//Komunalinis ūkis ir aplinkosauga
Komunalinis ūkis ir aplinkosauga 2024-07-18T09:34:20+00:00

Įgyvendintas projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje“

                 Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendino iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansuojamą projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje“ Nr. ATP-AM-AST02-0008. 2023 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-416 šiam projektui buvo skirta subsidija iki 50 000,00 Eur.

Įgyvendinant projektą, buvo iš gyventojų surinkta, transportuota ir saugiai pašalinta 468,64 tonos asbesto turinčių atliekų, patirta 61 234,04 Eur išlaidų, iš kurių Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos –  49 500,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 11 734,04 Eur.


Asbesto turinčios atliekos surenkamos nemokamai

                 Varėnos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansuojamą projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje“ Nr. ATP-AM-AST02-0008, nemokamai surenka gyventojų namų ūkiuose susidariusias asbesto turinčias atliekas. Projektui skirta subsidija iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos – 50 000,00 Eur.

Gyventojams, norintiems, kad asbesto turinčios atliekos iš jų būtų surinktos, reikėtų atvykti į Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal asbesto turinčių atliekų buvimo vietą ir užpildyti Asbesto turinčių atliekų priėmimo – perdavimo aktą. Akte reikės nurodyti asbesto turinčių atliekų buvimo vietą ir apytikslį jų kiekį. Užpildžius aktą, asbesto turinčias atliekas reikia tvarkingai sukrauti prie gatvės (kelio), kad atliekas surenkantis transportas galėtų prie jų privažiuoti. Asbesto turinčios atliekos turi būti pakeltos nuo žemės (pvz. sudėtos ant padėklo) ir apvyniotos polietileno plėvele, kad kuo mažiau dulkėtų. Nesilaikant šių reikalavimų, atliekų surinkėjas gali atsisakyti išvežti atliekas.


Prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros prijungti 52 būstai

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. LAAIF-S-35(2020) „Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros II etapas”.

2020 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė Subsidijos teikimo sutartį, pagal kurią buvo skirta subsidija šiam projektui dalinai finansuoti. Bendra planuota projekto vertė – 165 138,00 Eur, iš jų subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos iki 106 671,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo metu prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros buvo prijungti 52 gyvenamieji būstai, esantys Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime.


Įgyvendintas projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje“

                 Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendino iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansuojamą projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje“ Nr. ATP-AM-AST01-0033. 2022 m balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-152 šiam projektui buvo skirta subsidija iki 49 995,00 Eur.

Įgyvendinant projektą, buvo iš gyventojų surinkta, transportuota ir saugiai pašalinta 256,96 tonos asbesto turinčių atliekų, patirta 60 268,31 Eur išlaidų, iš kurių Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos –  iki 48 614,15 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 11 654,16 Eur.


Prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros prijungti 96 būstai

              Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. LAAIF-S-2(2020) „Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros”.

2020 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė Subsidijos teikimo sutartį, pagal kurią buvo skirta subsidija šiam projektui dalinai finansuoti. Bendra planuota projekto vertė – 244 490,00 Eur, iš jų subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos iki 139 185,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo metu prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros buvo prijungti 96 gyvenamieji būstai, esantys Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime.


Asbesto turinčios atliekos surenkamos nemokamai

                 Varėnos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansuojamą projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje“ Nr. ATP-AM-AST01-0033, nemokamai surenka gyventojų namų ūkiuose susidariusias asbesto turinčias atliekas. Projektui skirta subsidija iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos – 49 995,00 Eur.

Gyventojams, norintiems, kad asbesto turinčios atliekos iš jų būtų surinktos, reikėtų atvykti į Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal asbesto turinčių atliekų buvimo vietą ir užpildyti Asbesto turinčių atliekų priėmimo – perdavimo aktą. Akte reikės nurodyti asbesto turinčių atliekų buvimo vietą ir apytikslį jų kiekį. Užpildžius aktą, asbesto turinčias atliekas reikia tvarkingai sukrauti prie gatvės (kelio), kad atliekas surenkantis transportas galėtų prie jų privažiuoti. Asbesto turinčios atliekos turi būti pakeltos nuo žemės (pvz. sudėtos ant padėklo) ir apvyniotos polietileno plėvele, kad kuo mažiau dulkėtų. Nesilaikant šių reikalavimų, atliekų surinkėjas gali atsisakyti išvežti atliekas.


Logotipas 300x150

Sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorija Varėnos mieste

Varėnos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0017 „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo išvalyta ir sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorija, esanti J. Basanavičiaus g. 58, Varėnoje. Įgyvendinant projektą iš viso iškasta ir į specializuotas naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikšteles atiduota 3109,44 m³ naftos produktais užteršto grunto, nugriautas vienas nebenaudojamas pastatas, atliekų tvarkytojui perduota 539,98 t statybinių atliekų. Vietoj iškasto užteršto grunto buvo atvežtas ir paskleistas švarus gruntas, teritorija išlyginta. Atliktas išvalytos teritorijos kontrolinis ekogeologinis tyrimas, parengta baigiamoji sutvarkymo darbų ataskaita, gauta Lietuvos geologijos tarnybos išvada, kad numatytosios teršalų pašalinimo priemonės yra pilnai įvykdytos ir užtikrina didesnio pavojaus aplinkai bei žmonių sveikatai nebuvimą. Išvalytos ir sutvarkytos teritorijos plotas – 0,16 ha.

Bendra projekto vertė – 570 696,54 EUR Eur, iš jų Europos Sąjungos sanglaudos fondo (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa) parama sudarė 542 161,71 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 28 534,83 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. rugsėjo 25 d. – 2022 m. vasario 1 d.


EU LV LT BY Programme Logo Lt RGBĮgyvendinamas projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione “

Nuo š.m. vasario 15 d. įgyvendinamas projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)“.

Projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas tokias kaip invazinių rūšių plitimas. Siekiant išspręsti šią Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinę problemą, projektu siekiama skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą tarp valdžios ir kitų institucijų kaimyninėse šalyse svetimžemių invazinių augalų rūšių valdymo srityje (toliau – SIAR),  pagerinti techninius pajėgumus ir patobulinti SIAR naikinimo metodus, parengti ir įgyvendinti mokymų iniciatyvas, sustiprinti pajėgumus ir didinti vietos bendruomenių įsitraukimą dalyvaujant viešųjų sprendimų priėmimo procese bei įgyvendinti SIAR kontrolės, valdymo ir naikinimo procesus.

Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės informavimas ir projekto rezultatų sklaida.

Projekto trukmė: 2019-02-15 – 2020-11-14

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas

Gardino rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir maisto valdyba

Valstybinė aplinkosaugos institucija „Respublikinis kraštovaizdžio draustinis „Ozery“.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu
www.europa.eu

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Varėnos rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimas
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione

Vykdant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) sukurta internetinė anketa, skirta surinkti duomenis apie 20 svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alytaus ir Vilniaus apskrityse bei Gardino srityje):

 1. Uosialapis klevas (Acer negundo)
 2. Sirinis klemalis (Asclepias syriaca)
 3. Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata)
 4. Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi)
 5. Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum)
 6. Bitinė sprigė (Impatiens grandulifera)
 7. Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis)
 8. Didžioji rykštenė (Solidago gigantea)
 9. Varpinė medlieva (Amelanchier spicata)
 10. Ilgakotis lakišius (Bidens frondosa)
 11. Šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius)
 12. Kanadinė elodėja (Elodea canadensis)
 13. Vienametė šiušelė (Erigeron annuus)
 14. Muilinė guboja (Gypsophila paniculata)
 15. Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora)
 16. Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus)
 17. Vėlyvoji ieva (Padus serotina)
 18. Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia)
 19. Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa)
 20. Tankiažiedė rūgštynė (Rumex confertus)

Jūsų pateikti duomenys padės įvertinti potencialias grėsmes pasienio regiono biologinei įvairovei, gyventojų sveikatai, žemės ir miškų ūkiui bei suplanuoti pavojingų invazinių augalų kontrolės ir naikinimo priemones.

Anketą rasite internete adresu: https://arcg.is/0Drb1u

QR Kodas:

QR Žemėlapis AIPS

Informacinis leidinys „Svetimžemiai invaziniai augalai – gražūs, bet grėsmingi!“


Svetimžemiai augalai Baltarusijoje

Svetimžemiai augalai Lietuvoje

Invazinių augalų rūšių kontrolė ir naikinimas Varėnos rajono savivaldybėje ir Dzūkijos nacionaliniame parke

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių ir maisto atliekų išvežimo 2024 m. grafikas

Varėnos rajono savivaldybės antrinių žaliavų surinkimo grafikas be bendrojo naudojimo konteinerių 2024 metams

Varėnos rajono savivaldybės kapinių atliekų išvežimo 2023 m. grafikas


Popieriaus rūšiavimo rekomendacijos


Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

1. Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

2. Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

3. Nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekinojamojo turto objektu deklaravimo tvarka.

4. Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema.

5. Varėnos rajono savivaldybės 2022 m. specialioji atliekų tvarkymo programa.

Išsamesnę informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus regione rasite čia.


POSĖDŽIŲ ARCHYVAS, TRANSLIACIJOS

Finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti

            Informuojame, kad iki 2024 m. gegužės 1 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija priima paraiškas finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti.

Vadovaujantis 2020-02-05 Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-85 patvirtintu Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kuriame medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos Prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, priemonės:

 1. repelentų įsigijimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbus ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimą ir jų įrengimo darbai;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) įsigijimo ir įveisimo darbai;
 6. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikšteles išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 9. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;
 10. bebraviečių ardymo darbai.

Pareiškėjas prie paraiškos pateikia šiuos dokumentus:

 1. Teritorijos planą (-us) ar schemą, kuriame nurodomos Prevencijos priemonės.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą;
 3. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;

Pareiškėjas paraiškoje nurodo numatomų vykdyti Prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) ir kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo aktualią redakciją rasite čia, paraiškos formą rasite čia.

Smulkesnę informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, Vytauto g. 12, Varėna, 29 kab. arba tel. 32015.


Aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia 2024 m. aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, konkursą. Jame gali dalyvauti visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurios, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos įstatymais, įgyvendina visuomenės aplinkosauginį švietimą. Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.

Remiamos šios visuomenės aplinkosauginio švietimo priemonės: visuomenės informavimas apie oro, vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės būklę, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, palankios nuomonės apie gaminių kartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus ugdymas, visuomenės informavimo kampanijų, akcijų, renginių organizavimas, informacinių ir publicistinių vaizdo ir garso siužetų, spaudos ir lauko reklamos maketų, stendų kūrimas, straipsnių, leidinių, lankstinukų, skrajučių rengimas, spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas; visuomenės ir jos tikslinių grupių aplinkosauginis švietimas ir mokymas, kvalifikacijos kėlimas, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymas (seminarai, konferencijos, forumai, praktikumai, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai, pažintiniai žygiai gamtoje, mokymasis tyrinėjant aplinką, edukacinių aplinkų kūrimas); aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas; išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas.

Projektai turi būti pateikti savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui iki 2024 m. balandžio 15 d.

Informaciją dėl konkurso sąlygų ir projekto pateikimo formos teikia Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, adresu Vytauto g. 12, Varėna, 29 kab., tel. (8 310) 32015, el.  paštas: antanas.labanauskas@varena.lt.

Varėnos rajono savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai.

Paraiškos forma.


Kur kreiptis pastebėjus bešeimininkį ir bepriežiūrį gyvūną?

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje teikia UAB „Nuaras“. Sugauti ar iš gyventojų paimti gyvūnai patalpinami Alytaus regiono gyvūnų globos namuose, adresu Stoties g. 18, Alytus, tel. (8 686) 29110,  el. paštas: alytus@nuaras.lt.

Apie pastebėtą bešeimininkį ar bepriežiūrį gyvūną reikėtų informuoti seniūnijos pagal gyvūno buvimo vietą seniūną.


Gyvūnų laikymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės.


Kur kreiptis, norint prižiūrėti (šerti) bešeimininkes kates ?

Norint pasirūpinti bešeimininkėmis katėmis, būtina raštu kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją, adresu Vytauto g. 12, Varėna, su prašymu nustatyti bešeimininkių kačių maitinimo vietą. Gavę prašymą, atsakingi savivaldybės administracijos specialistai atvyks Jūsų nurodytu adresu ir parinks pagal teisės aktų reikalavimus tinkamą vietą, kur bus galima maitinti bešeimininkes kates. Bešeimininkių kačių šėrimo vieta bus patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, bus paskirtas atsakingas už šios vietos priežiūrą asmuo, seniūnija šioje vietoje pakabins informacinį ženklą.

Šerti bešeimininkes kates nesuderintose su Varėnos rajono savivaldybės administracija vietose  (pvz. šalia atliekų konteinerių, po balkonais ir kt.) yra draudžiama.


