Jaunimas 2024-07-16T11:43:07+00:00

Jaunimo reikalų koordinatorė Varėnos rajono savivaldybėje padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Ji yra tarpininkė tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo. Siekiant įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorė koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių atstovais, dirbančiais jaunimo politikos srityje.
Jaunimo reikalų koordinatorė siekdama tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus. Koordinuodama Savivaldybės teritorijoje vykstančius viešuosius renginius ir susirinkimus, teikia detalią informaciją apie skelbiamas naujienas.

Pačias karščiausias naujienas gali rasti apsilankęs „Jaunimas Varėnoje“ Facebook profilyje:

https://www.facebook.com/jaunimasvarenoje/

Turint klausimų:

 • dėl jaunimo organizacijos ar klubo steigimo;
 • dėl projektų ir finansavimo galimybių;
 • dėl savanoriškos veiklos;
 • dėl renginių organizavimo;
 • dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos;
 • dėl jaunimo veiklos viešinimo;
 • dėl įvairių idėjų ir pasiūlymų jaunimui

kviečiame kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę – Gabiją Vidūnaitę-Juškevič (19 kab.).
Tel. (8 310) 207 07, +370 665 98 137, el. p. jaunimas@varena.lt

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

2019 m. Jaunimo politikos įgyvendinimo reitingai Lietuvoje (Varėnos rajono savivaldybė III vietoje)

Savivaldybių Reitingas 244x300

Įvertinta Varėnos rajono jaunimo reikalų koordinatorė20200918 120813 300x269

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdamas į 2019 m. Varėnos rajono savivaldybei rekomenduotų ir kitų sričių veiklos įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskyrė 10 savivaldybių ir jų jaunimo reikalų koordinatorių, kurių veiklą vertina kaip reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje. Padėkos įteiktos šių metų rugsėjo 18 d. Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių tinklo kasmetiniame susitikime.
Jaunimo reikalų departamentas dėkoja Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir ypač jaunimo reikalų koordinatorei Daivai Grigėnei už aktyvią ir nuoseklią veiklą, įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus įgyvendinant jaunimo politiką 2019 m. Daivos Grigėnės veikla prisidėjo prie jaunimui palankesnės aplinkos kūrimo, atvirojo darbo su jaunimu veiklos kokybės, mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimo, jaunimo savanoriškos veiklos plėtros, jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo skatinimo bei jaunimo interesų atstovavimo stiprinimo Varėnos rajono savivaldybėje.
Reikšmingą įvertinimą gavusi Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė tikina, kad šiuo įvertinimu gali džiaugtis kartu su visais, nuoširdžiai dirbančiais rajone su jaunimu, o ypač su Varėnos atviruoju jaunimo centru (veikia Varėnos švietimo centre), Varėnos atvirąja jaunimo erdve (veikia Varėnos viešojoje bibliotekoje) bei Varėnos jaunimo reikalų taryba.
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Laima Denutienė taip pat džiaugėsi jaunimo reikalų koordinatorės įvertinimu: „Su Daivute Jaunimo reikalų taryboje dirbu jau ne pirmus metus. Su ja man labai malonu dirbti, nes ji puikiai geba komunikuoti ir palaikyti glaudų ryšį su jaunimu20200918 120937 154x300 bei savivaldos atstovais. Rajono jaunimas džiaugiasi turėdamas tokią kūrybišką ir iniciatyvią koordinatorę. Ji verta tokio ir dar didesnio įvertinimo.“
Varėnos rajono savivaldybė pasiekė puikių rezultatų prioritetinėse jaunimo politikos srityse.
Inicijuota ir sėkmingai įgyvendinama nauja darbo su jaunimu forma – mobilusis darbas. Jaunimo darbuotojų komanda 2019 m. reguliariai lankėsi Matuizose, Valkininkuose ir Žilinuose, kur įvyko 23 išvažiuojamieji susitikimai, juose dalyvavo 233 jaunuoliai.
Savivaldybėje buvo pradėta įgyvendinti jaunimo savanoriška tarnyba. Tam reikėjo atlikti apklausas, rengti informacinius renginius savanorius priimančioms organizacijoms, parengti reikalingus dokumentus, akredituoti 4 organizacijas, priimančias savanorius.
Ekonomikos ir turizmo skyriui rengiant Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programą, pasiūlyta nauja finansavimo priemonė – „Jaunuolių nuo 14 iki 18 metų darbo užmokesčio kompensavimas“ ir prisidėta rengiant direktoriaus įsakymą Nr. DV-245 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Jaunuolių darbo užmokesčiui kompensuoti skirta 6 000 Eur.
Siekiant sudaryti sąlygas atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių veiklai ir jos plėtrai, sumaketuotos ir užsakytos reklaminės iškabos Atvirajam jaunimo centrui (Varėnos švietimo centre) ir Atvirajai jaunimo erdvei (Varėnos viešojoje bibliotekoje).
„Žinoma, lygiagrečiai įgyvendintos visos Jaunimo politikos plėtros programos 2019 metų priemonės: jaunimo veiklos projektai, jaunimo renginiai, mokymai, konkursai, atstovavimas jaunimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, tarpžinybinis bendradarbiavimas ir kita. Labai svarbus Savivaldybės tarybos ir vadovų palaikymas – programai įgyvendinti skiriamos lėšos, jaunimo darbuotojams – etatai, todėl nuoširdžiai noriu padėkoti ir Savivaldybei“, – kalbėjo jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė.
Pasak D. Grigėnės, ateityje būtina užtikrinti visų darbų tęstinumą: kuo daugiau jaunų žmonių suteikti galimybę atlikti fiksuotą ilgalaikę savanorišką tarnybą, plėtoti organizacijų, priimančių savanorius, akreditaciją, vystyti mobilųjį darbą su jaunimu labiausiai nutolusiose nuo Varėnos miesto vietovėse, skatinti jaunuolių įdarbinimą, jiems įgyjant naudingos darbo patirties, kompensuojant darbdaviui dalį darbo užmokesčio, užtikrinti Varėnos jaunimo reikalų tarybos narių įsitraukimą į jaunimui aktualių klausimų diskusijas bei priimamų sprendimų procesus.

