/Finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti
2021 m. kovo 16 d.

Finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti

Informuojame, kad iki 2021 m. balandžio 15 d. Varėnos rajono savivaldybės administracija priima paraiškas finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti.

Vadovaujantis 2020-02-05 Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-85 patvirtintu Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kuriame medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos Prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, priemonės:

 1. repelentų įsigijimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbus ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimą ir jų įrengimo darbai;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) įsigijimo ir įveisimo darbai;
 6. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikšteles išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 9. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;
 10. bebraviečių ardymo darbai.

Pareiškėjas prie paraiškos pateikia šiuos dokumentus:

 1. Teritorijos planą (-us) ar schemą, kuriame nurodomos Prevencijos priemonės.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą;
 3. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;

Pareiškėjas paraiškoje nurodo numatomų vykdyti Prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) ir kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Varėnos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašą rasite ir paraiškos formą rasite savivaldybės elektroninėje sevetainėje https://varena.lt/veiklos-sritys/komunalinis-ukis-ir-aplinkosauga (programos).

Smulkesnę informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab., arba tel. (8 310) 31 996.

2021-03-16T16:43:40+00:00