INFORMUOJAME APIE PARENGTUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETŲ PROJEKTUS 

Kviečiame susipažinti su parengtais medžioklės plotų vienetų „Drevė“ ir „Pirčiupiai“ ribų pakeitimo projektais ir naujo medžioklės plotų vieneto „Šklėriai“ sudarymo projektu. 

Užsakovas Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 015, el. paštas antanas.labanauskas@varena.lt 

Projektų rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13, Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Viešinimas. Su preliminariais medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektais galima susipažinti nuo 2024 m. kovo 8 d. iki birželio 8 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose, skelbimų lentoje bei Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://varena.lt/. Pastabas dėl medžioklės plotų vienetų projektų galima teikti Užsakovui ir Projektų rengėjui nurodytais adresais visą viešinimo laikotarpį, iki birželio 8 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija medžioklės plotų vienetų projektų viešinimo laikotarpiu priima privačios žemės sklypų savininkų, kurių žemę numatoma priskirti arba ji priskirta medžioklės plotų vienetui, rašytinius sprendimus dėl draudimo medžioti, buvusio draudimo medžioti panaikinimo arba papildomų medžiojimo sąlygų nustatymo jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Vadovaudamiesi Želdynų įstatymo 13 straipsniu, viešiname informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus išduotus leidimus ir priimtus sprendimus kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius:

2024-07-17 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 56 cm skersmens, augančią Ežeriekų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liepų g. 26, Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2024-08-14.

2024-07-17 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 95, 105 cm skersmens, augančias Liepų g. 20, Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2024-07-17 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 78 cm skersmens, augantį Liepų g. 12, Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2024-07-17 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 39 cm skersmens, augantį Liepų g. 28, Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, auga prie pat gyvenamojo namo, jį gadina, kelia pavojų pastatui ir žmonėms.

2024-07-10 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 65 cm skersmens, augantį Klevų g. 12, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams, žmonėms ir elektros oro linijai.

2024-07-09 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 72 cm skersmens, augantį Šilo g. 7, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir žmonėms.

2024-07-09 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 58 cm skersmens, augančią Burokaraisčio kaimo kapinių teritorijoje, Burokaraisčio k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis auga prie pat kapavietės ir ardo jos statinius. Sprendimas įsigalioja 2024-08-06.

2024-07-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 3 karpotuosius beržus, 22,24 ir 25 cm skersmens, augančius Pauosupės kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Pauosupės k. 11, Kaniavos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalioja 2024-08-01.

2024-07-01 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 42 cm skersmens, augančią Čepkelių kel. 15D, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pasviręs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatui.

2024-06-20 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 kaukazinį kėnį, 50 cm skersmens, augantį Perlojos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Perliaus g. 27, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų statiniui, jį gadina, tamsina langus. Sprendimas įsigalioja 2024-07-22.

2024-06-20 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 74 cm skersmens, augantį Liepų g. 28, Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. Medis apdegęs, pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonėms.

2024-06-17 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 35 cm skersmens, augančią Naujųjų Valkininkų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Pušelės g. 7, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pasviręs, kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2024-07-18.

2024-06-11 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 84 cm skersmens, augančią Merkio g. 54, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2024-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 karpotąjį beržą, 29 cm skersmens, 2 miškines kriaušes, 28 ir 31 cm skersmens, 1 paprastąją pušį, 32 cm skersmens, augančius Strėžiūnų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2024-07-08.

2024-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 4 mažalapes liepas, 46,48,50,51 cm skersmens, augančias Vilkiautinio kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Mokyklos g. 22, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r., medžiai beveik išdžiūvę, kelia pavojų saugiam eismui, gadina kraštovaizdį; intensyviai genėti saugotinus medžius: 6 mažalapes liepas, augančias Vilkiautinio kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Mokyklos g. 22, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r., genimos sausos medžių šakos. Sprendimas įsigalioja 2024-07-08.

2024-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 53 cm skersmens, augančią Merkinės miestelio kapinių teritorijoje, Merkinės sen., Varėnos r. Medis pasviręs, jo šaknys ardo kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2024-07-08.

2024-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 72 cm skersmens ir 1 paprastąjį klevą, 82 cm skersmens, augančius Perlojos k. senųjų kapinių teritorijoje, Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-07-08.

2024-06-04 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 55 cm skersmens, augančią Kazimieravo k. kapinių teritorijoje, Varėnos sen., Varėnos r. Medis ardo kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2024-07-02.

2024-05-28 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 7 mažalapes liepas, augančius Z. Voronecko g. 2, Varėnoje. Genėjimas pagerins medžių būklę ir kraštovaizdį.

2024-05-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 karpotąjį beržą, 73 cm skersmens, 2 mažalapes liepas, 55, 57 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 mažalapes, liepas, augančius Bingutės g. 15, Druckūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, jie ir jų šakos kelia pavojų pastatui ir žmonėms.

2024-05-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią Kazimieravo k. kapinių teritorijoje, Varėnos sen., Varėnos r. Medis ardo kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2024-06-04.

2024-05-06 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 45 cm skersmens, augantį Samanų g. 38, Urkionių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2024-05-06 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią J. Basanavičiaus g. 2A, Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistu kamienu, džiūstantis, kelia pavojų žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2024-06-03.

2024-05-06 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 58 cm skersmens, augančią Mergežerio kaimo kapinių teritorijoje, Varėnos sen., Varėnos r. Medis pasviręs, ardo kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2024-06-03.

2024-04-29 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pilkąjį kėnį, 20 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Marcinkonių g. 12, Varėnoje. Medis pasviręs, ardo inžinerinius statinius. Sprendimas įsigalioja 2024-05-29.

2024-04-23 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 72 ir 92 cm skersmens, augančias Tolkūnų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liepų g. 12, Tolkūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų saugiam eismui, pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2024-05-28.

2024-04-24 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 paprastąsias pušis, 30,30,30,64,36,37 cm skersmens, augančias valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruože nuo 0,0 iki 1,45 km, Varėnos r. Medžiai auga zonoje, skirtoje valstybinės reikšmės keliui eksploatuoti, juos neišvengiamai reikia pašalinti dėl vykdomų kelio rekonstrukcijos darbų.

2024-04-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – paprastąjį uosį, 84 cm skersmens, augantį Naniškių g. 21, Senųjų Naniškių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, ardo gyvenamojo namo pamatus, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2024-04-23 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 39 cm skersmens, augančią J. Basanavičiaus g. 2A, Varėnoje. Medis džiūstantis, pažeistas kenkėjų, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2024-05-21.

2024-04-02 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastąsias pušis, 48, 50, 52 cm skersmens, augančias Krūminių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Versekos g. 9, Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai pasvirę, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalioja 2024-05-01.

2024-04-02 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 49 cm skersmens, augantį Matuizų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Dzūkų g. 21, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis įskilęs, pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalioja 2024-05-01.

2024-04-02 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 mažalapes liepas, 18,19,24,27,28 ir 33 cm skersmens, augančias Basanavičiaus g. 1, Varėnoje. Medžiai auga ant vandentiekio trasos ir ją gadina, trukdo šios trasos remontui.

2024-03-26 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 34 cm skersmens, augantį Smėlio g. 3D, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2024-03-26 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 53 cm skersmens, augantį Šaltinio g. 4, Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2024-03-26 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 30 cm skersmens, augantį Vilniaus g. 2A, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2024-04-24.

2024-03-26 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 47 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Sporto g. 6, Varėnoje. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalioja 2024-04-24.

2024-03-21 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 72, 90 cm skersmens, augančius Šarūno g. 2C, Masališkių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-19 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 trapiuosius gluosnius, 60 ir 63 cm skersmens, augančius Vilniaus g. 82, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms.

2024-03-15 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 32 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Šilo g. 19, Varėnoje. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalioja 2024-04-15.

2024-03-18 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 52 cm skersmens, augantį Kalno g. 26, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-13 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 europinį maumedį, 45 cm skersmens, augantį M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnoje. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-08 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 65 ir 100 cm skersmens, augančias Liepų g. 2, Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 41 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą, 58 cm skersmens, augančius Nedzingės k. kapinių teritorijoje, Nedzingės k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-04-05.

2024-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 70 cm skersmens, augančią Žiūrų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, tarp Kalno g. 26 ir Ūlos g. 7, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2024-04-05.

2024-03-08 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 mažalapę liepą ir 2 karpotuosius beržus, 87, 68 ir 72 cm skersmens, augančius Giraitės g. 36, Giraitės k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-07 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, 95 cm skersmens, augantį Ežero g. 40, Burokaraistėlės k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžio šakos,  kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-07 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastuosius klevus, 48,50 ir 52 cm skersmens, augančius Mokyklos g. 19, Gudžių k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų,  kelia pavojų pastatui ir elektros oro linijai.

2024-03-06 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąjį klevą, 98 cm skersmens ir 1 mažalapę liepą, 112 cm skersmens, augančius Žirmūnų g. 3, Ašašninkų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeistas puvinio ir grybinių ligų,  kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2024-03-04 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 trapųjį gluosnį, 78 cm skersmens, augantį Parko g. 6, Varėna. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų,  kelia pavojų žmonėms.

2024-03-04 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 uosius, augančius žemės sklype Nr. 3845/0003:337, Nedzingės k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms.

2024-02-29 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 55 cm skersmens, augančią Vytauto g. 12, Varėna. Medis auga prie pat įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, jo išsaugoti nėra galimybių. Vietoj nukirsto medžio Varėnos miesto centrinėje dalyje bus pasodinta juodoji pušis (Pinus nigra).

2024-02-28 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 48 cm skersmens, augančią Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje, Miškų g. 9, Varėna. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-03-15.

2024-02-28 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 juodalksnį, augantį Ežero g. 1, Burokaraistėlės k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžio šakos kelia pavojų pastatui.

2024-02-23 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, augančius Ąžuolų g. 11, Krokšlio k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medžių šakos kelia pavojų gyvenamajam namui.

2024-02-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 7 juodalksnius, 38,39,59,61,64,66,69 cm skersmens, augančius žemės sklype Paakmenės k.5, Jakėnų  sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2024-02-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 40,42 cm skersmens, augančius žemės sklype Savanorių g. 7, Varėna. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2024-02-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 mažalapes liepas, 36,48,51,54 cm skersmens, augančius žemės sklype Varpilės g. 1, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2024-02-22 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius – 3 trapiuosius gluosnius, 61,64,73 cm skersmens, 1 veimutinę pušį, 45 cm skersmens, 2 juodalksnius, 31 cm skersmens ir intensyviai genėti paprastąjį ąžuolą, augančius žemės sklype Merkio g. 37, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2024-02-22 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius – 1 paprastąjį uosį, 71 cm skersmens ir intensyviai genėti paprastąjį ąžuolą, augančius žemės sklype Merkio g. 52, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2024-02-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 48, 68 cm skersmens ir 1 mažalapę liepą, 38 cm skersmens, augančius žemės sklype Miškininkų g. 1A, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų statiniams.

2024-02-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 63 ir 73 cm skersmens, augančius žemės sklype Pušyno g. 7, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2024-02-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 51,68,72 cm skersmens, augančius žemės sklype Keružės g. 2, Lavyso k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2024-02-21 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 mažalapes liepas, 31,31,53,55,68,69 cm skersmens, augančias žemės sklype Beržyno g. 10, Babriškių k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2024-02-20 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 karpotąjį beržą, 53 cm skersmens, 1 paprastąją pušį, 28 cm skersmens, 1 skroblą, 35 cm skersmens, intensyviai genėti: 1 paprastąją pušį, augančius Liškiavos kaimo kapinių teritorijoje, Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-03-12.

2024-02-19 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 51, 56 cm skersmens ir 1 paprastąjį uosį, 36 cm skersmens, augantį žemės sklype Gandrų g. 2, Pilvingių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir žmonėms.

2024-02-19 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 72 cm skersmens, augantį žemės sklype Klojimo g. 3, Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir žmonėms.

2024-02-15 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 karpotąjį beržą, 32 cm skersmens ir 1 paprastąją pušį, 71 cm skersmens, augančius žemės sklype Aušrinės k. 5, Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir žmonėms.

2024-02-13 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 70 ir 74 cm skersmens, augančius žemės sklype Ryliškio g. 8, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai seni, išpuvę, auga arti pastato bei kelia jam pavojų.

2024-02-09 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 70 cm skersmens, augantį Panočių kaimo kapinių teritorijoje, Kaniavos sen., Varėnos r. Medis išpuvęs, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-03-11.

2024-02-08 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 47 cm skersmens, augančią žemės sklype Marcinkonių g. 55, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis senas, išpuvęs, auga arti pastato bei kelia jam pavojų.

2024-02-07 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastąsias pušis, 41,51,56 cm skersmens, augančias žemės sklype Vilties g. 23, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai seni, pažeisti puvinio, pasvirę, auga arti pastatų bei kelia jiems pavojų.

