Turtas 2024-04-29T14:55:29+00:00

Įmonių, kuriose Varėnos rajono savivaldybė turi akcijų, sąrašas

Savivaldybės valdomų įmonių vadovai, valdybos nariai

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Įstatai

2020-2022 metų strateginis veiklos planas ir priemonių planas

Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2020 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2020 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2021 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2021 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2022 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2022 m.

UAB „Varėnos autobusų parkas“

Įstatai

Veiklos strategija 2023-2027 metams

Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2019 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2020 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2020 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2021 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2021 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2022 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2022 m.

UAB „Varėnos knyga“

Įstatai

Veiklos strategija 2023-2027 metams

Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2019 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2020 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2020 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2021 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2021 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2022 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2022 m.

UAB „Varėnos šiluma“

Įstatai

Veiklos strategija 2022-2026 metams

Veiklos rezultatų ir finansinės ataskaitos už 2019 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2019 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2020 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2020 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2021 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2021 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2022 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2022 m.

Varėnos rajono šilumos ūkio specialusis planas

UAB „Varėnos vandenys“

Įstatai

Veiklos strategija 2023-2027 metams

Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2019 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2020 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2020 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2021 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2021 m.

Veiklos rezultatų atskaita už 2022 m.

Informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus santrauka 2022 m.

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (aiškinamasis raštas)

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (grafinė dalis)

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2019 m. ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2020 m. ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2021 m. ataskaita

Vidutinis geriamojo vandens suvartojimo kiekis

Informacija atnaujinta 2023-05-31

S K E L B I M A S APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2024 m. balandžio 30 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

1. Gyvenamas namas, esantis Panočių k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 5997872/548460), buvęs naudotojas – J. S;
2. Pėsčiųjų tiltas per Merkio upę, esantis Moliadugnio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6010688/531611), paskirtis – susisiekimo komunikacijos;
3. Pėsčiųjų tiltas per Merkio upę, esantis Maskaukos k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6016976/539855), paskirtis – susisiekimo komunikacijos;
4. Pėsčiųjų tiltas per Merkio upę, esantis Mardasavo k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6001235/521235), paskirtis – susisiekimo komunikacijos;
5. Vandens saugykla šalia sklypo, esančio adresu Vilniaus g. 13, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6025363/554437), paskirtis – vandentiekio tinklai;
6. Ūkinis pastatas Nr. 1, esantis tarp Dzūkų g. 4 ir Dzūkų g. 6 pastatų, prie geležinkelio senojo vandens bokšto, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6024096/546830), paskirtis – pagalbinio ūkio pastatas);
7. Ūkinis pastatas Nr. 2, esantis tarp Dzūkų g. 4 ir Dzūkų g. 6 pastatų, prie geležinkelio senojo vandens bokšto, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6024092/546826), paskirtis – pagalbinio ūkio pastatas;
8. Pašarų sandėlis, esantis Daržininkų g., Naujųjų Naniškių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6020118/557242), sandėliavimo paskirties pastatas;
9. Trąšų sandėlis, esantis Senųjų Naniškių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6019091/558761), sandėliavimo paskirties pastatas;
10. Vandentiekio bokštas, esantis Senųjų Naniškių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6019039/558801), paskirtis – vandentiekio tinklai;
11. Gyvenamas namas, esantis Vyšnių g. 9 (adresas neįregistruotas), Papiškių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav. (x/y koordinatės 6000734/551775), buvęs naudotojas – nežinomas. 

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. spalio 30 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistę Eriką Zaleskienę adresu Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.


S K E L B I M A S APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2023 m. rugsėjo 15 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

1. Gyvenamas namas (unikalus Nr. 4400-3859-0579), Ilgoji g., Kamorūnų k., Vydenių sen., Varėnos r. sav. (statinio koordinatės X-6008292; Y-547765);
2. Buvęs kluonas, pagalbinio ūkio paskirties pastatas, Dubičių k. (šalia Pabalių g. 23 pastato), Kaniavos sen., Varėnos r. sav. (statinio koordinatės X-5987788; Y-547375).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. kovo 19 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistę Eriką Zaleskienę adresu Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.


SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2021 m. vasario 4 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

 1. Kitos (fermų) paskirties pastatas, Genių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6000893; Y-500669);
 2. Fermų paskirties pastatas Nr. 1, Pilvingių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6011724; Y-518699);
 3. Fermų paskirties pastatas Nr. 2, Pilvingių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6011740; Y-518709);
 4. Priešgaisrinis rezervuaras 500 m3,  Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen. (statinio koordinatės X-6024310; Y-547048);
 5. Antžeminė skysto kuro saugojimo aikštelė, Spenglos g. 3, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen. (statinio koordinatės X-6024332; Y-547197);
 6. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas, Dainavos k., Vydenių sen. (statinio koordinatės X-6002468; Y-546248).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

1. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2020 m. vasario 20 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

 1. Sandėliavimo paskirties pastatas, Pakaršio k., Varėnos sen. (statinio koordinatės X-6016369; Y-524107);
 2. Hidrotechninis įrenginys (esantis magistraliniame A4 kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas), Senosios Varėnos k., Varėnos sen.;
 3. Žemės ūkio paskirties pastatas, Ilgininkų k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6013440; Y-511400);
 4. Fermų paskirties pastatas (likučiai), Ilgininkų k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6013525; Y-511350);
 5. Buvę garažai, Gandrų g., Pilvingių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6012025; Y-518607);
 6. Žemės ūkio paskirties pastatas, Ilgininkų k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-601344; Y-511400);
 7. Buvę garažai, Spyrių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-5999933; Y-504988);
 8. Žemės ūkio paskirties pastatas, Spyrių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-5999926; Y-504996).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

2. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. rugsėjo 3 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Krūminių k., Matuizų sen.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. kovo 3 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2018 m. rugpjūčio 29 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Krivilių kaimo nuotekų tinklai–inžinerinis statinys, Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. vasario 23 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

3. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2018 m. lapkričio 8 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Daržinė (kluonas), Sodų g. Radyščiaus k., Merkinės seniūnija, Varėnos r. sav. (statinio koordinatės X-5998575; Y-504045).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. gegužės 8 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

4. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. vasario 7 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Buvusi pieninė, Mokyklos g. 22, Gudžių k., Varėnos sen. (statinio koordinatės X-6022024; Y-529346);
2.
Buvusi 200 vietų karvidė, Kaštonų g., Gudakiemio k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6008291; Y-516191);
3.
Buvęs dujų balionų sandėlis, Kalno g., Matuizų k., Matuizų sen. (statinio koordinatės X-6016142; Y-543613);
4.
Priešgaisrinis rezervuaras 500 m3, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen. (statinio koordinatės X-6024310; Y-547048).  

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

5. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. rugsėjo 3 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Krūminių k., Matuizų sen.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. kovo 3 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.