//Komunalinis ūkis ir aplinkosauga
Komunalinis ūkis ir aplinkosauga 2019-10-10T18:20:19+00:00

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo 2019-2020 m.   grafikas

Varėnos rajono gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo 2019-2020 m.  grafikas

Varėnos rajono kapinių atliekų išvežimo 2019 m. grafikas

Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja iki 2017 m. birželio 31 d.)

 Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)


Vietinės rinkliavos už už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema

sprendimas del schemos patvirtinimo

aiškinamasis raštas

aikštelės Varėnos mieste

aikštelės Varėnos seniūnijoje

aikštelės Matuizų seniūnijoje

aikštelės Jakėnų seniūnijoje

aikštelės Kaniavos seniūnijoje

aikštelės Marcinkonių seniūnijoje

aikštelės Merkinės seniūnijoje

aikštelės Valkininkų seniūnijoje

aikštelės Vydenių seniūnijoje


Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

Atliekų tvarkymo taisyklės

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo 2019-2020 m.   grafikas

Varėnos rajono gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo 2019-2020 m.  grafikas

Varėnos rajono kapinių atliekų išvežimo 2019 m. grafikas

Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja iki 2017 m. birželio 31 d.)

 Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)


Vietinės rinkliavos už už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema

sprendimas del schemos patvirtinimo

aiškinamasis raštas

aikštelės Varėnos mieste

aikštelės Varėnos seniūnijoje

aikštelės Matuizų seniūnijoje

aikštelės Jakėnų seniūnijoje

aikštelės Kaniavos seniūnijoje

aikštelės Marcinkonių seniūnijoje

aikštelės Merkinės seniūnijoje

aikštelės Valkininkų seniūnijoje

aikštelės Vydenių seniūnijoje


 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

1. Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo 2019-2020 m.   grafikas

Varėnos rajono gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo 2019-2020 m.  grafikas

Varėnos rajono kapinių atliekų išvežimo 2019 m. grafikas

Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja iki 2017 m. birželio 31 d.)

 Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)


Vietinės rinkliavos už už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema

sprendimas del schemos patvirtinimo

aiškinamasis raštas

aikštelės Varėnos mieste

aikštelės Varėnos seniūnijoje

aikštelės Matuizų seniūnijoje

aikštelės Jakėnų seniūnijoje

aikštelės Kaniavos seniūnijoje

aikštelės Marcinkonių seniūnijoje

aikštelės Merkinės seniūnijoje

aikštelės Valkininkų seniūnijoje

aikštelės Vydenių seniūnijoje


 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

1. Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo 2019-2020 m.   grafikas

Varėnos rajono gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo 2019-2020 m.  grafikas

Varėnos rajono kapinių atliekų išvežimo 2019 m. grafikas

Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja iki 2017 m. birželio 31 d.)

 Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)


Vietinės rinkliavos už už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema

sprendimas del schemos patvirtinimo

aiškinamasis raštas

aikštelės Varėnos mieste

aikštelės Varėnos seniūnijoje

aikštelės Matuizų seniūnijoje

aikštelės Jakėnų seniūnijoje

aikštelės Kaniavos seniūnijoje

aikštelės Marcinkonių seniūnijoje

aikštelės Merkinės seniūnijoje

aikštelės Valkininkų seniūnijoje

aikštelės Vydenių seniūnijoje


 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Atliekų išvežimo grafikai

Varėnos rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo 2019-2020 m.   grafikas

Varėnos rajono gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo 2019-2020 m.  grafikas

Varėnos rajono kapinių atliekų išvežimo 2019 m. grafikas

Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.


Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja iki 2017 m. birželio 31 d.)

 Vietinės rinkliavos dydis Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams (galioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)


Vietinės rinkliavos už už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos


Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-08-30)

Varėnos rajono savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano papildymas (2016-10-25)


Varėnos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema

sprendimas del schemos patvirtinimo

aiškinamasis raštas

aikštelės Varėnos mieste

aikštelės Varėnos seniūnijoje

aikštelės Matuizų seniūnijoje

aikštelės Jakėnų seniūnijoje

aikštelės Kaniavos seniūnijoje

aikštelės Marcinkonių seniūnijoje

aikštelės Merkinės seniūnijoje

aikštelės Valkininkų seniūnijoje

aikštelės Vydenių seniūnijoje


 Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl komunalinių atliekų tvarkymo:

Atliekų tvarkymo taisyklės