2024-02-06 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 juodalksnius, 40, 71 cm skersmens, augančius Paakmenės kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Paakmenės k. 6, Jakėnų sen., Varėnos r. Vienas medis ardo hidrotechninį statinį, kitas pasviręs, kelia pavojų statiniui. Sprendimas įsigalioja 2024-03-05.

2024-01-25 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 37 ir 52 cm skersmens, augančius žemės sklype Kliūčių g. 6, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai seni, išpuvę, auga arti pastato bei kelia jam pavojų.

2024-01-24 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 32 cm skersmens, augančią žemės sklype Marcinkonių g. 55, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis senas, išpuvęs, auga arti pastato bei kelia jam pavojų.

2024-01-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 mažalapes liepas, 70,80,120 cm skersmens, augančias žemės sklype Beržyno g. 5, Babriškių k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai seni, išpuvęs, auga arti pastatų bei kelia jiems pavojų.

2024-01-22 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 96 cm skersmens, augantį žemės sklype Ūlos g. 28, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medis senas, išpuvęs, džiūstantis, auga arti pastatų bei kelia jiems pavojų.

2024-01-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 49, 56 cm skersmens, 1 paprastąjį klevą, 82 cm skersmens ir 1 paprastąjį ąžuolą, 68 cm skersmens, augančius žemės sklype Vilniaus g. 1A, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai seni, išpuvę, džiūstantys, auga arti pastatų bei kelia jiems pavojų.

2024-01-16 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 73 cm skersmens, augančią žemės sklype Čižiūnų g. 28, Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis auga arti gyvenamojo namo ir jį gadina bei kelia jam pavojų.

2024-01-10 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastąsias pušis, 46,48,49 cm skersmens, augančias žemės sklype Nr.3820/0001:379, Lavyso k., Marcinkonių sen., Varėnos r.  Medžiai auga numatomo įrengti servitutinio kelio važiuojamojoje dalyje, kelia pavojų saugiam eismui.

2024-01-08 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, 100 ir 100 cm skersmens, augančius žemės sklype Duobupio g. 6A, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. ir 1 mažalapę liepą, 80 cm skersmens, augančią Duobupio g. 6B, Matuizų k., Varėnos r.  Medžiai išpuvę, kelia pavojų statiniams ir žmonėms.

2024-01-03 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 61 cm skersmens, augančią Rodukos kaimo kapinių teritorijoje; 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią Trasninko k. kapinių teritorijoje ir 2 paprastąsias pušis, 35 ir 70 cm skersmens, augančias Norulių k. kapinių teritorijoje, Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-01-27.

2024-01-02 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 5 karpotuosius beržus, 40,41,50,60,70 cm skersmens, augančius žemės sklype Sodų g. 6, Radyščiaus k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, kelia pavojų pastatams.

2023-12-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, 55 cm skersmens, augantį žemės sklype Čižiūnų g. 27, Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžio kamienas pažeistas puvinio, medis auga arti ūkinio pastato ir kelia jam pavojų.

2023-12-29 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 63 cm skersmens, augantį Čebatorių kaimo kapinių teritorijoje, Matuizų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2024-01-26.

2023-12-28 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, 130 cm skersmens, augantį žemės sklype Ąžuolo g. 4, Musteikos k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžio kamienas išpuvęs, šakos kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-22 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, 100 cm skersmens, augantį Vilkiautinio kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liškiavos g. 21, Merkinės sen., Varėnos r. Medžio šakos kelia pavojų gyvenamajam namui, saugiam eismui ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2024-01-19.

2023-12-22 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 85 cm skersmens, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Kadagių g. 36, Varėna. Medis auga prie pat statinių, juos gadina ir kelia jiems pavojų. Sprendimas įsigalioja 2024-01-19.

2023-12-07 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 101 cm skersmens, augančią žemės sklype Pušų g. 2A, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžio kamienas išlūžęs, pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-06 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 80 cm skersmens, augantį žemės sklype Dvarčių k. 2, Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 71 cm skersmens, augančią žemės sklype Pušelės g. 12 (A dalis), Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 78 cm skersmens, augančią žemės sklype Užuperkasio g. 64, Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas kenkėjų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 85, 86 cm skersmens, augančias žemės sklype Užupio g. 31, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 85 cm skersmens, augančią žemės sklype Pamerkių g. 4, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas kenkėjų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 5 mažalapes liepas, 36, 55, 57, 61, 63 cm skersmens, augančias žemės sklype Užupio g. 33, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pasvirę, išpuvę, kelia pavojų inžineriniams statiniams, pastatams ir žmonėms.

2023-11-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 80 cm skersmens, augančią žemės sklype Žirmūnų g. 22A, Ašašninkų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis išpuvęs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-11-29 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 30, 35 ir 40 cm skersmens, augančius žemės sklype Šaltinių g. 11, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kenkėjų, kelia pavojų pastatams ir inžineriniams statiniams.

2023-11-29 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 50 ir 50 cm skersmens, 1 paprastąją pušį, 48 cm skersmens, augančius žemės sklype Šaltinių g. 13, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kenkėjų, kelia pavojų pastatams ir inžineriniams statiniams.

2023-11-27 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 50 cm skersmens, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Žalioji g. 32, Varėna. Medis džiūstantis, auga prie pat pastato, kelia jam pavojų. Sprendimas įsigalioja 2023-12-19.

2023-11-22 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 85 cm skersmens, augančią Kazimieravo k. kapinių teritorijoje, Kazimieravo k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-12-18.

2023-11-06 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 60 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą, 61 cm skersmens ir intensyviai genėti 1 paprastąjį ąžuolą, 65 cm skersmens ir 2 paprastąsias pušis, 55 ir 63 cm skersmens, augančius Liškiavos k. kapinių teritorijoje, Liškiavos k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, jie ir jų šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-12-01.

2023-11-06 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį ir 2 paprastuosius ąžuolus, augančius Purplių k. kapinių teritorijoje, Purplių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžių apatinės šakos trukdo prieiti prie kapaviečių, sausos šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-12-01.

2023-11-06 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 50 cm skersmens, augančią Subartonių k. kapinių teritorijoje, Subartonių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis išpuvęs, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-12-01.

2023-11-06 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 63 cm skersmens ir intensyviai genėti 1 paprastąją pušį, augančius Maksimonių k. kapinių teritorijoje, Maksimonių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai turi daug sausų šakų, kertamas medis išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-12-01.

2023-11-03 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastąsias pušis, 53, 55 ir 65 cm skersmens, augančias Merkinės mstl. kapinių teritorijoje, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pasvirę, auga prie pat kapaviečių, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-12-01.

2023-11-03 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 55, 75 ir 75 cm skersmens, 2 paprastuosius klevus, 75 ir 75 cm, intensyviai genėti 2 paprastąsias pušis ir 1 paprastąjį uosį, augančius Kabelių k. kapinių teritorijoje, Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, išpuvę, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-11-29.

2023-11-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 50 cm skersmens, augantį Kabelių k. bendrojo naudojimo teritorijoje (prie buvusio pašto pastato), Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-11-29.

2023-11-03 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 70, 75 cm skersmens, augančius Kabelių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Bažnyčios g.,  Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, auga kelio juostos ribose, kelia pavojų saugiam eismui, statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-11-29.

2023-11-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 69 cm skersmens, augančią Kapiniškių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Sodžiaus g. 21 ir 23,  Kapiniškių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pasviręs,  pažeistas grybinių ligų, auga kelio juostos ribose, kelia pavojų saugiam eismui, statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-11-29.

2023-11-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 9 karpotuosius beržus, 31,31,32,32,33,33,35,38,45 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 3848-0001-0044, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų ir kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-30 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį kaštoną, 62 cm skersmens, augantį Vilniaus g. 47, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Medis auga prie pat tvoros ir ją gadina.

2023-10-30 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 52 ir 54 cm skersmens, augančias Liškiavos g. 32, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pasvirę, auga prie pat pastato, kelia pavojų žmonėms ir pastatui.

2023-10-30 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 30, 30 ir 50 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 3813/0001:389, Sarkajiedų k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-10-30 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 5 karpotuosius beržus, 48,50,55,60,65 cm skersmens, 1 paprastąją pušį, 35 cm skersmens, augančius Sarkajiedų k. 1, Sarkajiedų k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-10-30 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 karpotąjį beržą, 62 cm skersmens, 1 paprastąjį klevą, 91 cm skersmens, 1 mažalapę liepą, 72 cm skersmens, intensyviai genėti 4 mažalapes liepas, augančius Raitininkų k. 1, Raitininkų k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-10-27 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 53 ir 72 cm skersmens, augančius žemės sklype Tuopų g. 2, Biniūnų I k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-10-26 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 juodalksnius, 45, 46, 57 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-2047-2848, Lavyso k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti vėjo, puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-10-25 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 78 cm skersmens, augantį žemės sklype Alyvų g. 10, Kaniūkų I k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-10-24 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 trapųjį gluosnį, augantį Pamerkių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Geležinkelio g., Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pasviręs,  pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-11-15.

2023-10-24 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, augantį Pamerkių k. kapinių teritorijoje, Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis,  pažeistas grybinių ligų, auga prie pat kapavietės ir gadina kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2023-11-15.

2023-10-24 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 trapiuosius gluosnius, 32,36,38,50 cm skersmens, augančius žemės sklype Ežero g. 45, Lavyso k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms.

2023-10-24 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 juodalksnius, 20,21,21,25 cm skersmens ir 2 trapiuosius gluosnius, 24,27 cm skersmens, augančius žemės sklypuose Ežero g. 43 ir Ežero g. 47, Lavyso k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 5 juodalksnius, 45,48,50,53,70 cm skersmens ir 4 karpotuosius beržus, 55,65,65,70 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4327-8677, Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kitų kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 juodalksnius, 53,57,60,65 cm skersmens ir 5 karpotuosius beržus, 26,28,34,35,55 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4289-0360, Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kitų kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 9 paprastąsias pušis, 45,45,48,50,50,52,53,55,60 cm skersmens, augančias žemės sklype Nr. 4400-4294-7442, Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kitų kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 7 juodalksnius, 42,51,53,55,60,80,90 cm skersmens ir 2 karpotuosius beržus, 46,48 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4356-2483, Jablanavo k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kitų kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 9 paprastąsias pušis, 35,48,48,50,52,55,63,65 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4297-3264, Trasninko k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kitų kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 8 juodalksnius, 30,35,48,50,55,65,70,72 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą, 49 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4289-2753, Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų ir kitų kenkėjų, atliekamas sanitarinis kirtimas.

2023-10-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, 90 cm skersmens, augantį Ežero g. 8C, Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. Medis išverstas vėjo.

2023-10-19 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 54 cm skersmens, augantį Kalno g. 26, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatui.

2023-10-18 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 dygiąją eglę, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Vytauto g. 12, Varėna. Medis auga prie pat administracinio pastato ir gadina jo pamatus. Sprendimas įsigalioja 2023-11-15.

2023-10-17 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 120 cm skersmens, augančią Panemunės g. 28, Dubaklonio k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis išverstas vėjo.

2023-10-16 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį ir 1 karpotąjį beržą, augantį Nedzingės k. kapinių teritorijoje, Nedzingės k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-11-03.

2023-10-13 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąjį klevą ir 3 karpotuosius beržus, augančius Kalėdonių k. kapinių teritorijoje, Kalėdonių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-11-03.

2023-10-13 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, augantį Perlojos k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Perliaus g. 32, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. Šalinamos sausos ir pažeistos medžio šakos, kurios kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2023-11-03.

2023-10-12 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 69, 70 cm skersmens, augančias Senųjų Naniškių k. kapinių teritorijoje, Senųjų Naniškių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžių šaknys gadina kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2023-11-03.

2023-10-12 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 1 mažalapę liepą ir 1 raudonąjį ąžuolą, augančius Trumpoji g. 7, Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžių laja labai tanki, kelia pavojų eismui, statiniams ir žmonėms.

2023-10-11 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 58, 70 cm skersmens, augančius P. Buckaus g. 32, Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-10-06 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 63 cm skersmens, augantį Zervynų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Ūlos g. 37, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis apdegęs gaisro metu, kamienas žaizdotas, medis džiūstantis, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-11-01.

2023-10-05 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, 55 cm skersmens, augantį Krivio g. 5, Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medis įskilęs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-09-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, 90 cm skersmens, augantį Milvydos k. 5, Vydenių sen., Varėnos r. Medis išverstas vėjo.

2023-09-29 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 33 ir 54 cm skersmens, augančias Dzūkų g. 11, Varėna. Medžiai auga arti pastato ir jį gadina.

2023-09-29 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, augančią Druckūnų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Bingutės g. 2A, Druckūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2023-10-23.

2023-09-29 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąjį kaštoną, 55 cm skersmens, augantį Panočių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Mokyklos g. 33, Panočių k., Kaniavos sen., Varėnos r. ir 1 karpotąjį beržą, 51 cm skersmens, augantį Rudnios k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Pušyno g. 2, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medžiai pasvirę, išpuvę, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-10-25.

