/Kviečiame teikti Paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui
2020 m. liepos 20 d.

Kviečiame teikti Paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui

Kviečiame teikti Paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui.

Paraiškas teikti gali visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-IX-370.

Švietimo teikėjai, pageidaujantys dalyvauti Konkurse iki š. m. rugpjūčio 14 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijai  (Vytauto g. 12, 65184 , Varėna) pateikia įrištą, užpildytą Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso paraišką, įdėtą į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos (organizacijos) spaudu voką 2 vienodais egzemplioriais.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 32 017, el. p. inga.kudarauskiene@varena.lt . Daugiau adresu https://varena.lt/veiklos-sritys/svietimas/.

Tarybos sprendimas.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus informacija

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-07-20T08:49:41+00:00