//Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginis planas
Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginis planas 2018-08-01T14:28:50+00:00

Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginis planas (aktuali redakcija nuo 2015-06-30)

 


Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginio plano įgyvendinimo
2017 metais ataskaita


Trumpas ataskaitos pristatymas

Ataskaitos įvadas ir apibendrinimas
1 priedas. Vizijos rodikliai
2 priedas. Prioritetų rodikliai
3 priedas. Veiksmų įgyvendinimo būklės rodikliai
4 priedas. Veiksmų įgyvendinimo pažangos rodikliai
5 priedas. Lėšų rodikliai