/Valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams
Valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams 2022-01-19T15:58:05+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 Eur vienkartinė pašalpa.
Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas, susijęs su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, išmokama vienkartinė pašalpa:1. Pripažintiems netekusiais 75 – 100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės neįgaliaisiais) – 4171 Eur;

2. Pripažintiems netekusiais 60 – 70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės neįgaliaisiais) – 3337 Eur;

3. Pripažintiems netekusiais 45 – 55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės neįgaliaisiais) – 2503 Eur.

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui – kariui savanoriui laidoti yra skiriama 20 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo pašalpa.
Pašalpas skiria ir moka nurodytų asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės.

Paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas priimamas per 20 darbo dienų.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui laisvos formos prašymas;
-asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
-Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto kario savanorio teisinio statuso pažymėjimo nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
-asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu arba šio dokumento kopiją;
-prašymo padavimo dieną galiojančio invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimo ar darbingumo lygio pažymą;
-mirties faktą patvirtinantis dokumentas.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Laisvos formos prašymas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas, 1997-11-25 Nr. VIII-541.