/Pagalbos pinigai fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą
Pagalbos pinigai fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą 2023-06-23T10:37:32+00:00
Paslaugos aprašymas

     

     Pagalbos pinigai mokami globėjui (rūpintojui), nesusietam artimais giminystės ryšiais su globojamu vaiku, kurio laikinoji globa (rūpyba) nustatyta arba laikinuoju globėju (rūpintoju) paskirtas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
     Nuolatiniam globėjui (rūpintojui), nesusietam artimais giminystės ryšiais su globojamu vaiku, globojančiam be tėvų globos likusį vaiką iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo gyvenusį Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.
Globėjui (rūpintojui) mokama pagalbos pinigų išmoka – 300 eurų per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką.
Pagalbos pinigai neskiriami ir nemokami globėjui:
– jeigu globėją (rūpintoją) ir vaiką sieja artimi giminystės ryšiai;
– jeigu globėju (rūpintoju) skirtas buvusio ankstesnio globėjo (rūpintojo) kartu gyvenantis sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo globėjas (rūpintojas) bendrai gyvena neįregistravęs santuokos;
– jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
– jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) vaikų socializacijos centre, kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
– jeigu pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui) yra paskirti ir mokami kitoje savivaldybėje.
Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  •  prašymas skirti pagalbos pinigus globėjui;
  • globėjo asmens dokumentas;
  • globotinio gimimo liudijimas;
  • dokumentai patvirtinantys apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
  • banko sąskaitos rekvizitai.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Odeta Baublienė, tel. (8 310) 31 989, el.p. odeta.baubliene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-IX-340 “Dėl pagalbos pinigų vaiko globėjui (rūpintojui) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo”