/Tarnybiniai nusižengimai
Tarnybiniai nusižengimai 2020-03-13T08:19:37+00:00
2019 m. Varėnos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų nenustatyta.