/Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu
Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu 2020-04-30T14:29:05+00:00
Paslaugos aprašymas

   

 

Vaiko tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip 18 mėn. terminui nuo jų išvykimo, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai pateikia žemiau nurodytus dokumentus, reikalingus nustatant vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu.
Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Privalo pateikti:

  •  Rašytinis prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvu prašymu nustatymo;
  • Tėvų ir asmens, siūlomo skirti laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtantys dokumentai;
  • Išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (Nr. 046/a);
  • Kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Vyr. specialistės:
Vesta Čaplikaitė tel. (8310) 31 988
Audronė Karlonienė tel. (8 310) 31 988
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-13 įsakymo Nr. A14-368 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“