2023-09-29 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąjį klevą, 49 cm skersmens, 2 paprastąsias pušis, 54 ir 72 cm skersmens, 1 paprastąjį kaštoną, 51 cm skersmens; intensyviai genėti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, augančius Kunigiškių g. 21, Dubičių k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų,  kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-09-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 74 cm skersmens, augantį Dubaklonio II k. 9, Varėnos sen., Varėnos r. Medis pasviręs, pažeistas grybinių ligų,  kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-09-26 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 72 cm skersmens, augantį Miškininkų g. 43, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų,  kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-09-26 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius: 5 juodalksnius, 48, 2×50, 53, 55 cm skersmens, 4 paprastąsias pušis 36, 40, 45, 52 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-3913-4180, Navikų k., Merkinės sen., Varėnos r.; 9 paprastąsias pušis, 48, 49, 2×52, 2×54, 55, 60, 70 cm skersmens, augančias žemės sklype Nr. 4400-3856-4257, Navikų k., Merkinės sen., Varėnos r.; 6 karpotuosius beržus, 30, 2×35, 2×50, 53 cm skersmens ir 3 paprastąsias pušis, 47, 49, 50 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-3871-0255, Liškiavos k., Merkinės sen., Varėnos r.; 8 karpotuosius beržus, 42, 45, 48, 3×50, 2×52 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-3856-4979, Kudrėnų k., Merkinės sen., Varėnos r.; 6 paprastąsias pušis, 30, 3×35, 40, 60 cm skersmens, 2 karpotuosius beržus, 28 ir 46 cm skersmens, 1 juodalksnį, 30 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4047-9705, Voverių k., Merkinės sen., Varėnos r.; 8 karpotuosius beržus, 2×25, 28, 4×30, 40 cm skersmens ir 1 paprastąją pušį, 32 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-3891-7127, Genių k., Merkinės sen., Varėnos r.; 1 karpotąjį beržą, 21 cm skersmens ir 8 paprastąsias pušis, 2×25, 27, 2×28, 30, 2×32 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-3891-6640, Genių k., Merkinės sen., Varėnos r.; 6 paprastąsias pušis, 42, 2×50, 60, 75, 77 cm skersmens ir 3 karpotuosius beržus, 27, 32, 35 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4437-0667, Sarkajiedų k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti kenkėjų, grybinių ligų ir puvinio, atliekami sanitariniai kirtimai.

2023-09-26 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 95 ir 100 cm skersmens, augančias Ūlos g. 30, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę,  kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2023-09-25 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 51 cm skersmens, augantį Senolių g. 4A, Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis  išpuvęs,  kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2023-09-25 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 60 cm skersmens, augantį Kalno g. 3, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis  išpuvęs,  kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2023-09-22 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, V. Mirono g. 1, Varėna. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, auga ant numatomo įrengti privažiavimo kelio važiuojamosios dalies. Sprendimas įsigalioja 2023-10-18.

2023-09-22 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 5 paprastuosius ąžuolus, augančius Genionių k. kapinių teritorijoje, Genionių k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai turi daug sausų ir žemai nusvirusių šakų, kurios kelia pavojų kapinių statiniams ir trukdo prieiti prie kapaviečių. Sprendimas įsigalioja 2023-10-18.

2023-09-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastąsias pušis, 31, 45, 70 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą, 48 cm skersmens, augančius Meldų g. 5, Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų,  kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2023-09-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 mažalapes liepas, 72, 95, 100 cm skersmens, augančias Bagočių k. 1C, Kaniavos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, vienas įskilęs,  kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-09-22 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 90 cm skersmens, augantį Čižiūnų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Čižiūnų g. 79, Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis išpuvęs, kelia pavojų gyvenamajam namui. Vietoj iškirsto medžio turi būti pasodintas ne plonesnis, kaip 8 cm kamieno skersmens, paprastasis klevas. Sprendimas įsigalioja 2023-10-18.

2023-09-22 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius uosius, 78 ir 82 cm skersmens, augančius Padaugės k. kapinių teritorijoje, Padaugės k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-10-18.

2023-09-15 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, augančią Paupio g. 43, Biekšių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, džiūstantis, kelia pavojų žmonėms, saugiam eismui ir pastatams.

2023-09-15 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąjį klevą, 50 cm skersmens ir 2 karpotuosius beržus, 31 ir 72 cm skersmens, augančius Čižiūnų g. 74A, Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos r.  Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, vienas beržas įskilęs, kelia pavojų žmonėms. Vietoj iškirstų medžių turi būti pasodinti 3 ne plonesni, kaip 8 cm kamieno skersmens liepos, kaštonai, ąžuolai, klevai arba uosiai.

2023-09-13 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 49 ir 60 cm skersmens, augančius Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie M. K. Čiurlionio g. 71, Varėnoje. Medžiai išpuvę, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-10-10.

2023-09-13 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąjį klevą, 72 cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą, 68 cm skersmens, augančius Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Krėvės g. 2, Varėna. Medžiai išpuvę, džiūstantys, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-09-10-10.

2023-09-13 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, augančias Gandrų g. 27, Mergežerio k., Varėnos sen., Varėnos r.  Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, turi sausų šakų, kelia pavojų žmonėms.

2023-09-13 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 53 cm skersmens, augančią Laisvės g. 24, Varėna.  Medis auga prie pat pastato ir skaldo jo sieną.

2023-09-13 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, 48 ir 70 cm skersmens ir intensyviai genėti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, augančius Pavardaunio k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liepų g. 8, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-09-21.

2023-09-08 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 juodalksnius, 28, 32, 32, 39, 40, 46 cm skersmens, augančius Ežero g. 3, Burokaraistėlės k., Merkinės sen., Varėnos r.  Medžiai apdegė gaisro metu, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-08-31 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastuosius klevus, 35, 36, 48 cm skersmens, augančius Geležinkelio g. 5, Varėna.  Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-08-28 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 95 cm skersmens ir intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, augančias Pavardaunio k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liepų g. 6, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-09-21.

2023-08-28 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 46 cm skersmens, augantį Nemuno g. 18, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r.  Medis pasviręs, auga arti pastato, kelia pavojų pastatui ir žmonėms.

2023-08-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 paprastąsias pušis, 4×48, 34, 54 cm skersmens, augančias Žiedo g. 14, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r.  Medžiai pasvirę, auga prie pat pastato, kelia pavojų pastatui ir žmonėms.

2023-08-28 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 52 ir 54 cm skersmens ir intensyviai genėti 1 paprastąją pušį, augančias Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje, Miškų g. 9, Varėna. Medžiai auga prie pat kapinių statinių ir juos gadina, genimos sausos pušies šakos. Sprendimas įsigalioja 2023-09-21.

2023-08-25 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 karpotuosius beržus, 50, 65, 68, 75, 75, 78 cm skersmens ir 3 paprastuosius klevus, 50, 52, 90 cm skersmens, augančius Straujos g. 2, Masališkių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų ir kai kurie puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-08-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 mažalapę liepą, 85 cm skersmens ir 1 paprastąjį klevą, 125 cm skersmens, augančius Ūlos g. 18, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai visiškai išpuvę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-08-23 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius: 1 paprastąjį klevą, 60 cm skersmens, 1 dygiąją eglę, 40 cm skersmens, augančius Riliškių k. kapinių teritorijoje, Riliškių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams ir 2 karpotuosius beržus, 40 ir 70 cm skersmens, augančius Krivilių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Krivio g. 27, Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai pasvirę, pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-09-20.

2023-08-22 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, 52 cm skersmens, augantį Matuizų k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Kalno g. 1, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, gadina inžinerinius statinius, auga ant numatomo rekonstruoti šaligatvio. Sprendimas įsigalioja 2023-09-18.

2023-08-22 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 95 cm skersmens, augančią Senosios Varėnos k. kapinių teritorijoje, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Viena dvilypės pušies atšaka išdžiūvusi, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-09-19.

2023-08-21 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, augančias Dzūkų g. 46, Varėna. Medžių šakos kelia pavojų statiniams ir žmonėms.

2023-08-21 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 123 cm skersmens, augančią Pavardaunio k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Dvaro g. 18, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis išpuvęs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-09-18.

2023-08-18 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 32 cm skersmens, augantį Masališkių k. kapinių teritorijoje, Masališkių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis išpuvęs, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-09-16.

2023-08-18 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 100 cm skersmens, augantį Senosios Varėnos k. kapinių teritorijoje, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-09-14.

2023-08-02 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 100 cm skersmens, augantį Sodų g. 12, Panočių k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-08-02 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 paprastuosius uosius, 30, 33, 50, 55 cm skersmens, augančius Dubičių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Piliakalnio g. 1, Dubičių k., Kaniavos sen., Varėnos r. Genimos sausos medžių šakos. Sprendimas įsigalioja 2023-08-30.

2023-08-02 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 115 cm skersmens, augantį Jagmino g. 21, Merkinės mstl., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-08-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 40, 40 ir 70 cm skersmens, augančius Naujoji g. 2, Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-07-27 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 64 ir 68 cm skersmens, augančius Mitriškių g. 45, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai seni, pažeisti puvinio, grybinių ligų, pasvirę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 53,69 cm skersmens, 4 paprastąsias pušis, 25,30,60,93 cm skersmens, 3 mažalapes liepas, 28,29,44 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-0421-2337, M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnoje. Medžiai yra numatyti kirsti įgyvendinant projektą „Kitų inžinerinių statinių (privažiavimų, takų, kiemo, aikštelių) M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnos m., Varėnos r. sav. statybos projektas“ Medžių išsaugoti neįmanoma, nes jie auga numatyto įrengti privažiavimo kelio važiuojamojoje dalyje. Sprendimas įsigalioja 2023-08-16.

2023-07-18 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 trapiuosius gluosnius, 38 ir 89 cm skersmens, augančius Merkio g. 38, Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, grybinių ligų, pasvirę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-07-17 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 24, 26 cm skersmens, augančius Savanorių g. 5, Varėnoje. Medžiai pažeisti grybinių ligų, pasvirę, auga numatomų įrengti autobusų stovėjimo vietų teritorijoje, kelia pavojų saugiam eismui.

2023-07-13 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 33 cm skersmens, augantį Ūlos g. 37, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis apdegęs, žaizdotu kamienu, pažeistas grybinių ligų, džiūstantis, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-07-10 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 50 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Gedimino g. 25, Varėnoje. Kertamas medis yra džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, auga šalia gatvės, kelia pavojų saugiam eismui, pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-08-04.

2023-07-07 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, 46, 48 cm skersmens, augančius Seinų g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai auga prie pat istorinio pastato, šakos liečia stogo dangą, medžių neiškirtus, neįmanoma įgyvendinti pastato kapitalinio remonto projekto sprendinių.

2023-06-22 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 48 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Dzūkų g. 62, Varėnoje. Kertamas medis yra pažeistas grybinių ligų, auga viduryje automobilių stovėjimo aikštelės, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-07-19.

2023-06-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 trapųjį gluosnį, 65 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vasario 16-osios g. 3, Varėnoje. Kertamas medis yra visiškai išpuvęs, medžio viršūnė nulaužta vėjo, medis kelia pavojų statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-07-17.

2023-06-19 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 31 ir 53 cm skersmens, augančius Trakiškių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Trakiškių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Kertami medžiai yra pažeisti puvinio, vieno medžio viršūnė nulaužta vėjo ir pakibusi ant šalia esančio medžio, kelia pavojų statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-07-14.

2023-06-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 100 cm skersmens, augantį Strielciškių k. kapinių teritorijoje, Jakėnų sen., Varėnos r. ir intensyviai genėti saugotiną medį – paprastąją pušį, augančią Strielciškių k. kapinių teritorijoje, Jakėnų sen., Varėnos r. Numatyto kirsti medžio visiškai išpuvusios šaknys, jis kelia pavojų kapinių statiniams, taip pat genimos pušies šakos (sausos, įskilusios, horizontaliai išaugusios). Sprendimas įsigalioja 2023-07-17.

2023-06-19 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius: 5 paprastuosius ąžuolus ir 3 mažalapes liepas, augančius Puodžių k. kapinių teritorijoje, Jakėnų sen., Varėnos r.; 2 paprastąsias pušis, augančias Kalėnų k. kapinių teritorijoje, Jakėnų sen., Varėnos r. ir 3 mažalapes liepas, augančias Akmens  kaimo kapinių teritorijoje, Jakėnų sen., Varėnos r. Genimos medžių šakos (sausos, horizontaliai išaugusios) kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-07-17.

2023-06-19 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 trapiuosius gluosnius, 47, 48 ir 51 cm skersmens, augančius A. Ryliškio g. 30, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų elektros oro linijai ir žmonėms.

2023-06-13 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 76 cm skersmens, auganti Noškūnų kaimo kapinių teritorijoje, Noškūnų k., Kaniavos sen., Varėnos r. Kertamas medis yra pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-07-07.

