//Socialinė parama
Socialinė parama 2024-06-20T14:25:28+00:00

2024-06-10Eu 300x65

PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ Nr. 07-018-P-0001

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais, nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

2024 m. vasario 19 dieną buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir Varėnos socialinių paslaugų centro dėl projekto „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ Nr. 07-018-P-0001 įgyvendinimo.

Varėnos rajono savivaldybėje suplanuotos projekto veiklos:

 1. Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

 • skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
 • skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
 • mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
 • užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.
 1. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadybos paslaugas teikia Varėnos rajono savivaldybės administracija.  Suinteresuoti asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus atvejo vadybininkę, darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, Daivą Urbelionienę, J. Basanavičiaus g. 40, Varėna, 3 kab.,  tel. +370 310 31807, +370 639 08792, el. p. daiva.urbelioniene@varena.lt   

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos socialinėse dirbtuvėse paslaugas teikia Varėnos socialinių paslaugų centras. Dėl informacijos apie socialinių dirbtuvių paslaugą, galima kreiptis į Varėnos socialinių paslaugų centro direktorę Dovilę Barčiukienę, M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna, 8 kab., tel. +370 310 53 662, +370 609 40188, el. p. dovile.barciukiene@varenosspc.lt

Projektas skirtas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią:

 1. Iš dalies nesavarankiškiems ar visiškai nesavarankiškiems asmenims nuo 18 metų;
 2. Asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. darbingumo arba dalyvumo lygis.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Veiklų pradžia Varėnos socialinių paslaugų centre – 2024 m. birželio 3 diena. Socialinių dirbtuvių paslaugas numatoma teikti ne trumpiau nei iki 2025 metų gruodžio 31 dienos. Varėnos rajono savivaldybės gyventojai (jų artimieji), norintys dalyvauti socialinių dirbtuvių veikloje turi kreiptis į Varėnos socialinių paslaugų centrą arba savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą:

https://anta.lrv.lt/lt/igyvendinami-projektai/projektas-perejimas-nuo-institucines-globos-prie-bendruomeniniu-paslaugu-sostines-regione-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regione/

_____________________________________________________________________________________________

2024-05-15

Es 300x65

Varėnos rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyriuje pradėjo dirbti atvejo vadybininkas, darbui su asmenimis, turinčiais psichikos ir (ar) intelekto negalią.

Atvejo vadyba yra viena iš bendruomeninių paslaugų, kuri plėtojama projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ ir yra skirta darbingo amžiaus asmenims su psichikos ir (ar) intelekto  negalia.

Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

Koks atvejo vadybos paslaugos tikslas?

 • Skatinti asmenų su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje.
 • Skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas.
 • Mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius intelekto ir (ar) psichosocialine negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju.
 • Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Kas gali pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?  Atvejo vadybos paslauga gali pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia, kurių problemų negali išspręsti viena institucija ar viena sistema ir kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba.

Kur kreiptis norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga ar gauti informaciją dėl atvejo vadybos paslaugos, reikia kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus atvejo vadybininkę, darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, Daivą Urbelionienę, adresu: J. Basanavičiaus g. 40, Varėna, 3 kab.,  tel. +370 310 31807, +370 639 08792, el.p. daiva.urbelioniene@varena.lt

__________________________________________________________________________________________________________

2024-04-01

Ką svarbu žinoti socialinių kortelių turėtojams

Lėšos į socialines korteles pervedimas vyks 2 etapais:

• žmonėms, kurie korteles gavo iki kovo 5 d. – pinigai į korteles pervedami kovo 15 d.

• kortelės gautos nuo kovo 6 d. iki balandžio 5 d. – pinigų pervedimas vyks balandžio 15 d.

Anksčiau eiti į pasirinktą prekybos tinklą ir bandyti atsiskaityti socialine kortele nereikia, nes kortelė neveiks. Antrasis pinigų pervedimas į socialines korteles vyks birželio 15 d.

