/Socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose);
Socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose); 2024-04-12T15:07:07+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

–  Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos:
asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
Specialiosioms paslaugoms priskiriama:
1. socialinė priežiūra;
2.
socialinė globa.
Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
Už socialinę priežiūrą (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikinojo apnakvindinimo, pagalbos į namus ir kitas socialines paslaugas) mokama, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį:

1) 2–3 VRP – 25 proc. socialinės paslaugos kainos, bet ne daugiau kaip 5 procentai asmens (šeimos) pajamų;
2) 3–3,5 VRP – 50 proc. socialinės paslaugos kainos;
3)
3,5–4,5 VRP – 75 proc. socialinės paslaugos kainos;
4)
daugiau kaip 4,5 VRP – 100 proc. socialinės paslaugos kainos.

Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) specialisto, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu priimamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

Paslaugos suteikimo trukmė Informacija ruošiama.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo.
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2.
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus informaciją, kurią Varėnos rajono savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis);
4. Pensininko ir/arba neįgaliojo pažymėjimas;
5. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymos kopija;
6. Medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų išvadomis dėl paslaugų rūšies ir/ar globos poreikio įstaigos pobūdžio;
7. kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-8 forma.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X–493
2.
Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T–VII–50 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, 2017-02-28 Nr. T–VII–610.
3. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2006-06-14, Nr. 583.