///Tikslinė kompensacija pagal paveldėjimą
Tikslinė kompensacija pagal paveldėjimą 2020-08-04T10:37:48+00:00
Paslaugos aprašymas


Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusį pergyvenusieji sutuoktiniai, pateikusiems nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Dėl tikslinių kompensacijų gavėjo mirties atveju, mirusiojo įpėdiniai, ir (arba) mirusįjį pergyvenusieji sutuoktiniai kreipiasi į savivaldybės administracijos (Varėnos rajono Socialinės paramos skyrių).
Paslaugos kategorija Tikslinės kompensacijos.
Paslaugos suteikimo trukmė Per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju;
2. Prašymą teikiančio asmens dokumentas;
3. Medicininis mirties liudijimas;
4.
Paveldėjimo liudijimą;
5. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Gita Kaženevskienė  tel. (8 310) 31 989
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2507 (2019-01-01 nauja redakcija)

Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044 Vilnius (20 straipsnis. Specialiųjų poreikių rūšys, specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo KEISTA:2018 06 14 įstatymu Nr.XIII-1261 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018, Nr. 2018-10487)