Viena kortelė skiriama visai šeimai pagal šeimos narių skaičių. Ji bus papildyta atitinkama suma, vienam asmeniui skiriant 25 Eur. Pvz., jei jūsų šeimoje yra 4 asmenys, kortelė bus papildyta 100 Eur.

Jei kortelės dar negavote, nerimauti nereikėtų, nes visiems žmonėms, kurių prašymai buvo patvirtinti iki vasario 29 d., kortelės bus išduotos iki balandžio 5 d.

Informacija apie kortelių išdavimo vietą ir laiką jus pasiekia ir pasieks sms žinute.

Varėnos rajono gyventojams korteles dalina „Maisto bankas“, įsikūręs adresu: J. Basanavičiaus g. 1, Varėna.


Gyventojai dėl socialinių paslaugų priimami:

Seniūnija/skyrius Adresas       Telefonas    El. paštas Kabinetas
Socialinių paslaugų skyrius  J. Basanavičiaus g. 40, 65210 Varėna
Jakėnų seniūnija  Žilinų k.,
Jakėnų sen., 65417 Varėnos r. sav.
(8 310) 45 047 julija.matuiziene@varena.lt
Kaniavos seniūnija Panočių k., Kaniavos sen., 65242 Varėnos r. sav. (8 310) 49 409 soc.kaniava@varena.lt
Marcinkonių seniūnija Miškininkų g. 1, Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen., 65303 Varėnos  r. sav.
(8 310) 44 648 soc.marcinkonys@varena.lt
Matuizų seniūnija Kalno g. 8
Matuizų k.,
Matuizų sen., 65071 Varėnos r. sav.
(8 310) 40 544 onute.verbickiene@varena.lt
loreta.grazeviciene@varena.lt
Merkinės seniūnija Gardino g. 1,
Merkinės mstl.,
Merkinės sen., 65337 Varėnos r. sav.
(8 310) 57 146 silvestra.batuleviciene@varena.lt
soc.merkine@varena.lt
Valkininkų seniūnija Vilniaus g. 15,
Valkininkų mstl.,
Valkininkų sen., 65438 Varėnos r. sav.
(8 310) 56 146 soc.valkininkai@varena.lt
Varėnos seniūnija J. Basanavičiaus g. 40, 65182 Varėna (8 310) 31 991 ramune.jurgeleviciene@varena.lt
kristina.cesnulaitiene@varena.lt
kristina.songin@varena.lt
3
Vydenių seniūnija  Vydenių k., Vydenių sen., 65230 Varėnos r. sav.  (8 310) 33 083  soc.vydeniai@varena.lt  –

Darbo laikas
I-IV    8.00 – 17.00
V       8.00 – 15.45

Pietų pertrauka  12.00 – 12.45

Varėnos socialinių paslaugų centras
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219 Varėna
Direktorė Dovilė Barčiukienė
Tel: (8 310) 53 662
Mob: + 370 684 40 026
El. paštas: direktore@varenosspc.lt

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
Vytauto g. 12
LT-65184 Varėna
Direktorė Gita Miliauskienė
Mob: + 370 689 55 185
El. paštas: bvgn@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai
Voronecko g. 2
LT-65159  Varėna
Direktorė  Kristina Didikienė
Tel: (8 310) 31 661
El. paštas: direktore@varenosglobosnamai.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai
J. Bakšio g. 10
LT-65336  Merkinė, Varėnos r. sav.
Tel./faks. (8 310) 57 181
Mob: + 370 677 24 125
El. paštas: info@merkinesglobosnamai.lt

Vaikų dienos centras „Versmė“
Voronecko g. 1-36
LT-65163 Varėna
Asta Žmuidinavičienė
Mob: + 370 612 26 912
El. paštas: astutezmuidinaviciene@gmail.com

Varėnos dekanato Varėnos parapijos visuomeninė labdaros
organizacija „Caritas“
Trumpoji g. 1-2
LT-65183 Varėna
Tel: (8 310) 51 620
Mob: + 370 699 68 401