2023-06-13 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, 96 cm skersmens, auganti Kaniūkų kaimo kapinių teritorijoje, Kaniūkų k., Kaniavos sen., Varėnos r. Kertamas medis yra išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-07-07.

2023-06-08 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 41, 55 cm skersmens, augančias Gandrų g. 35, Musteikos k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, įskilę, kelia pavojų pastatams, elektros oro linijai ir žmonėms.

2023-06-07 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 92 cm skersmens, augantį Šklėrių g. 18, Šklėrių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-06-06  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 72 ir 110 cm skersmens, augančius Glyno g. 32, Mardasavo k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-06-06  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 dygiąją eglę, 53 cm skersmens, augančią Mokyklos g. 22, Žilinų k., Jakėnų sen., Varėnos r. Medis auga prie pat pastato, jį gadina, kelia jam pavojų.

2023-06-06 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 trapųjį gluosnį, 100 cm skersmens, auganti Panaros kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. Kertamas medis yra išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-07-03.

2023-06-06  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 130 cm skersmens, augantį Liepų g. 28, Noškūnų k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2023-06-06  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 65 cm skersmens, augantį Mokyklos g. 25, Panočių k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medis auga prie pat pastato ir ardo jo pamatus.

2023-05-31  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 7 paprastąsias pušis, 32,38,3×45,46 ir 47 cm skersmens, augančius Žalioji g. 26, Varėnoje. Medžiai auga arčiau nei 2 metrai nuo gatvės borto, jų šaknys visiškai sugadino asfalto dangą.

2023-05-29 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 52 cm skersmens, auganti Senosios Varėnos kaimo kapinių teritorijoje, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Kertamas medis yra išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-06-16.

2023-05-25 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 52 cm skersmens, augančią Žilinų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Girininkijos g. 19, Žilinų k., Jakėnų sen., Varėnos r. Kertamas medis yra visiškai išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatui. Sprendimas įsigalioja 2023-06-16.

2023-05-25 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 maumedžius, 33,34 ir 40 cm skersmens, augančius Krūminių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Beržų g. 8, Krūminių k., Varėnos r. Kertami medžiai yra džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatui. Sprendimas įsigalioja 2023-06-21.

2023-05-25 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 48 ir 52 cm skersmens, augančius Perlojos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vytauto g. 11, Perlojos k., Varėnos r. ir intensyviai genėti saugotiną medį – trapųjį gluosnį, augantį tuo pačiu adresu. Kertamas medis yra išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms, genimo medžio šakos kelia pavojų pastatui. Sprendimas įsigalioja 2023-06-21.

2023-05-25  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 110 cm skersmens. Medis auga Panemunės g. 28, Dubaklonio k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis išlaužtas vėjo.

2023-05-18  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 30 cm skersmens. Medis auga Naujoji g. 2, Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, auga arti pastato bei kelia pavojų šiam pastatui ir žmonėms.

2023-05-18 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 72 cm skersmens, augantį Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Beržų g. 33, Senosios Varėnos k., Varėnos r. Kertamas medis yra išpuvęs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-06-15.

2023-05-17 atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Aušros g. 17, Varėnoje: kirsti 11 paprastųjų pušų, 40,47,48,50,50,51,51,52,53,54,73 cm skersmens, 9 mažalapes liepas, 20,27,29,35,45,48,50,50,58 cm skersmens, 1 baltąjį gluosnį, 59 cm skersmens, 3 egles, 42,49 ir 51 cm skersmens, 3 paprastuosius klevus, 47,76,96 cm skersmens, 6 raudonuosius ąžuolus, 23,25,46,49,50,53 cm skersmens. Medžius numatoma kirsti įgyvendinant statybos projektą „Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai) pastatų kompleksas, Aušros g. 17, Varėna“. Medžiai auga numatomų statyti daugiabučių namų ar numatomu tiesti inžinerinių tinklų vietoje, jų išsaugoti nėra galimybių.

2023-05-09 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 53 cm skersmens, augantį Matuizų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Kalno g. 3/29, Matuizų k., Varėnos r. Kertamas medis yra džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų eismo saugumui ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-06-07.

2023-05-09 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 72 cm skersmens, augančią Gudžių kaimo kapinių teritorijoje. Kertamas medis yra džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-06-07.

2023-05-08  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 72 cm skersmens. Medis auga Geležinkelio g. 1, Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, auga arti pastato bei ardo jo pamatus, kelia pavojų šiam pastatui ir žmonėms.

2023-05-08 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 44 cm skersmens, augantį Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo  teritorijoje, prie Mokyklos g. 49, Senosios Varėnos k., Varėnos r. Kertamas medis auga ant numatomos tiesti gavės važiuojamosios dalies. Sprendimas įsigalioja 2023-06-02.

2023-04-13  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 juodalksnius (3×48, 54,58,65 cm skersmens) ir 3 trapiuosius gluosnius (50,72 75 cm skersmens). Medžiai auga Užumelnyčio g. 51, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-04-13  išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį. Medis auga J. Basanavičiaus g. 29, Varėnoje. Medžio šakos kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-04-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 trapųjį gluosnį, 48 cm skersmens ir intensyviai genėti 4 saugotinus medžius – trapiuosius gluosnius, augančius Varėnos miesto bendrojo naudojimo  teritorijoje, prie Pramonės g. 5, Varėna. Kertamas medis pažeistas grybinių ligų, išpuvęs, kelia grėsmę žmonėms ir statiniams. Genimų medžių šakos patenka į kito žemės sklypo teritoriją ir trukdo jį naudoti pagal paskirtį. Sprendimas įsigalioja 2023-05-13.

2023-04-12  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 juodalksnį (68 cm skersmens) ir 3 paprastąsias pušis (51,53,54 cm skersmens). Medžiai auga Ežero g. 32, Burokaraistėlės k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai seni, pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2023-04-12  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį kaštoną, 76 cm skersmens. Medis auga Nemunaičio g. 6, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Medis senas, visiškai išpuvęs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2023-04-12  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 45 cm skersmens. Medis auga Pušelės g. 13, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis auga prie pat pastato ir ardo jo pamatus.

2023-03-29  išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 trapųjį gluosnį. Medis auga Mokyklos g. 60, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis senas, pasviręs, pažeistas grybinių ligų, kelia žmonėms.

2023-03-29  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 78 cm skersmens. Medis auga Bižų g. 10, Žiūrų k., Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis senas, pasviręs, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatui.

2023-03-17  išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 juodalksnį, 63 cm skersmens. Medis auga Ąžuolų g. 7A, Lynežerio k., Kaniavos sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-03-10  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 paprastuosius klevus, 48, 53, 55, 57 cm skersmens. Medžiai auga Savanorių g. 7, Varėnoje. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui.

2023-03-08  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, 72 ir 81 cm skersmens. Medžiai auga Vilniaus g. 73, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 48 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo  teritorijoje, prie Vilniaus g. 114, Varėna. Medis pažeistas grybinių ligų, išpuvęs, kelia grėsmę žmonėms ir statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-03-31.

2023-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 48 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo  teritorijoje, prie Vilniaus g. 66, Varėna. Medis džiūstantis, išpuvęs, kelia grėsmę žmonėms ir oro linijai. Sprendimas įsigalioja 2023-03-31.

2023-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 5 paprastuosius klevus, 60,63,84,90,100 cm skersmens, augančius Nedzingės kaimo bendrojo naudojimo  teritorijoje, prie A. Kalanavičiaus g. 5, Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, kelia grėsmę žmonėms ir statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-03-31.

2023-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 48 ir 48 cm skersmens, augančias Samūniškių kaimo kapinių  teritorijoje,  Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, kelia grėsmę kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-03-30.

2023-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 75 ir 116 cm skersmens, augančias Masališkių kaimo bendrojo naudojimo  teritorijoje, prie Straujos g. 2, Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai visiškai išpuvę, kelia grėsmę saugiam eismui, žmonėms ir statiniams ir intensyviai genėti saugotinus želdinius – 4 mažalapes liepas ir 1 paprastąjį klevą. Genimos sausos ir virš Straujos g. esančios medžių šakos. Sprendimas įsigalioja 2023-03-30.

2023-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 4 mažalapes liepas, 30,31,38,52 cm skersmens, 3 karpotuosius beržus, 38,49,55 cm skersmens, augančius Liškiavos kaimo kapinių teritorijoje, Merkinės sen., Varėnos r., medžių šaknys gadina kapinių statinius ir intensyviai genėti saugotinus želdinius – 2 mažalapes liepas ir 1 paprastąją pušį. Genimos sausos ir virš kapaviečių esančios medžių šakos. Sprendimas įsigalioja 2023-03-30.

2023-03-07  išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 95 ir 97 cm skersmens. Medžiai auga Ūlos g. 10, Mardasavo k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-03-06 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 97 cm skersmens. Medis auga Kalno g. 26, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-02-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – kirsti 3 trapiuosius gluosnius, 71,89,92 cm skersmens. Medžiai auga Vilniaus g. 116, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms.

2023-02-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – kirsti 3 trapiuosius gluosnius, 46,53,60 cm skersmens ir 1 paprastąjį klevą, 48 cm skersmens. Medžiai auga Baravykų g. 6, Pasgrindos k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir oro linijai.

2023-02-22 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 dygiąją eglę, 35 cm skersmens, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vytauto g. 18, Varėna. Medis senstantis, be viršūnės, jo šakos džiūstančios, medis darko miesto centrinės dalies kraštovaizdį. Sprendimas įsigalioja 2023-03-23.

2023-02-10 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – kirsti 8 juodalksnius, 34,36,46,48,48,49,51,53 cm skersmens. Medžiai auga Ežero g. 26, Laukininkėlių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms.

2023-02-09 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius – kirsti 1 mažalapę liepą, 105  cm skersmens ir 1 karpotąjį beržą, 67 cm skersmens; intensyviai genėti 1 mažalapę liepą ir 1 paprastąjį klevą. Medžiai auga Raudonėlės g. 13, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-02-06 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 trapiuosius gluosnius, augančius Seinų g. 36, Merkinės mstl., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2023-03-02.

2023-02-06 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 16 trapiųjų gluosnių, augančių valstybinėje žemėje prie Nemumo g. 29, Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir elektros oro linijoms. Sprendimas įsigalioja 2023-03-02.

2023-02-01 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 70 cm skersmens, augančią valstybinėje žemėje prie Liepų g. 4, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalioja 2023-03-01.

2023-01-31 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 mažalapes liepas, 60 cm skersmens, augančias Akmens kaimo kapinių teritorijoje, Akmens k., Jakėnų sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2023-03-01.

2023-01-30 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius – kirsti 1 mažalapę liepą, 96  cm skersmens ir 3 mažalapes liepas intensyviai genėti. Medžiai auga Parko g. 14, Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-01-23 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 50 cm skersmens, augančią Varėnos miesto kapinių teritorijoje, Žiedo g. 9, Varėna. Medis trukdo naujų kapaviečių įrengimui. Sprendimas įsigalioja 2023-02-20.

2023-01-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 juodalksnį, 73  cm skersmens ir intensyviai genėti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, augančius Raudonėlės g. 15, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2023-01-20 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 53 ir 96 cm skersmens ir 2 paprastuosius kadagius, 22 cm skersmens, augančius vietinės reikšmės kelio Var-57 Pavardaunys – Kazimieravas juostoje, Bingutės g., Pavardaunių k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai numatyti kirsti „Varėnos raj. sav., Varėnos sen., vietinės reikšmės kelio „Var-55 kelias Druckūnų k. Nr. 2“ ir vietinės reikšmės kelio „Var-57 kelias Pavardaunys – Kazimieravas“ ruožo kapitalinio remonto apraše“. Medžiai auga kapitalinio remonto darbų zonoje, jų išsaugoti neįmanoma. Medžių atkuriamoji vertė – 1 302,75 Eur. Sprendimas įsigalioja 2023-02-17.

2023-01-18 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 75  cm skersmens, 1 karpotąjį beržą, 33 cm skersmens ir intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, augančius Kastinio g. 76A, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti ligų ir puvinio, kelia pavojų žmonėms, statiniams ir elektros oro linijai.

2023-01-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 53 cm skersmens, augančią Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje, Miškų g. 9, Varėna. Medis auga prie pat kapavietės ir ardo kapinių statinius. Sprendimas įsigalioja 2023-02-10.

2023-01-11 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 43 cm skersmens, augančią Varėnos miesto Legendų ir padavimų parko teritorijoje, M. K. Čiurlionio g. 14, Varėna. Medis išverstas vėjo, stipriai pasviręs, kelia grėsmę parko lankytojams. Sprendimas įsigalioja 2023-02-09.

2023-01-11 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 43 cm skersmens, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Čiurlionio g. 65, Varėna ir intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Čiurlionio g. 65, Varėna. Medžiai auga prie pat  daugiabučio namo ir ardo jo pamatus, genimo medžio šakos liečia namo sienas ir langus. Sprendimas įsigalioja 2023-02-09.

