Švietimas 2024-05-03T10:44:19+00:00

 ŠVIETIMO APŽVALGA SAVIVALDYBĖJE

2023–2024 MOKSLO METAI

Švietimo paslaugas teikiančių įstaigų tinklas

Varėnos rajono savivaldybėje 2023–2024 mokslo metais veikia 7 bendrojo ugdymo mokyklos: 3 gimnazijos, 1 progimnazija, 2 pagrindinės ir 1 specialioji mokykla.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi 4 bendrojo ugdymo mokyklose, 2 daugiafunkciuose centruose ir 2 lopšeliuose-darželiuose.

Savivaldybėje veikia 1 vaikų neformaliojo švietimo mokykla ir 1 švietimo pagalbos įstaiga, kuri taip pat vykdo vaikų bei suaugusiųjų neformalųjį švietimą.

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas ir Varėnos sporto bei Varėnos kultūros centruose, Liškiavos, Marcinkonių, Perlojos daugiafunkciuose centruose.

Mokiniai

2023 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose  mokosi 1725 mokiniai. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose ir daugiafunkciuose centruose ugdomi 149 priešmokyklinio ir 489 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Detalesnė informacija čia

                                                      MOKYKLOS

Įstaigos pavadinimas

Adresas, elektroninis paštas

Telefono Nr. 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija J.Basanavičiaus g. 33, LT-65193 Varėna, azuolo.gimnazija@varena.lt

(8-310) 51 053

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Seinų g. 10, Merkinė, Merkinės sen., LT-65336 Varėnos r.,

merkines.gimnazija@varena.lt

(8-310) 57 141

Varėnos r. Valkininkų gimnazija Mokyklos g. 2, Užuperkasio k., Valkininkų sen.

LT-65438 Varėnos r.,

valkininku.mokykla@varena.lt

(8-310) 56 166

Varėnos „Ryto“ progimnazija Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna,
rastine@vrprogimnazija.lt

(8-310) 52 067

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla A.Ryliškio g. 14, Varėnos sen., LT-65487 Senoji Varėna, ryliskio.mokykla@varena.lt

(8-310) 30 192

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla Dzūkų g. 2, Matuizų k., Matuizų sen., LT-65071, Varėnos r.,

info@matuizumokykla.lt

(8-310) 40 665

Varėnos specialioji mokykla Z. Voronecko g. 2, LT-65190, Varėna specialioji.mokykla@varena.lt

(8-310) 46 167

Neformaliojo švietimo mokyklos

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla Vytauto g. 29, LT- 65217, Varėna ciurlionytes.menu.mokykla@varena.lt

(8-310) 51 570

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis Dzūkų g. 11,  LT- 65173, Varėna darzelis.pasaka@varena.lt

+370 691 37731

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis Parko g. 6, LT – 65192, Varėna

ld@varenoszilvitis.lt

(8-310) 52 096

 

 Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas nuo 2022 metų

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ čia.

 SVARBU:   nuo š. m.  kovo 1 d. su mokiniais pradėjusiais lankyti neformaliojo vaikų švietimo programas  sudaromos naujos formos Mokymo sutartys Visų mokinių galiojančios sutartys turės būti pakeistos (pagal naują formą) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d..

Varėnos  rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas.

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties forma.

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimo komisija ir jos darbo reglamentas.

 Maksimalus vaikų skaičius Varėnos rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo grupėje – 25 vaikai.

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių joms keliamus reikalavimus, sąrašas

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų vienam mokiniui per mėnesį – 15 eurų.

Daugiau informacijos el. p. svietimas@varena.lt

Varėnos švietimo centras

Adresas J. Basanavičiaus g. 9, LT-65183 Varėna

Internetinis adresas https://www.varenossc.lt/

Elektroninis paštas svietimo.centras@varena.lt

Telefonas (8 310) 31534

DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI 
Įstaigos pavadinimas Adresas, elektroninis paštas Telefono Nr. 
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras Vilkiautinio k., Merkinės sen., LT-65317, Varėnos r.

barisauskiene.vita@gmail.com

+370 618 26 235
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., LT- 65372, Varėnos r.

perlojos.daugiafunkcis@varena.lt

(8-310) 47 648
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., LT-65301, Varėnos r.

marcinkoniu.daugiafunkcis@varena.lt

 +37068293376
 

SMURTO IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA

Smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektų finansavimo tvarkos aprašas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMA

Vaikų socializacijos programų finansavimo tvarkos aprašas

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų finansavimo tvarkos aprašas

GABIŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ SKATINIMAS IR STUDENTŲ RĖMIMAS

Studentų rėmimo tvarkos aprašas

Švietimo stebėsenos rodikliai

Varėnos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai 2018 m.

Varėnos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai 2016-2017 m.

DĖL SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Mokyklų, padedančių tėvams organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, sąrašas:

  1. Varėnos „Žilvičio“ lopšelis-darželis;
  2. Varėnos „Ryto“ progimnazija;
  3. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija;
  4. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija;
  5. Varėnos r. Valkininkų gimnazija.