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos ,,Carito“ vaikų ir paauglių
dienos centras ,,Svajonė“

M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219  Varėna
Vadovė  Dalia Višinskienė
Mob: + 370 628 16 384
El. paštas: daluze@gmail.com

Varėnos rajono neįgaliųjų draugija
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219  Varėna
Pirmininkas  Vytautas Dumbliauskas
Mob: + 370 616 41 202
El. paštas: varenand@gmail.com

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Varėnos filialas

Pirmininkė Laima Jakelevičiūtė

Mob. +370 620 90 134
El. paštas: varena@lass.lt

Varėnos anoniminių alkoholikų grupė „Bitė“
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219  Varėna

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Varėnos skyrius

J. Basanavičiaus g. 17
Lt-65178  Varėna
Janina Čepulienė
Tel. (8 310) 51 080
Mob: + 370 610 35 800

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“
J. Basanavičiaus g. 40
LT-65182  Varėna
Aldona Stramkauskienė
Tel: (8 310) 51 492
Mob: + 370 682 68 688

Į Merkinės globos namus laukiančiųjų eilėje – 3
Į Varėnos globos namus laukiančiųjų eilėje – 4

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius
2024-06-17

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

T-X-323 2024-04-30

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-IX-1147 2023-04-04

 VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-IX-976 2022-07-27

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-IX-669 2021-05-25

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-IX-303 2020-04-28

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-IX-37 2019-05-28

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VIII-969  2018-05-29

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VIII-647  2017-05-02

 VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VIII-338  2016-04-28

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VIII-36  2015-05-28

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VII-932  2014-03-25

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VII-635  2013-02-26

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-II-317  2012-02-28

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VI-1180  2011-02-22

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VI-945  2010-03-30

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VI-656  2009-04-28

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
T-VI-267  2008-04-01

Varėnos rajone teikiama asmeninė pagalba

                      Asmeninio asistento pagalba žmonėms su negalia padeda užtikrinti didesnes galimybes dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šią paslaugą gali gauti visi neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar jos pobūdį.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
– mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
– dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
– gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūniją (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą).

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.
 2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą.
 3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui).
 4. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2–4 punktuose nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia tik tokiu atveju, jei šių dokumentų ir (ar) informacijos savivaldybės administracija neturi ar jos neįmanoma gauti iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ar jų savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis negauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Kokią pagalbą gali teikti asmeninis asistentas?

– teikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

– teikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

– lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikti pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

– teikti pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošti stalo įrankius, padėti juos pakelti ir palaikyti valgymo metu ir kt.);

– teikti asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? 

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų.

Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (258 eurai), asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Asmeninės pagalbos teikėjas yra Varėnos socialinių paslaugų centras.

Kviečiame Varėnos rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga Asmeninė pagalba, teikti prašymus.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“;
 3. Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 6 d. potvarkis Nr. MV-366 „Dėl Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie kompleksines paslaugas Varėnos rajone gyvenančias šeimas, kurioms reikalinga pagalba siekiant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“.

Bendruomeninių šeimos namų tikslas – užtikrinti  paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu. Informuoti  apie kompleksiškai teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai) ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Bendruomeniniai šeimos namai organizuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, informuoja asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, konsultuoja šių paslaugų teikimo klausimais, skelbia informaciją apie vykdomą veiklą savo interneto svetainėje   www.versmevarena.lt

Projektas ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA)”

 Es 300x65

Varėnos rajono VO ” Ištieskime ranką vaikui” nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto ” Kompleksinės paslaugos (KOPA)”, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Varėnos rajono VO “Ištieskime ranką vaikui” kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 ”Kompleksinės paslaugos (KOPA)”, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis Varėnos rajono VO ” Ištieskime ranką vaikui”. Voronecko g. 2, Varėna, tel.nr +37060070601,

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m . liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur.  Varėnos rajono VO “Ištieskime ranką vaikui” iš projekto skirta iki 51 090 5, 15 Eur.

Projektas finansuojamas 2021- 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Bendruomeninių šeimos namų paslaugų šeimai organizatorė Eleonora Daukšytė, tel. (8 600) 706 01

Prevencinės socialinės paslaugos – socialinės paslaugos, kurios gali būti teikiamos ir tada, kai asmuo ar šeima dar neturi socialinių problemų ar nėra atsiradę veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių patiriama ar yra pavojus patirti socialinę atskirtį. Prevencinėmis socialinėmis paslaugomis siekiama padėti išvengti socialinės rizikos atsiradimo ir socialinių problemų ateityje.
Prevencinės socialinės paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Varėnos rajono savivaldybėje teikiamos šios prevencinės socialinės paslaugos:

• potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
• kompleksinės paslaugos šeimai;
• atvirasis darbas su jaunimu;
• darbas su bendruomene, šeimos konferencija (organizuojamos tik esant šių paslaugų poreikiui).

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

Tai asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.
Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paiešką organizuoja ir teikia:
Varėnos socialinių paslaugų centras – M. K. Čiurlionio g. 61A, 65219 Varėna, http://www.varenosspc.lt/ , tel. (8 310) 510 80, el. p. info@varenosspc.lt
Šią paslaugą taip pat teikia Varėnos rajone savivaldybės teritorijoje veikiančios sveikatos priežiūros, švietimo, teisėtvarkos įstaigose bei seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai.

Kompleksinės paslaugos šeimai
Tai paslaugos, kurias teikia bendruomeniniai šeimos namai ir kurios skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Kompleksines paslaugas šeimai sudaro:
• Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
• Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
• Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
• Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
• Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir ;
• Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
• Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).
Varėnos rajono savivaldybėje bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo ir kompleksinės paslaugas šeimai organizuoja ir teikia:
Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“. Z. Voronecko g. 2, 65159 Varėna, http://versmevarena.lt/, tel. (8 612) 26 912, astutezmuidinaviciene@gmail.com

Atvirasis darbas su jaunimu
Tai paslauga, kuri teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vytauto g. 19, 65189 Varėna, tel.(8 310) 316 39, el. p. info@varenosvb.lt
FB: https://www.facebook.com/Varenosviesojibiblioteka

Varėnos švietimo centras
J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8 310) 315 34, el. p. ajcvarenoje@gmail.com
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100064791366762
Dėl prevencinės (-ių) socialinės (-ių) paslaugos (-ų) teikimo kreipiamasi į įstaigą, teikiančią prevencines socialines paslaugas (toliau – prevencinių socialinių paslaugų teikėjas), tiesiogiai žodžiu, raštu, paštu ar elektroniniu paštu:
1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, nurodo savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes, dėl kokios problemos kreipėsi ir pateikia kontaktinę informaciją (telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą);
2. bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti fiziniai asmenys, nurodo savo vardus, pavardes, kontaktinę informaciją ir pateikia asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių, dėl kurių interesų kreipėsi, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats;
3. institucija (organizacija) pateikia laisvos formos raštą, nurodydama asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma).
Jei prevencines socialines paslaugas gaunančiam (-čiai) asmeniui (šeimai) jų nepakanka, kitų socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) poreikis nustatomas ir jos skiriamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia kitų (ne socialinių) paslaugų (pavyzdžiui, sveikatos, švietimo paslaugų), jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti kitas (ne socialines) paslaugas ir pasiūlo jam (jai) kreiptis į šias paslaugas teikiančias ir (ar) organizuojančias įstaigas (nurodo jų pavadinimus, veiklos adresus, kontaktinius telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus).

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
1. LR Socialinių paslaugų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342
2. Socialinių paslaugų katalogas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
3. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77e9f7b16b6e11ed8a47de53ff967b64
4. Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-X-100“ Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d923c8204cb011ee8e3cc6ee348ebf6d?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a481cef9-c80c-4740-8df8-d622e891b981
5. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atrankos tvarkos aprašas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 14 d. potvarkiu Nr. MV-117 „Dėl Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“