Žemės ūkis 2024-03-19T12:04:28+00:00

Administravimo ir kontrolės taisyklės 3D-217

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 strateginio plano pristatymas

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai nuo 2023 m.  3D-107

Veiklos valdymo reikalavimai nuo 2023 m. 3D-109

Daugiamečių ganyklų ir pievų atkūrimo tvarka trumpai  ir  3D-40

KPP 2023-2027 m. intervencinės priemonės:

 • Ekologinis ūkininkavimas ir tęstiniai įsipareigojimai 3D-194
 • Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 3D-210
 • Gyvūnų gerovė 3D-190
 • Laukinių paukščių apsauga už „Natūra 2000“ teritorijos ribų 3D-166
 • Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas 3D-280

Išmokos už plotus ir susietoji parama:

 • 2023-2027 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas taisyklės 3D-101
  • Veislių nustatymas pagal kraujo laipsnį 3D-14
 • 2023-2027 m. susietosios paramos už pienines karves taisyklės 3D-103  ir   pristatymas
 • Išmokos už vietoves kuriose esama gamtinių ar kitų kliūčių 3D-243

Savivaldybės parama žemės ūkiui 

Žala padaryta medžiojamų gyvūnų

 • Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika D1-69/3D-36
 • Varėnos r. savivaldybės „Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui skaičiavimo komisija“ DV-732

Draudimų kompensavimas

 •        Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 3D-971
 •        Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 3D-327
 •        Pasėlių rizikos 2021 m. (draudimo apklausa) čia

Afrikinis kiaulių maras

Melioracijos įstatymas I-323

Melioracijos darbų finansavimo taisyklės 3D-211

Tikslinių dotacijų naudojimas ir atsiskaitymas 3d-486

Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų ž.ū. paskirties žemėje sąrašas 3D-271

Melioracijos statinių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams 3D-228

Prašymas dėl techninių sąlygų išdavimo 3d-673

Kita:

Dėl melioracijos sistemų darbų Senojoje Varėnoje 2024

Informacija dėl melioracijos sistemų ir jų statinių remonto darbų projektavimo

Melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimo darbai 2023 m. (1)

Melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimo darbai 2023 m. (2)

Melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimo darbai 2023 m. (3)

Melioracijos sistemų ir statinių remontas 2022 m.

Melioracijos sistemų ir statinių remontas 2021 m

Dėl Pakaršio polderio rekonstrukcijos

Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku čia

Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas,  pažymėjimo išdavimas 3D-844

Dažnai užduodami klausimai DUK

Pradedantiesiems ūkininkauti patarimai

Dyzeliniai degalai žemės ūkiui  677  ir   čia

Informacija apie parengtus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius  Skelbimas

Informacija apie privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą valstybės nuosavybėn  VŽF

Nuorodos