/Pagalbos pinigai fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą
Pagalbos pinigai fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą 2019-07-17T09:34:33+00:00
Paslaugos aprašymas

     

Pagalbos pinigai mokami globėjui (rūpintojui) už vaiko (-ų) globą ar rūpybą,  kai globa nustatyta Varėnos r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu po 2017 m. kovo 1 d. Pagalbos pinigų dydis globos ar rūpybos laikotarpiu yra 300 Eur per mėnesį.

Pagalbos pinigai neskiriami ir nemokami globėjui:

–          kurio globojamam vaikui ankstesniu globėju buvo skirtas dabartinio globėjo kartu gyvenantis sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, ir ankstesnis globėjas savo noru atsisakė būti šio vaiko globėju;

–          kuriam paskirta vaiko globa, bet anksčiau jis buvo skirtas vaiko globėju ir savo noru atsisakė globoti vaiką;

–          kuris globoja savo nepilnamečio vaiko vaiką iki vaiko tėvui sukaks pilnametystė;

–          jeigu globojamas vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę;

–          kurio globotinis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) vaikų socializacijos centre;

–          jeigu vaiko globa nustatyta tėvu prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;

–          globėjui, globojančiam vaiką, susietą su juo giminystės ryšiais.

Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:

  •  prašymas skirti pagalbos pinigus globėjui;
  • globėjo asmens dokumentas;
  • globotinio gimimo liudijimas;
  • dokumentai patvirtinantys apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
  • banko sąskaitos rekvizitai.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Vyr. specialistės:
Vesta Čaplikaitė tel. (8 310) 31 988
Audronė Karlonienė tel. (8 310) 31 988
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai Varėnos rajono tarybos 2017-02-28 sprendimu Nr. T-VIII-609 „Dėl pagalbos pinigų fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“