2022-12-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 42 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Vytauto g. 58, Varėna. Medis auga prie pat  daugiabučio namo ir ardo jo pamatus. Sprendimas įsigalioja 2023-01-09.

2022-12-12 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 68  cm skersmens, augančią žemės sklype Nr. 3873/0008:70, Pūčkornių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, skilęs, kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui.

2022-11-30 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 5 mažalapes liepas, 35, 72, 74, 75 ir 75  cm skersmens, augančias Mokyklos g. 18, Žilinų k., Jakėnų sen., Varėnos r. (Žilinų k. bažnyčios šventoriaus teritorijoje). Medžiai seni, pažeisti puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2022-11-30 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 58  cm skersmens, augančią Sodo g. 15, Gudžių k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis senas, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų gyvenamajam namui.

2022-11-30 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 68 ir 73  cm skersmens, augančius Ežero g. 2A, Puodžių k., Jakėnų sen., Varėnos r. Medžiai seni, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

2022-11-28 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 45 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Krėvės g. 9, Varėna. Medis pažeistas grybinių ligų, išpuvęs, kelia pavojų daugiabučiam namui ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2022-12-25.

2022-11-24 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 72 ir 100 cm skersmens, augančius Gudžių kaimo kapinių  teritorijoje, Varėnos  sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2022-12-23.

2022-11-23 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 trapiuosius gluosnius, 35, 52 ir 57 cm skersmens, augančius Degsnių kaimo bendrojo naudojimo  teritorijoje, Degsnių g., Valkininkų  sen., Varėnos r. Medžiai numatyti kirsti „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-30 Privažiavimas prie Degsnių k. nuo magistralinio kelio Nr. A4 kapitalinio remonto apraše PLT20001-01-KRA“. Medžiai yra blogos būklės, pažeisti puvinio, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2022-12-22.

2022-11-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 55 cm skersmens, augančią Šilo g. 39, Varėna. Medis auga prie pat statinio (tvoros) ir ją ardo, kelia jai pavojų.

2022-11-23 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 58 ir 74 cm skersmens, augančias Babriškių kaimo kapinių  teritorijoje, Varėnos  sen., Varėnos r. Medžių šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalioja 2022-12-22.

2022-11-23 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augantį Bartelių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Jakėnų  sen., Varėnos r. Kertamas medis pažeistas puvinio, pasviręs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2022-12-20.

2022-11-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 43, 45 cm skersmens, augančius Šaltinio g. 36, Margionių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, auga šalia pastato ir kelia jam pavojų.

2022-11-22 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 42 cm skersmens, augančią Merkio g. 1B, Bartelių k., Jakėnų  sen., Varėnos r. Medis stipriai pasviręs į gyvenamojo namo pusę ir kelia jam pavojų.

2022-11-21 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 49 ir 52 cm skersmens, augančius Smėlio g. 3F, Marcinkonių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, auga arti pastato ir kelia jam pavojų.

2022-11-21 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 62 cm skersmens, augančią žemės sklype Nr. 3801/0004:100, Bingelių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžio šaknys pažeistos vykdant archeologinius tyrimus, todėl medis kelia pavojų pastatams.

2022-11-21 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – paprastąjį klevą, augantį Grūdos g. 10, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Genimos sausos ir išlaužytos medžio šakos.

2022-11-21 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 30 cm skersmens, augantį Ūlos g. 48, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis  auga prie pat ūkinio pastato, pasviręs, jį ardo ir kelia jam pavojų.

2022-11-17 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 75 cm skersmens, augantį Kabelių g. 25A, Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis  pažeistas puvinio, pasviręs, kelia pavojų pastatams.

2022-11-15 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, 108 cm skersmens, augantį Vilniaus g. 7, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. Medis  pažeistas puvinio, auga prie pat ūkinio pastato, jį ardo ir kelia jam pavojų.

2022-11-14 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 72 cm skersmens, augantį Perlojos kaimo senųjų kapinių teritorijoje,  Varėnos sen., Varėnos r. ir intensyviai genėti 1 paprastąją pušį, augančią taip pat Perlojos kaimo senųjų kapinių teritorijoje. Kertamas medis pažeistas puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams, genint šalinama nusvirusios kapinių statiniams pavojų keliančios šakos. Sprendimas įsigalioja 2022-12-12.

2022-11-14 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 24 trapiuosius gluosnius, augančius Vilniaus g. raudonųjų linijų ribose, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Gluosniai pažeisti puvinio, šalinamos pavojų keliančios šakos ir mažinamas medžių aukštis, nes jie kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2022-12-12.

2022-11-14 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 73 cm skersmens, augančią Merkinės miestelio kapinių teritorijoje,  Merkinės sen., Varėnos r. ir intensyviai genėti 1 paprastąją pušį, augančią taip pat Merkinės miestelio kapinių teritorijoje. Kertamas medis skurstantis, nusilpęs, pasviręs, kelia pavojų kapinių statiniams, genint šalinama sausa pušies viršūnė ir kapinių statiniams pavojų keliančios šakos. Sprendimas įsigalioja 2022-12-12.

2022-11-14 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, augančia žemės sklype Nr. 3880/0001:178 (prie Liškiavos k. kapinių automobilių stovėjimo aikštelės),  Merkinės sen., Varėnos r. Pušis išversta vėjo, laikosi tik ant kitų medžių, kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2022-12-12.

2022-11-14 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, augantį Vilniaus g. 71, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. Klevo šakos kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalioja 2022-12-12.

2022-11-14 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją eglę ir 1 paprastąjį klevą, 75 cm ir 60 cm skersmens, augančius Kalno g. 6, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. Klevas pažeistas puvinio, auga prie pat pastato, kelia jam pavojų ir ardo inžinerinius statinius,  eglė džiūstanti, taip pat ardo inžinerinius statinius. Sprendimas įsigalioja 2022-12-12.

2022-11-10 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 50 cm skersmens, augantį Statybininkų g. 9, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis  stipriai pasviręs, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms.

2022-11-10 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį ąžuolą, augantį Nemuno g. 14, Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis  auga prie pat ūkinio pastato, kelia jam pavojų.

2022-11-10 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 90 cm skersmens, augantį Liškiavos g. 3, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis  pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2022-11-09 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, augantį prie Varėnės g. 22, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis auga arti pastatų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2022-12-06.

2022-11-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 49 cm skersmens, augantį Pramonės g. 10A, Varėna. Medis auga prie pat pastato, kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalioja 2022-12-02.

2022-10-31 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, 52 ir 70 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 3873/0008:70, Pūčkornių k., Valkininkų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui.

2022-10-31 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 120 cm skersmens (medis visiškai išpuvęs) ir intensyviai genėti saugotinus medžius – 6 mažalapes liepas ir 3 paprastuosius ąžuolus (medžius genėti rekomenduota atlikus dendrologinį vertinimą). Medžiai auga Ūlos g. 25, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r.

2022-10-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 paprastąsias pušis, 30,34,44,46,48,50 cm skersmens, augančius Mitriškių g. 10, Varėna. Medžiai auga pat pastatų, ardo pamatus, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-10-26 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 paprastuosius klevus, 24,28,36,65 cm skersmens, augančius Varėnos miesto bažnyčios šventoriaus teritorijoje, Savanorių g. 10, Varėna. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų statiniams ir paminklams.

2022-10-24 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 58 cm skersmens, augantį Antakalnio g. 100, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, išpuvęs, kelia pavojų statiniams ir saugiam eismui.

2022-10-24 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 76 cm skersmens, augantį Žirmūnų g. 27, Ašašninkų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, išpuvęs, kelia pavojų gyvenamajam namui.

2022-10-24 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 paprastuosius klevus, 48,72,76 cm skersmens, augančius Kuklių g. 12, Kuklių k., Jakėnų sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, išpuvę, kelia pavojų pastatams.

2022-10-21 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 31 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Birutės g. 16, Varėna. Medis stipriai pasviręs, kelia pavojų pastatams.

2022-10-21 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 61 cm skersmens, augantį Perlojos k. senųjų kapinių teritorijoje, Perlojos k., Varėnos  sen., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams.

2022-10-21 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 55 cm skersmens, augantį Puvočių k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Merkio g. 12, Puvočių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2022-10-18 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus ir 3 paprastąsias pušis, 31,33,36,43,44,72 cm skersmens, augančius Kalno g. 30, Žiūrų k., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2022-10-14 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastuosius klevus, 75 ir 82 cm skersmens, augančius Pušų g. 30, Matuizų k., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2022-10-14 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 48, 51 ir 77 cm skersmens, augančius Merkio g. 12A, Puvočių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams.

2022-10-07 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 2 karpotuosius beržus, 48 ir 50 cm skersmens, augančius Žalioji g. 27F, Varėna. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir saugiam eismui.

2022-09-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 69 cm skersmens, augančią Vilniaus g.6, Valkininkų mstl., Varėnos r. Medis pažeistas puvinio ir grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, pastatams ir inžineriniams statiniams.

2022-09-28 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 49 cm skersmens, augantį Merkinės miestelio bendrojo naudojimo teritorijoje, Vilniaus g., Merkinės mstl., Varėnos r. (medis įskilęs, jo šakos kelia pavojų žmonėms ir saugiam eismui). Sprendimas įsigalios 2022-10-26.

2022-09-28 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 karpotąjį beržą, 57 cm skersmens, augantį Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje (medis ardo kapinių statinius). Sprendimas įsigalios 2022-10-26.

2022-09-28 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias egles, 28 ir 29 cm, augančias Krivilių k. kapinių teritorijoje (medžiai ardo kapinių tvorą) ir intensyviai genėti 1 paprastąjį uosį, augantį Vydenių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Vydenių k., Vydenių sen., Varėnos r. (medžio šakos liečia pastatą ir kelia pavojų žmonėms). Sprendimas įsigalios 2022-10-26.

2022-09-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 3 karpotuosius beržus, 6 pušis, 36,40,47,34,38,48,48,51,51 cm skersmens, augančius žemės sklype Nr. 4400-4294-7442, Darželių k. Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, pušys džiūstančios, kelia pavojų žmonėms ir žemės ūkio technikai. Leidimas įsigalioja 2022-10-20.

2022-09-28 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 9 karpotuosius beržus, 45,46,50,52,53,57,58,60,72 cm skersmens, žemės sklype Nr. 4400-4289-2753, Darželių k. Marcinkonių sen., Varėnos r. Medžiai pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir žemės ūkio technikai. Leidimas įsigalioja 2022-10-20.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 135 cm skersmens, augančią Nemuno g. 13, Jonionių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 mažalapę liepą, 78 cm skersmens, augančią Nemuno g. 18, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąjį klevą, 91 cm skersmens, augantį Gandrų g. 24, Pilvingių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, pastatams ir saugiam eismui.

2022-09-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 6 karpotuosius beržus, 29,51,65,67,72,90 cm skersmens, 1 juodalksnį, 53 cm skersmens ir 1 trapųjį gluosnį, 32 cm skersmens, augančius Sodų g. 3A, Radyščiaus k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, pastatams ir saugiam eismui.

2022-09-21 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią Margionių kaimo kapinių teritorijoje, Marcinkonių sen., Varėnos r. (medis ardo kapinių statinius). Sprendimas įsigalios 2022-10-16.

2022-09-20 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – paprastąjį ąžuolą, 105 cm skersmens, augantį Meškadonių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medis beveik visiškai išdžiūvęs, kamienas pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonėms.

2022-09-20 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius –  1 pušį, 31 cm skersmens ir 5 beržus, 49,50,50,50 ir 54 cm skersmens, augančius Meldų g. 5, Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r. Medžiai išpuvę, pasvirę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-09-20 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – pušį, 62 cm skersmens, augančią Šaltinių g. 2, Marcinkonių k., Varėnos r. Medis visiškai išpuvęs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-09-20 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 dygiąją eglę ir 2 paprastąsias egles, 52,50,53 cm skersmens, augančias Papiškių kaimo kapinių teritorijoje, Vydenių sen., Varėnos r. (medžiai ardo kapinių tvorą). Sprendimas įsigalios 2022-10-16.

2022-09-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 65 cm skersmens, augančią Želniūnų kaimo kapinių teritorijoje, Varėnos sen., Varėnos r. (medis ardo kapinių statinius). Sprendimas įsigalios 2022-10-14.

2022-09-19 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – pušį, 58 cm skersmens, augančią Laisvės g. 39A, Varėna. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams, auga ant numatomo įrengti privažiavimo kelio važiuojamosios dalies.

2022-09-15 atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius, augančius Varėnos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje, Pramonės gatvės Varėnos mieste naujo tęsinio tiesimo projekto vykdymo teritorijoje, Pramonės g., Varėna: kirsti 2 beržus, 25 ir 25 cm skersmens ir 17 pušų, 31-74 cm skersmens. Medžiai auga numatomos įrengti gatvės važiuojamojoje dalyje, jų išsaugoti nėra galimybių. Sprendimas įsigalioja 2022-10-12.

