Jaunimas 2019-11-13T14:23:50+00:00

Drauguži, šioje skiltyje skelbiama informacija padės Tau sužinoti apie jaunimo teisių apsaugą dar daugiau.

Pačias karščiausias naujienas gali rasti apsilankęs Varėnos rajono jaunimo, jaunimo organizacijų ir Varėnos rajono jaunimo reikalų tarybos Facebook profilyje:

https://www.facebook.com/jaunimasvarenoje/

Jaunimo reikalų koordinatorė Varėnos r. savivaldybės administracijoje – Daiva Grigėnė (23 kab.).
Tel. (8 310) 31 570, el. p. jaunimas@varena.lt

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

Savivaldybės institucijos, atsakingos už jaunimo teisių apsaugą Varėnos rajone

Savivaldybės taryba – sprendžia dėl vienokių ar kitokių jaunimo politikos priemonių, tikslų ir pan.

Jaunimo reikalų taryba – svarsto ir siūlo Savivaldybės tarybai jaunimo politikos priemones ir tikslus. Į Tarybą įeina 4 jaunimo atstovai ir 4 Savivaldybės tarybos ir/ar Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

JRT 2018 m. veiklos planas

JRT 2018 m. veiklos plano ataskaita

JRT 2019 m. veiklos planas

JRT posėdžio protokolas 2019 02 06

JRT posėdžio protokolas 2019 03 27

Jaunimo atstovų rinkimų balsų skaičiavimo protokolas

JRT posėdžio protokolas 2019 10 02

Jaunimo reikalų tarybos sudėtis

Skelbiamas jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius nuo kovo 6 d. iki kovo 20 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo organizacijų veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2019 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.
Finansavimo prioritetai:
● kelti jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, mokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;
● skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
● skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
● skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), neįgaliųjų, neturinčių darbo, nesimokančių ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
● sudaryti sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties.
Taip pat priimami prašymai iš dalies kompensuoti jaunimo organizacijos registracijos išlaidas.
Paraiškos formą ir nuostatus, atsiskaitymo tvarką, sutarties formą rasite čia.

Informaciją apie konkursą teikia Daiva Grigėnė, tel. (8 310) 31 972, el. paštas jaunimas@varena.lt.
Užpildytas paraiškas galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Kultūros ir sporto skyriui, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki kovo 20 d. imtinai (galioja kovo 20 d. pašto spaudas).

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Jaunimo veiklos finansavimas 2019 m.

Dėl lėšų jaunimo veiklos projektams finansuoti skyrimo

Jaunimo veiklos finansavimo tvarka

Paraiška

Bendradarbiavimo sutartis

Jaunimo projekto vertinimo forma

Lėšų naudojimo sutartis

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS

REAKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS
ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS INFORMACIJA
  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija Savanoriškos veiklos sritis: meno ir kultūros, socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r.

Tel. +370 310 44 641

El. p. direkcija@dzukijosparkas.lt

Interneto svetainė

„Facebook“ paskyra

  Dargužių amatų centras, VšĮ Savanoriškos veiklos sritis: socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Liepų g. 3, Dargužiai, Varėnos raj., LT-65445

Tel. +370 655 574 77

El. p. amataidarguziuose@gmail.com

Interneto svetainė

„Facebook“ paskyra

• http://www.jtba.lt/ – Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Erasmus+

• http://www.jrd.lt/ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

• http://www.lijot.lt/ – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

• http://www.zinauviska.lt/lt/ – Jaunimo informavimas ir konsultavimas

• http://www.moksleiviai.lt/ – Lietuvos moksleivių sąjunga

• http://www.bendruomenes.lt/ – Bendruomenių portalas

• http://www.nisc.lt/ – NVO informacijos ir paramos centras

• http://www.manoteises.lt/ – Mano teisės

• http://www.europa.eu/youth – Europos jaunimo portalas

• http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas

• www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga

• www.emokykla.lt

• http://erasmus-plius.lt/

• www.javakis.lt – jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema