//Civilinė sauga
Civilinė sauga 2024-04-09T09:10:08+00:00

Atmintinė gyventojams
Įvykus nelaimei gyventojai perspėjami šiais garsiniais civilinės saugos signalais:
įspėjamuoju garsiniu signalu „Dėmesio visiems“ ir įspėjamaisiais balsu skelbiamais signalais „Cheminis pavojus“, „Radiacinis pavojus“, „Katastrofinis užtvindymas“, „Potvynio pavojus“, „Uragano pavojus“, „Oro pavojus“ ir „Perspėjimo sistemos patikrinimas“.

Dėmesio visiems“ – įspėjamasis pulsuojantis 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę šį signalą,
• nedelsiant įsijunkite radiją ar televizorių, išklausykite per specialiųjų tarnybų automobilių garsiakalbius perduodamus nurodymus
• išklausykite pranešimus, griežtai vykdykite rekomendacijas

Radiacinis pavojus“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę šį signalą,
• atidžiai išklausykite pranešimą,
• griežtai laikykitės rekomendacijų,
• pasirūpinkite stabiliojo jodo preparatais (kalio jodidu arba kalio jodatu), jei buvo toks nurodymas,
• jei liekate namie, sandariai uždarykite langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Duris uždenkite storu audeklu, jei yra galimybė, eikite į artimiausią slėptuvę.

Jei gavote nurodymą evakuotis, pasiimkite:
• pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų,
• dokumentus (pasą, gimimo ir santuokos liudijimus, atestatą, diplomą, nuosavybės dokumentus),
• pinigus ( grynuosius pinigus, kreditines korteles, vertybinius popierius, brangenybes),
• šeimynines relikvijas,
• maisto 2-3 dienoms,
• reikalingus drabužius (pagal sezoną),
• tualetinius reikmenis,
• asmenines apsaugos priemones,
• nešiojamąjį radijo imtuvą, žibintuvėlį, atsarginius elementus, žiebtuvėlį.
Išeidami iš namų:
• užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu,
• išjunkite dujas, elektros prietaisus, užsukite vandens sklendes.

Jei gyvenate kaime,
• suvarykite gyvulius į tvartą, sandariai uždarykite duris,
• sandariai uždenkite šulinius,
• užterštoje vietovėje nelieskite daiktų plikomis rankomis.

Cheminis pavojus“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę šį signalą,
Jei esate lauke,
• stenkitės kuo skubiau išeiti iš užterštos zonos. Eikite statmenai vėjo krypčiai arba civilinės saugos specialistų nurodyta kryptimi.
Jei esate namie,
• uždarykite duris, langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas, sudrėkinkite rankšluosčius ar audeklo gabalus ir jais užkimškite durų apačią,
• langus ir duris sandariai apklijuokite lipnia juosta, uždenkite šulinius.
Jei ketinate evakuotis,
• pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto 2-3 dienoms, reikalingus medikamentus,
• apsivilkite drabužiais, nepraleidžiančiais vandens, apsiaukite guminius batus,
• išjunkite elektros prietaisus, užsukite vandens, dujų sklendes,
• išeidami iš namų užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu,
• į slėptuvę ar kitas nurodytas patalpas eikite statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietomis, venkite aukštos žolės, tankiai apsodintų vietų,
• nesislėpkite žemumose, rūsiuose, tuneliuose.

Katastrofinis užtvindymas“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės r. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per įvardintų savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę šį signalą,
• atidžiai išklausykite pranešimą ir vykdykite nurodymus.

Potvynio pavojus“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę šį signalą,
• pasirūpinkite savo turtu, gyvuliais, namais,
• namuose sukelkite daiktus kuo aukščiau,
• apsirūpinkite plaukiojimo priemonėmis, gumine avalyne,
• turėkite ne mažiau kaip 10-čiai parų ilgai negendančių maisto produktų, medikamentų, geriamojo vandens, degtukų, žvakių, žibalinių lempų, malkų, mobiliojo ryšio telefoną, radijo imtuvą.
Jei nutarėte evakuotis,
• prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą,
• pasiimkite dokumentus, pinigus, vertybinius popierius, brangenybes, būtiniausius daiktus, maisto produktų, medikamentų,
• užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus,
• apie išvykimą informuokite seniūniją, kad būtų žinoma, kiek žmonių liko galimo potvynio (užtvindytoje) teritorijoje.

Uragano pavojus“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę informaciją, kad artėja uraganas,
• jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartus, uždarykite tvartų, namų duris, langus, langines, sutvirtinkite pastatų stogus,
• išjunkite elektros prietaisus ir dujas,
• turėkite nešiojamąjį radijo imtuvą,
• būkite kuo toliau nuo langų,
• atidėkite keliones, būkite namie,
• jei uraganas užklupo lauke, nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų,
• audros metu nesinaudokite mobiliuoju telefonu,
• jei esate mieste, slėpkitės gyvenamųjų namų laiptinėse, kitose priedangose.

Oro pavojus“ – skelbiamas visiems gyventojams, kai kyla tiesioginė priešo užpuolimo grėsmė. Skelbiamas tik Krašto apsaugos ministerijos sprendimu.
Išgirdę šį signalą,
• atidžiai išklausykite informaciją ir vykdykite duotus nurodymus,
• eidami į slėptuvę pasiimkite tualetinių reikmenų, medikamentų, nešiojamąjį radijo imtuvą,
• jei liksite namie, imkitės apsaugos priemonių: lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, užtraukite užuolaidas, įsiveskite į vidų savo šunis, kates ir t.t., persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra).

„Perspėjimo sistemos patikrinimas“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus.


KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI VARĖNOS RAJONE

Kolektyvines Apsaugos Statinys

Ženklas – kolektyvinės apsaugos statinys


Ženklas yra lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Ženklo trikampio kraštinės 16 centimetrų ilgio, kvadrato 25 centimetrų, mėlynas rėmelis 1 centimetro pločio. Ženklas tvirtinamas virš įėjimo į kolektyvinės apsaugos statinį durų 2–2,5 metro nuo grindų aukštyje tinkamu regėjimui kampu, pakankamai apšviestoje ir matomoje vietoje. Nesant galimybės ženklo tvirtinti virš durų, jis tvirtinamas ant įėjimo durų 1,75 metro nuo grindų aukštyje.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo“ 10 punktu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. DV-1137 ,,Dėl Varėnos rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašo patvirtinimo“, patvirtino kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti kolektyvinei apsaugai.

Eil. Nr.GyvenvietėGatvėNamo numerisObjekto
pavadinimas
1Varėnos m.Dzūkų 64Varėnos „Ryto“ progimnazija
2Varėnos m.J. Basanavičiaus1Varėnos technologijos ir verslo mokykla
3Senosios Varėnos k.A.Ryliškio14Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
4Varėnos m.J. Basanavičiaus33Varėnos "Ąžuolo" gimnazija
5Perlojos k.Perliaus30Daugiafunkcis centras
6Matuizų k.Dzūkų2Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
7Merkinės mstl.Seinų10Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
8Valkininkų mstl.Mokyklos2Varėnos r. Valkininkų gimnazija
9Marcinkonių k.Miškininkų53Varėnos r. Marcinkonių daugiafuncis centras
10Vilkiautinio k.Mokyklos3Liškiavos daugiafunkcis centras
11Panočių k.Mokyklos42Varėnos r. Panočių pagrindinė mokykla

PRIEDANGOS VARĖNOS RAJONE

Priedanga

Specialusis priedangos ženklas

Priedanga – kolektyvinės apsaugos patalpa

Priedanga yra skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai, kurioje būtų galima pasislėpti nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu. Iškilus šiai grėsmei, gyventojams rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju žymėjimo ženklu pažymėtą artimiausią priedangą. Varėnos rajone esančių priedangų sąrašą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkiu 2024 m. kovo 12 d. Nr. MV-137 ,,Dėl Varėnos rajono savivaldybės priedangų sąrašo patvirtinimo“, rasite čia.

Pagrindinės rekomendacijos gyventojams:

  • jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite artimiausią priedangą, kuri pažymėta specialiuoju žymėjimo ženklu;
  • jei šalia nėra priedangos, pažymėtos specialiuoju žymėjimo ženklu, kuo skubiau susiraskite laikiną priedangą, pasinaudodami vietovėje esančiais, tam tinkamiausiais statiniais, objektais, vietovės nelygumais, infrastruktūra. Kraštutiniausiu atveju, stengiantis pasislėpti, galima pasinaudoti dauba, grioviu, betonine priedanga, pastato pirmu aukštu, griuvėsiais, vandentiekio šuliniais, statybviete ar pan.;
  • jei turite rūsį, iš anksto paverskite jį priedanga karo metui: geriausiai tinka rūsiai su betoninėmis perdangomis, tvirtomis sienomis.

PRIEDANGŲ SĄRAŠAS

GyvenvietėGatvėNamo numerisObjekto pavadinimas
Varėnos m.Dzūkų64Varėnos ,,Ryto" progimnazija
Varėnos m.J. Basanavičiaus2Varėnos kultūros centras
Varėnos m.J. Basanavičiaus1Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Varėnos m.Vytauto29J. Čiurlionytės menų mokykla
Senosios Varėnos k.
A. Ryliškio14Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
Senosios Varėnos k.
Vytauto196Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Perlojos k.
Perliaus30Daugiafunkcis centras
Matuizų k.
Dzūkų2Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
Matuizų k.
Kalno 2Matuizų kultūros centras
Matuizų k.
Kalno 8Matuizų seniūnija
Merkinės mstl.
Seinų10Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
Užuperkasio k.
Mokyklos2Valkininkų gimnazija
Valkininkų mstl.
Vilniaus18Ambulatorija
Naujųjų Valkininkų k.
Pušelės15Senjorų namai ,,Pušelė"
Panočių k.
Mokyklos42Buvusios Panočių pagrindinės mokyklos pastatas
Vydenių k
Mokyklos2Buvusios Vydenių mokyklos pastatas
Žilinų k.
Mokyklos27Žilinų kultūros centras
Marcinkonių k.
Miškininkų61Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Marcinkonių lankytojų centras
Marcinkonių k.
Miškininkų62Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Gamtos mokykla
Dubičių k.
Piliakalnio3Dubičių kaimo bendruomenės namai
Varėnos m.
M. K. Čiurlionio61VšĮ Varėnos ligoninė
Varėnos m.
Vytauto18UAB „Erstara“
Varėnos m.J. Basanavičiaus9Varėnos švietimo centras
Varėnos m.Parko8Varėnos rajono savivaldybės administracija
Varėnos m.
Vytauto
12Varėnos rajono savivaldybės administracija
Varėnos m.
J. Basanavičiaus
7Varėnos rajono savivaldybės administracija
Varėnos m.
J. Basanavičiaus38Varėnos moksleivių kūrybos centras
Varėnos m.
J. Basanavičiaus
40Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnija
Varėnos m.Parko6Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
Senosios Varėnos k.Mokyklos4Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
Merkinės mstl.
Vilniaus
54Daržovių saugykla
Liškiavos k.
Bažnyčios
3Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
Valkininkų mstl.
Vilniaus
13Valkininkų kultūros centras
Vydenių k.
Vydenių
12Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vydenių seniūnija
Naujųjų Valkininkų k.
Vilties
2VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro IV-as stacionarinės reabilitacijos skyrius