2022-09-14 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį žemės sklype Nr. 4400-1062-5122, Voriškių k., Matuizų sen., Varėnos r.: kirsti 1 beržą, 44 cm skersmens. Medis pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2022-09-14 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Kuršių g. 28, Kuršių k., Valkininkų sen., Varėnos r.: kirsti 1 ąžuolą, 81 cm skersmens. Medis visiškai išpuvęs, kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2022-09-14 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius: 1 paprastąją pušį, 53 cm skersmens, augančią Varėnos senųjų kapinių teritorijoje, Miškų g. 9, Varėna (medis ardo kapinių statinius) ir 1 paprastąją pušį, 35 cm skersmens, augančią Alytaus g. 12, Varėna (medis auga ant hidrotechninio statinio ir jį ardo). Sprendimas įsigalios 2022-10-12.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 dygiąją eglę, 35 cm skersmens, augančią Pamerkių kaimo kapinių teritorijoje, Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis pasviręs, džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens ir 1 paprastąją eglę, 27 cm skersmens, augančias Smalninkų kaimo kapinių teritorijoje, Smalninkų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medžiai džiūstantys, pažeistomis šaknimis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, augančią Giniūnų kaimo kapinių teritorijoje, Giniūnų k., Matuizų sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 paprastąjį uosį, augantį Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, A. Ryliškio g. 11, Senosios Varėnos k., Varėnos r. Genimos sausos medžio šakos ir šakos, esančios virš šaligatvio ir trukdančios praeiviams. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-09-01 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 paprastąją pušį, 25 cm skersmens, 1 paprastąjį klevą, 49 cm skersmens ir 8 mažalapes liepas, 34,35,36,36,45,49,50,60 cm skersmens, augančius Čiurlionio g. 61, Varėna. Medžiai numatyti kirsti įrengiant naują automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią. Sprendimas įsigalios 2022-09-29.

2022-08-18 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąjį ąžuolą, 24 cm skersmens, augantį Vergakiemio k. bendrojo naudojimo teritorijoje, Vergakiemio k., Jakėnų  sen., Varėnos r. Medis auga ant mazutu užteršto grunto sankaupos, kurią būtina iškasti. Šalinant užterštą gruntą, medžio išsaugoti nėra galimybių. Sprendimas įsigalios 2022-09-15.

2022-08-11 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – paprastąjį klevą, 52 cm skersmens, augantį Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Savanorių g. 4, Varėna. Medžio šakos kelia pavojų pastatams, žmonėms ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-09-08.

2022-08-11 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – paprastąsias pušis, 27 ir 38 cm skersmens, augančias Senosios Varėnos k. kapinių teritorijoje, Senosios Varėnos k., Varėnos  sen., Varėnos r. Medžių šaknys gadina kapinių statinius. Sprendimas įsigalios 2022-09-08.

2022-08-09 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Ūlos g. 2C, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r.: intensyviai genėti 1 ąžuolą. Genimos sausos ir horizontaliai išaugusios ąžuolo šakos, siekiant išvengti kamieno skilimo ir žalos žmonėms ir statiniams.

2022-08-02 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 45 cm skersmens, augančią Marcinkonių k. kapinių teritorijoje, Marcinkonių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. Medis džiūstantis, sausa viršūne, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-08-22.

2022-07-28 priimtas sprendimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius – paprastąsias pušis, 48 ir 75 cm skersmens, augančias Purplių kaimo kapinių teritorijoje, Purplių k., Merkinės  sen., Varėnos r. Medžiai ir jų šakos gadina kapinių statinius ir kelia jiems pavojų. Sprendimas įsigalios 2022-08-26.

2022-07-28 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Sodų g. 4, Pilvingių k., Merkinės sen., Varėnos r.: intensyviai genėti 1 beržą. Būtina retinti medžio lają, nes ji labai tanki, todėl audros metu medis kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-07-25 atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius žemės sklype Nr. 4400-4458-5973, Pošalčių k., Valkininkų sen., Varėnos r.: kirsti 37 beržus, 21-44 cm skersmens, 5 juodalksnius, 21-36 cm skersmens ir 42 pušis, 21-44 cm skersmens. Žemės ūkio paskirties žemė yra apaugusi savaiminukais, kurie trukdo naudoti žemės sklypą pagal paskirtį. Medžių sanitarinė būklė yra bloga. Leidimas įsigalioja 2022-08-19.

2022-07-22 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Janaukos k. 4, Merkinės sen., Varėnos r.: kirsti 3 liepas, 50,52 ir 72 cm skersmens. Medžių stiebas ir šaknys pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-07-19 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – mažalapę liepą, 120 cm skersmens, augančią Kabelių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, Kabelių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. Liepos kamienas įskilęs, medis kelia pavojų gyvenamajam namui ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-08-16.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 70 cm skersmens, augantį Kabelių kaimo kapinių teritorijoje, Kabelių k., Marcinkonių  sen., Varėnos r. ir intensyviai genėti saugotinus medžius – paprastąsias pušis, 51 ir 95 cm skersmens, augančias Kabelių k. kapinių teritorijoje. Beržas džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų kapinių statiniams, taip pat genimos pušų šakos, keliančios pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-08-16.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 58 cm skersmens, augantį Nedzingės kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Žalgirio g. 7, Nedzingės k., Varėnos sen., Varėnos r. Beržas džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų elektros oro linijai ir žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-12.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – paprastąją pušį, 46 cm skersmens, augančią Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje, Ryliškio g. raudonųjų linijų ribose, prie Ryliškio g. 32D, Senosios Varėnos k., Varėnos r. Pušis auga šalia gatvės, pasvirusi į gatvės važiuojamosios dalies pusę, šaknys pažeistos puvinio, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-08-12.

2022-07-19 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 52 cm skersmens, augančias Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje, prie Žiežulio g. 11, Varėna. Pušys auga ant šlaito, pasvirusios į namų valdos pusę, kelia pavojų gyvenamiesiems namams. Sprendimas įsigalios 2022-08-12.

2022-07-14 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Paūlių k. 13, Marcinkonių sen., Varėnos r.: kirsti 4 gluosnius, 48,48,50,52 cm skersmens. Medžiai seni, pažeisti grybinių ligų, kelia pavojų žmonėms, trukdo žemės sklypą naudoti pagal paskirtį (užpavėsina daržą).

2022-07-14 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Pušyno g. 9, Marcinkonių k., Varėnos r.: kirsti 1 beržą, 62 cm skersmens. Medis džiūstantis, pažeistas grybinių ligų, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-07-12 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Seinų g. 22, Merkinės mstl., Varėnos r.: kirsti 1 paprastąjį klevą, 46 cm skersmens. Medis auga ant šlaito ir yra pasviręs į gatvės važiuojamosios dalies pusę, kelia pavojų saugiam eismui ir žmonėms.

2022-07-11 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 2 paprastąsias pušis, 52 cm skersmens, augančias Tolkūnų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Pušyno g. 12, Tolkūnų k., Varėnos sen., Varėnos r. Pušys auga vandentiekio tinklų apsaugos zonoje. Sprendimas įsigalios 2022-08-09.

2022-07-11 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 4 trapiuosius gluosnius, 24,25,33,35 cm skersmens, augančius Pavardaunio kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Paupio g. 1, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. Gluosniai pasvirę ir išpuvę, medžiai kelia pavojų statiniams ir žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-08.

2022-07-11 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 ąžuolą, 100 cm skersmens, augantį Perlojos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Šermukšnių g. 7, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. Ąžuolo kamienas audros perplėštas per pusę, medis kelia pavojų pastatams ir žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-08.

2022-07-05 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, augančią Varėnos miesto senųjų kapinių teritorijoje. Pušis auga kapavietėje ir gadina paminklą. Sprendimas įsigalios 2022-08-02.

2022-07-04 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius – 4 dygiąsias egles, augančių Dzūkų g. 64, Varėna, valstybinėje žemėje, 24,30,32,33 cm skersmens.  Eglės džiūstančios, kelia pavojų žmonėms. Sprendimas įsigalios 2022-08-02.

2022-06-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 10 liepų, augančių Rudnios kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje (prie bažnyčios šventoriaus), Pušyno g. 16, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r.  Liepų sausos šakos kelia pavojų bažnyčios šventoriaus tvorai. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 2 pušis, augančias Rudnios kaimo kapinių teritorijoje, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r.  Pušų šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 pušį, augančią Krokšlio kaimo kapinių teritorijoje, Krokšlio k., Kaniavos sen., Varėnos r.  Pušies sausos šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, 40 cm skersmens, augančią Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, Vytauto g. 82, Varėna.  Pušis išversta vėjo, pakibusi ant kitų medžių, kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-16 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 liepą, 70 cm skersmens, augančią prie Perlojos k. senųjų kapinių tvoros, Vytauto g. 4, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r.  Liepa pažeista puvinio, beveik išdžiūvusi, kelia pavojų kapinių statiniams ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-07-18.

2022-06-15 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Klevų g. 14, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r.: kirsti 1 paprastąjį klevą, 75 cm skersmens. Medis išpuvęs, pasviręs, kelia pavojų saugiam eismui ir pastatams.

2022-06-08 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Dzūkų g. 7, Varėna:  kirsti 1 mažalapę liepą, 75 cm skersmens. Medžio kamienas išpuvęs, jis kelia pavojų pastatams.

2022-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 uosį, 20 cm skersmens, augantį prie įėjimo į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos teritoriją, Kauno g., Merkinės mstl., Varėnos r.  Uosio kamienas visiškai išpuvęs, jo šaknys gadina takelio sienelę. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, 50 cm skersmens, augančią Milioniškių k. kapinių teritorijoje, Milioniškių k., Merkinės sen., Varėnos r. Pušis auga prie pat kapinių statinių ir juos gadina. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 pušį, 55 cm skersmens, augantį Kaibučių k. kapinių teritorijoje, Kaibučių k., Merkinės sen., Varėnos r. Pušis džiūstanti, sausa viršūne, krintančios sausos šakos kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 liepą, 90 cm skersmens, ir kirsti saugotiną medį – 1 klevą, 90 cm skersmens, augančius Sodžiaus g. kelio juostoje, Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. Liepa stipriai pasvirusi, klevo kamienas visiškai išpuvęs, medžiai kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-07 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 liepas, 90 cm skersmens, ir kirsti saugotiną medį – 1 klevą, 55 cm skersmens, augančius Sodžiaus g. 7, Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai labai aukšti (numatomas kirsti klevas išpuvęs), kelia pavojų Kibyšių k. bendruomenės pastatui. Sprendimas įsigalios 2022-07-07.

2022-06-02 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 liepą, 90 cm skersmens, augantį Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vilniaus g. 11, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis pasviręs, pažeistas puvinio, kelia pavojų saugiam eismui magistraliniu keliu. Sprendimas įsigalios 2022-07-04.

2022-05-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – 1 klevą, 70 cm skersmens, augantį Marcinkonių kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Miškininkų g. 120,  Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis pasviręs, skilęs, pažeistas puvinio, kelia pavojų klebonijos pastatui. Sprendimas įsigalios 2022-06-15.

2022-05-12 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Žiedo g. 12, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 mažalapę liepą. Medis aukštas, auga arti pastato ir kelia jam pavojų.

2022-05-05 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Varėnės g. 22, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 mažalapę liepą. Medis aukštas, auga arti pastato ir kelia jam pavojų.

2022-05-05 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Ąžuolų g. 5, Trakiškių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 70 cm skersmens. Medis aukštas, pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatui.

2022-05-05 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Kabelių g. 49, Kabelių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 mažalapę liepą, 94 cm skersmens. Medis aukštas, pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatui.

2022-05-04 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Karpiškių k.  11, Jakėnų sen., Varėnos r.:  kirsti 3 mažalapes liepas, 63,75,90 cm skersmens. Medžiai aukšti, pažeisti puvinio, kai  kurie džiūstantys, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-05-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius J. Basanavičiaus g. 54, Varėna:  kirsti 3 karpotuosius beržus, 48,48,50 cm skersmens ir 6 paprastąsias pušis, 24,30,36,49,53,60 cm skersmens. Medžiai auga arti pastatų ir automobilių stovėjimo aikštelės, kai  kurie pasvirę į pastatų pusę, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir saugiam eismui.

2022-05-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Giriaus g. 1, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r.:  kirsti 9 paprastąsias pušis, 48,50,53,54,60,72,82,96 cm skersmens. Medžiai aukšti, pažeisti puvinio, kai  kurie pasvirę į pastatų pusę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-05-02 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Merkinės mstl., Varėnos r.:  kirsti 1 dygiąją eglę, 27 cm skersmens. Medžio šakos remiasi į muziejaus pastato sieną, daro žalą pastatui ir mūrinei tvorai. Leidimas įsigalioja 2022-05-31.

