///Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensavimas
Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensavimas 2024-01-12T11:42:03+00:00
Paslaugos aprašymas

     

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą  lengvatos taikomos:

1. Bendrai gyvenantiems asmenims  arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurių būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena tame būste ir, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens grynosios metinės pajamos tenkančiam vienam asmeniui neviršija 18 valstybės remiamų pajamų dydžio (3168 Eur.), taikomas – 50 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies.

2.  Bendrai gyvenantiems asmenims  arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurių būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir kurie deklaruoja gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena tame būste ir, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens grynosios metinės pajamos tenkančiam vienam asmeniui didesnės už 18 valstybės remiamų pajamų dydžius, tačiau neviršija 30 valstybės remiamų pajamų dydžio (5280 Eur.), taikomas – 30 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies.

Nurodytos lengvatos taikomos už paskutinius praėjusius kalendorinius metus.

Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui 1. Prašymas dėl teisės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo (4 priedas).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas.

4. Informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas:

 • Su darbo santykiais susijusios pajamos (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamos);
 • Pensijos ir (ar) pensijų išmokos;
 • Šalpos pensijos;
 • Tikslinės kompensacijos;
 • Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą;
 • Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir  (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komunalinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos;
 • Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai);
 • Išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą;
 • Socialinio pobūdžio pajamos (nedarbo draudimo išmoka, išmoka vaikui, socialinė pašalpa, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir kt.);
 • Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, statutinių valstybės tarnautojų (pareigūnų) ir krašto apsaugos sistemos karių laikinojo  nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtas išmokas;
 • Kitos faktiškai gaunamos pajamos.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė, tel. (8 310)  31 986; el. p. ausra.blediene@varena.lt
Jurgita Labukienė, tel. (8 310)  20 506; el. p. jurgita.labukiene@varena.lt
Vida Blėdienė, tel. (8 310)  20 506; el. p. vida.blediene@varena.lt
Irena Jankeliūnienė, tel. (8 310) 31 988; el. p. irena.jankeliuniene@varena.lt
Daiva Valaikaitė ,tel. (8 310)  31 988; el. p. daiva.valaikaite@varena.lt
Giedrė Stokienė, tel. (8 310) 31 987; el. p.  giedre.stokiene@varena.lt
Agnė Ivanauskienė, tel. (8 310)  31 987; el. p. agne.ivanauskiene@varena.lt
Odeta Baublienė, tel. (8 310) 31 989, el.p. odeta.baubliene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-634.