///Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d.
Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. 2022-01-19T15:28:31+00:00
Paslaugos aprašymas

    

 

Kompensacijos už būstą teikiamos:

1. Žuvusiųjų nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to tebevykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams, sutuoktiniams, vaikams iki 18 metų, bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyją pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį,- iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, tačiau nevyresniems negu 24 metai).

2. Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai ir apysunkiai sužaloti.

3. Nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms.

Paslaugos suteikimo trukmė Per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Teisę į kompensaciją įrodantys dokumentai (žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai; sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma, darbingumo lygio pažyma (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidumo pažymėjimas)).
8. Nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos pažymėjimas.
9. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų.
10. Patirtas išlaidas būstui patvirtinantys dokumentai.
11. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Laisvos formos.
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas, 2000-01-04 Nr. VIII-1517;

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas, 1991-01-16 Nr. I-954. (keistas 2016-09-13 Nr. XII-2601)