/Verslo popietėje aptarti rajono verslui aktualūs klausimai
2020 m. sausio 10 d.

Verslo popietėje aptarti rajono verslui aktualūs klausimai

Varėnos rajono savivaldybėje vyko verslo popietė, kurioje rajono vadovai su Varėnos krašto verslininkais aptarė rajono verslui aktualius klausimus. Verslininkų pageidavimu popietėje dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai Gediminas Golcevas ir Povilas Straševičius, kurie atsakė į klausimus dėl viešųjų pirkimų sutarčių ir kylančių nesutarimų bei Viešųjų pirkimų įstatymo interpretacijų. Šio klausimo svarstymas buvo pagrindinė susitikimo tema.

Verslininkų atstovai pažymėjo, kad dalyvaujant viešųjų pirkimų  konkursuose jiems  kaip rangovams, iškyla nesusipratimų.  UAB „Varbitas“ direktorė Rasa Biekšienė kalbėjo, kad kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, jiems būna viskas aišku, tačiau dažniausiai konkursuose būna taikoma fiksuotos kainos kainodara. Dažnai iškyla neaiškumų, nes Viešųjų pirkimų įstatyme traktuojama vienaip, o sutartyje nurodoma kitaip. Techninis projektas būna pateiktas vienoks, o specifikacija – kitokia. Netikslūs būna ir žiniaraščiai. Jie teiravosi, kodėl viešųjų pirkimų konkursuose dažniausiai taikoma fiksuotos kainos, o ne įkainio kainodara.

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojas Gediminas Golcevas pažymėjo, kad dalyvaujant konkursuose, reikia įsidėmėti du skirtingus dalykus. Kai taikoma fiksuota kaina ir projektuose pasitaiko klaidų, tai vienas dalykas. Antras dalykas,  kai neatitikimai ir nenumatyti dalykai randami darbų eigoje. Jo manymu, tikslingiau naudoti fiksuotą įkainį, tačiau uždrausti organizacijai pasirinkti vieną ar kitą būdą tarnyba negali, gali tik parekomenduot. Jis pažymėjo, jog perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad projektai būtų tikslūs ir aiškūs. Pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta dokumentų eiliškumo tvarka. Perkančioji organizacija turi pateikti aiškius dokumentus ir suteikti atitinkamą terminą, kad konkurse dalyvaujančios organizacijos galėtų pateiktus dokumentus detaliai išsinagrinėti. Jis taip pat pabrėžė, kad pastabas dėl pateiktų perkančiosios organizacijos dokumentų  rangovai gali pateikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kai pasiūlymai  įvertinti ir pripažinti laimėtojai, jas teikti per vėlu.

Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Griškevičienė patikino, kad savivaldybės organizuojamų viešųjų pirkimų konkursų dokumentai yra vieši ir kiekvienas rangovas gali įsivertinti, ar jam dalyvauti fiksuotos kainos konkurse.

UAB „Varėnos statyba“ direktorius Vytas Valentukevičius pastebėjo, kad iki šio laiko praktiškai nė vienas užsakovas netaikė  ekonomiškai naudingos kainos reikalavimo.

Meras Algis Kašėta pažymėjo, jog konkursuose taikant pigiausios kainos kriterijų, rangovai, vykdantys sudėtingus, didelės apimties darbus, net nedalyvauja. Problema yra ta, kad ne visi rangovai, laimėję konkursą pigiausiai atlikti darbus, juos atlieka kokybiškai. Tokia situacija yra visose savivaldybėse. Mero teigimu, atsakingų organizacijos turi analizuoti ir inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad konkursuose būtų taikomas ir ekonomiškai naudingos kainos kriterijus.

Meras pabrėžė, jog šios temos svarstymo tikslas buvo išgirsti Viešųjų pirkimų tarnybos specialistų pastebėjimus. Apibendrindamas svarstytą klausimą, meras sakė – kad nekiltų nesusipratimų, perkančioji organizacija turi pateikti konkursui tvarkingus dokumentus, o laimėjusiam konkursą rangovui – nedviprasmišką ir kuo aiškesnę sutartį.

VPT atstovų paaiškinimai buvo naudingi ir savivaldybės darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus, ir verslo atstovams, juose dalyvaujantiems.
Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai  pažymėjo, kad Varėnos rajono savivaldybės skelbiami viešieji pirkimai vyksta sėkmingai ir palyginus su kitomis šalies savivaldybėmis, juose dalyvauja daugiausia rangovų. Taip yra dėl sukuriamų gerų konkursinių sąlygų, todėl gaunama daug pasiūlymų.

Meras Algis Kašėta pažymėjo, kad konkursų skaidrumas – esminis savivaldybės darbo principas.
Popietės metu taip pat buvo aptartas klausimas dėl sausio pabaigoje vyksiančio verslo įmonių ir verslininkų apdovanojimų vakaro. Šis sėkmingai verslą vykdančių įmonių pagerbimas organizuojamas norint parodyti tinkamą dėmesį rajono verslo bendruomenei. Tai ir gera proga visiems pabendrauti bei pabūti kartu.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2020-01-22T15:40:23+00:00