parengimo išlaidų kompensavimas. Kompensuojama iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur. Kompensacija teikiama, kai verslo planas ar investicinis projektas yra gavęs finansavimą ir pasirašyta finansavimo sutartis.
  7. Rinkodaros, reklamos priemonių ir skatinamųjų verslo renginių organizavimo  išlaidų kompensavimas. Parama skiriama rinkodaros ir reklamos priemonėms (stendams, leidiniams, dalyvavimui parodose, reklamos projektams, renginiams ir kt.), skirtoms rajono verslui kompleksiškai garsinti,  verslumui skatinti bei skatinamiesiems verslo renginiams organizuoti. Kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur vienam projektui įgyvendinti. Parama pagal šią priemonę skiriama tik verslą vienijančioms organizacijoms.
  8. Jaunuolių nuo 14 iki 18 metų darbo užmokesčio kompensavimas. Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 200 Eur. Jei jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai. Kompensacija darbdaviui suteikiama ne mažiau kaip už 2 savaites ir ne daugiau kaip už 2 mėnesius. Išlaidos kompensuojamos už birželio–rugpjūčio mėnesius, ne ugdymo proceso metu.
  9. Elektroninių komercijos priemonių dalinis kompensavimas. Kompensuojamos e. parduotuvės įsigijimo arba nuomos išlaidos. Vienam verslo subjektui padengiama iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 600 Eur.
  10. Nuo COVID-19 sukeltų padarinių nukentėjusių verslo subjektų  rėmimas.

10.1. Žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir (arba) nekilnojamojo turto mokesčio kompensavimas už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d., kai įmonės ar verslininkas dėl karantino apribojimų negalėjo vykdyti veiklos. Kompensacija skiriama, jeigu verslo subjektas iki karantino paskelbimo realiai vykdė veiklą tame žemės sklype ar nekilnojamojo turto objekte (jo dalyje), už kurį prašo kompensacijos, o karantino metu ši veikla buvo uždrausta arba iš esmės apribota.

10.2. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų kompensavimas už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Kompensuojama iki 80 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų už nurodytą laikotarpį. Kompensacija skiriama, atsižvelgiant į 2020 m. sausio–vasario mėnesiais nuomininkui taikytą faktinį nuomos mokesčio dydį.

Visas sąlygas, tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite – www.varena.lt (skiltyje „Verslininkams“ → „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“). Papildoma informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Solveiga Žukienė, tel. (8 310) 32 016, el. p. solveiga.zukiene@varena.lt. Paraiškos priimamos Varėnos rajono savivaldybėje, Vytauto g. 12 (I a. priimamasis) ir el. p. solveiga.zukiene@varena.lt

 

Ekonomikos ir turizmo skyriaus informacija

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2020-10-27T16:16:59+00:00