//Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 2018-11-09T08:33:55+00:00

Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas
(aktuali redakcija nuo 2016-09-27)

1a forma

01. Žinių visuomenės plėtros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

02. Bendruomeniškumo ugdymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

04. Sveikatos apsaugos programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

06. Turizmo vystymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

09. Aplinkos apsaugos programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

10. Savivaldybės valdymo programa
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

3 lentelė

Priemonių vykdytojų kodų klasifikatoriusVarėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaita

 

Trumpas ataskaitos pristatymas

Ataskaitos įvadas ir apibendrinimas

01. Žinių visuomenės plėtros programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

02. Bendruomeniškumo ugdymo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

04. Sveikatos apsaugos programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

06. Turizmo vystymo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

09. Aplinkos apsaugos programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė

10. Savivaldybės valdymo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
1 lentelė; 2 lentelė