2022-04-06 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 6 pušis, augančius Senosios Varėnos kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Antakalnio g. 66,  Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. Medžiai šaknys būtų pažeistos tiesiant nuotekų tinklus. Dėl siauros gatvės ir didelio nuotekų tinklų gylio išsaugoti šių medžių neįmanoma. Sprendimas įsigalios 2022-04-28.

2022-03-28 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotiną medį – 1 liepą, augančią Ežeriekų kaimo bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Liepų g. 24,  Ežeriekų k., Varėnos sen., Varėnos r. Medis labai aukštas, auga ant šlaito, pažeistas puvinio, kelia pavojų saugiam eismui ir pastatams. Sprendimas įsigalios 2022-04-27.

2022-03-24 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Daržininkų g. 33, Daržininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 paprastąjį klevą. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-24 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 liepą, 49 cm skersmens ir 1 pušį, 55 cm skersmens, augančias Subartonių kaimo kapinių teritorijoje. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų kapinių statiniams. Sprendimas įsigalios 2022-04-21.

2022-03-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Šilų g. 10, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastąsias pušis, 36 ir 41 cm skersmens. Medžiai pasvirę, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Laparaisčio g. 18, Merkinės k., Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 2 mažalapes liepas, 61 ir 65 cm skersmens. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-17 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Žiedo g. 4, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 paprastąjį klevą. Medis pažeistas puvinio, šakos kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-17 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Mokyklos g. 8, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 52 cm skersmens. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-17 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Liepų g. 4, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 4 mažalapes liepas. Medžių šakos kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-16 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius -2 liepas, augančias Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie J. Basanavičiaus g. 15. Medžių šakos kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-15 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 uosius, augančius Liepų g. apsaugos zonoje, Noškūnų k., Kaniavos sen., Varėnos r., šių medžių kamienai pažeisti puvinio, todėl kai kurios šakos gali išlūžti, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-15 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – uosį, 46 cm skersmens, augantį Liepų g. apsaugos zonoje, Kaniavos k., Kaniavos sen., Varėnos sen., medis pažeistas puvinio, kelia pavojų saugiam eismui ir intensyviai genėti saugotinus medžius – 4 uosius, augančius Liepų g. apsaugos zonoje, Kaniavos k., Kaniavos sen., Varėnos r., šių medžių kamienai pažeisti puvinio, todėl kai kurios šakos gali išlūžti, kelia pavojų saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-14 priimtas sprendimas intensyviai genėti saugotinus medžius – liepas, augančius Varėnos miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, prie J. Basanavičiaus g. 24. Medžių šakos kelia pavojų pastatams ir saugiam eismui. Sprendimas įsigalios 2022-04-11.

2022-03-08 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – juodalksnį, 55 cm skersmens, augantį Merkinės miestelio bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Seinų g. 30. Medis džiūstantis, kelia grėsmę šalia esančiam pastatui. Sprendimas įsigalios 2022-04-06.

2022-03-03 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Naujoji g. 4, Krūminių k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastąsias pušis, 75 ir 80 cm skersmens. Vienas medis džiūstantis, kitas – pažeistas puvinio. Medžiai kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-03-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – karpotąjį beržą, 100 cm skersmens, augantį Perlojos k. bendrojo naudojimo teritorijoje, prie Vytauto g. 7, Perlojos k. Medis pažeistas puvinio, kelia grėsmę šalia esančiam pastatui ir intensyviai genėti saugotiną medį – paprastąjį klevą, augantį tuo pačiu adresu. Kai kurios medžio šakos kelia pavojų elektros linijai ir autotransportui. Sprendimas įsigalios 2022-04-01.

2022-03-01 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį, augantį Pušyno g. 7, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 1 mažalapę liepą, 50 cm skersmens. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų elektros oro linijai ir pastatams.

2022-02-25 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Pušyno g. 7, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 70 cm skersmens. Medis pažeistas puvinio, pasviręs, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-02-25 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Bingelių k. 13, Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 1 paprastąją pušį, 75 cm skersmens, ir 1 karpotąjį beržą, 73 cm skersmens. Medžiai džiūstantys, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams ir žmonėms.

2022-02-25 išduotas leidimas intensyviai genėti (pažeminti) saugotinus medžius, augančius Pušyno g. 1, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 3 paprastąsias pušis. Medžiai auga arti pastatų ir kelia jiems pavojų.

2022-02-23 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Ežero g. 25, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  kirsti 7 juodalksnius, 14,16,20,20,21,27,50 cm skersmens. Medžių kamienai pažeisti puvinio ir/ar medžiai vienas kitą stelbiantys, džiūstantys, kelia pavojų žmonėms.

2022-02-11 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Netiesų k. 3, Merkinės sen., Varėnos r.:  intensyviai genėti 2 paprastuosius ąžuolus. Genimos sausos medžių šakos.

2022-02-09 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Vardaunios g. 14, Salovartės k., Varėnos sen., Varėnos r.:  kirsti 2 juodalksnius, 35 ir 40 cm skersmens, 4 trapiuosius gluosnius, 30,35,45,50 cm skersmens, 2 mažalapes liepas, 22 ir 24 cm skersmens, 1 paprastąjį klevą, 26 cm  skersmens. Medžių kamienai pažeisti puvinio ir/ar medžiai išversti ar nulaužti vėjo.

2022-02-04 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Merkio g. 25, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 48 cm  skersmens, medžio kamienas pažeistas puvinio, jis kelia grėsmę gyvenamajam namui.

2022-02-03 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – liepą, 48 cm skersmens, augančią Mokyklos g. 42, Panočių k. Medis pažeistas puvinio, kelia grėsmę šalia esančiam pastatui; Daržininkų k. kapinių teritorijoje, Kaniavos sen., Varėnos r. intensyviai genėti 2 (dvi) pušis (genėti sausas ir pavojingas šakas), Dubičių k. kapinių teritorijoje, Kaniavos sen., Varėnos r., genėti 1 (vieną) pušį (genėti sausas ir pavojingas šakas). Sprendimas įsigalios 2022-03-04.

2022-01-28, atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 1 raudonąjį ąžuolą, 53 cm skersmens, 12 pušų, 20,26,29,29,31,32,33,33,34,36,41,44 cm skersmens ir 6 beržus, 21,26,30,33,34,37 cm skersmens, kurie auga Melioratorių g., Varėnoje. Įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) Melioratorių g. Varėnos m. Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ bus įrengtas Melioratorių gatvės tęsinys. Planuojami iškirsti medžiai auga numatomame įrengti gatvės tęsinio zonoje ir jų išsaugoti yra neįmanoma, nes vykdant darbus, keičiant žemės sklypų reljefą bus pažeistos jų šaknys ar gruntu  užpilti kamienai, vėliau medžiai kels pavojų eismui ir žmonių saugumui. Kai kurie medžiai auga būsimo gatvės tęsinio važiuojamojoje dalyje. Sprendimas įsigalios 2022-03-01.

2022-01-25 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – kaštoną, 90 cm skersmens, augantį S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinės miestelyje. Viena medžio šaka yra virš automobilių stovėjimo aikštelės ir kelia pavojų autotransportui ir žmonėms. Leidimas įsigalios 2022-02-24.

2022-01-20 priimtas sprendimas kirsti saugotinus medžius – 3 pušis, 2 liepas ir genėti 2 pušis, 2 liepas, augančius Liškiavos k. kapinių teritorijoje, Merkinės sen., Varėnos r. Medžiai auga arti kapaviečių ir gadina jų statinius, genimos medžių sausos šakos. Sprendimas įsigalios 2022-02-21.

2021-12-07 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Paupio g. 37, Šarkiškių k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 1 paprastąją pušį, 63 cm  skersmens, medžio kamienas pažeistas puvinio, jis kelia grėsmę pastatams ir žmonėms.

2021-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Kalno g. 14, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastąsias pušis, 40 cm ir 48 cm  skersmens, medžių kamienai pažeisti puvinio, jie kelia grėsmę pastatams ir žmonėms.

2021-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Giraitės g. 12, Giraitės k., Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 paprastuosius klevus, 47 cm ir 48 cm  skersmens, medžių kamienai pažeisti puvinio, jie auga prie pat pastato ir jį ardo.

2021-12-01 išduotas leidimas kirsti saugotinus medžius, augančius Giniūnų k. 4A, Matuizų sen., Varėnos r.:  kirsti 2 karpotuosius beržus, 55 cm ir 63 cm  skersmens, medžių kamienai pažeisti puvinio, jie kelia pavojų žmonėms ir statiniams.

2021-12-01 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – ąžuolą, augantį Kalno g. 20, Žiūrų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Medis auga šalia gyvenamojo namo ir jo šakos kelia namui pavojų.

2021-11-29 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį, augantį Miškininkų g. 37, Marcinkonių k., Varėnos r.:  kirsti 1 karpotąjį beržą, 53 cm skersmens, medžio kamienas pažeistas puvinio, medis džiūstantis, kelia pavojų gyvenamajam namui ir saugiam eismui.

2021-11-17 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – klevą, augantį Barčių k. kapinių teritorijoje, Vydenių sen., Varėnos r. Medis auga arti kapavietės ir gadina jos statinius. Sprendimas įsigalios 2021-12-15.

2021-11-17 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Meldų g. 9, Barčių k., Vydenių sen., Varėnos r.:  kirsti 2 karpotuosius beržus, 35 ir 36 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 karpotuosius beržus ir 2 paprastąsias pušis. Numatytieji kirsti ir genėti medžiai auga šalia pastatų ir kelia jiems pavojų, genimi medžiai auga šalia pastato, krentančios šakos kelia pavojų pastato stogui.

2021-11-16 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – ąžuolą, augantį žemės sklype Nr. 3848/0002:456, Ilgininkų k., Merkinės sen., Varėnos r.:  Šalinamas dvilypio ąžuolo vienas iš kamienų, kuris yra sausas.

2021-11-16 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Žirmūnų g. 23, Ašašninkų k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 1 mažalapę liepą, 100 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 mažalapes liepas. Numatytas kirsti medis yra išpuvęs, kelia pavojų pastatui, genimi medžiai auga šalia pastato, krentančios šakos kelia pavojų pastato stogui.

2021-11-15 išduotas leidimas kirsti ir intensyviai genėti saugotinus medžius, augančius Klojimo g. 1, Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r.:  kirsti 7 mažalapes liepas, 36 cm, 38 cm, 74 cm, 82 cm, 86 cm, 98 cm, 98 cm skersmens ir intensyviai genėti 2 mažalapes liepas. Medžiai yra išpuvę, kelia pavojų pastatams ir/arba yra numatomo pagal projektą statinio vietoje.

2021-11-15 išduotas leidimas intensyviai genėti saugotiną medį – klevą, augantį Miškininkų g. 40, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Klevo šakos yra arti elektros oro linijos ir kelia pavojų nutraukti laidus.

2021-11-15 išduotas leidimas kirsti saugotiną medį – klevą, kurio kamieno skersmuo yra 73 cm, augantį Šaltinio g. 64, Margionių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. Klevas yra išpuvęs ir kelia pavojų gyvenamajam namui.

2021-11-12 priimtas sprendimas kirsti saugotiną medį – klevą, augantį Pramonės g. 6C, Varėna. Klevas yra išpuvęs, pasviręs ir kelia pavojų pastatams. Sprendimas įsigalios 2021-12-09.

Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje administracijos direktoriaus įsakymais yra apribotas lankymasis šiuose miškuose:

Savivaldybės mero 2024-04-24 potvarkiu Nr. MV-243 – Kuklių k., Jakėnų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės mero 2023-10-25 potvarkiu Nr. MV-378 – Balbutų k., Kaniavos sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus   2021-03-17 įsakymu Nr. DV-203 – Klevų g. 19, Žilinėlių k., Jakėnų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2021-01-06  įsakymu Nr. DV-16 – Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2020-11-16  įsakymu Nr. DV-964 – Dubo k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-05-29  įsakymu Nr. DV-433 – Semoškų vs., Matuizų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-02-04  įsakymu Nr. DV-96 – Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2017-02-17  įsakymu Nr. DV-139 – Darželių k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2016-10-19 įsakymu Nr. DV-1121 – Šklėrių k., Marcinkonių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2016-06-16 įsakymu Nr. DV-709 – Nemuno g. 20, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-10-27 įsakymu Nr. DV-1106 – Kazimieravo k., Varėnos sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-09-08 įsakymu Nr. DV-937 – Juočių k. 3, Vydenių sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2013-11-26 įsakymu Nr. DV-1050 – Beržupio vs. 8, Matuizų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr. DV-383 – Pošalčių k., Valkininkų sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-05 įsakymu Nr. DV-1110 – Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-12 įsakymu Nr. DV-189 – Nemuno g. 1, Žeimių k., Merkinės sen., Varėnos r., apribojimo galiojimo laikas yra neterminuotas.