Varėnos rajono savivaldybės informacija

Savivaldybės institucijos, atsakingos už jaunimo teisių apsaugą Varėnos rajone

Savivaldybės taryba – sprendžia dėl vienokių ar kitokių jaunimo politikos priemonių, tikslų ir pan.

Jaunimo reikalų taryba svarsto ir siūlo Savivaldybės tarybai jaunimo politikos priemones ir tikslus. Į Tarybą įeina 4 jaunimo atstovai ir 4 Savivaldybės tarybos ir/ar

Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

JRT 2018 m. veiklos planas

JRT 2018 m. veiklos plano ataskaita

JRT 2019 m. veiklos planas

JRT 2019 m. veiklos plano ataskaita

JRT posėdžio protokolas 2019 02 06

JRT posėdžio protokolas 2019 03 27

Jaunimo atstovų rinkimų balsų skaičiavimo protokolas

JRT posėdžio protokolas 2019 10 02

JRT posėdžio protokolas 2019 10 17

JRT posėdžio protokolas 2019 12 04

JRT posėdžio protokolas 2019 12 11

JRT posėdžio protokolas 2020 02 13

JRT 2020 m. veiklos planas

JRT posėdžio protokolas 2020 04 09

JRT posėdžio protokolas 2020 06 02

JRT posėdžio protokolas 2020-09-30

JRT posėdžio protokolas 2021 03 09

JRT posėdžio protokolas 2021 05 04

JRT posėdžio protokolas 2021 07 20

JRT posėdžio protokolas 2021 09 29

Jaunimo reikalų tarybos sudėtis

JRT posėdžio protokolas 2022 02 24

JRT posėdžio protokolas 2022 07 12

JRT posėdžio protokolas 2022 07 28

SJRT 2023 m. veiklos planas

JRT posėdžio protokolas 2023 02 22

JRT posėdžio protokolas 2023 04 26

JRT posėdžio protokolas 2023 09 20

Balsų skaičiavimo komisijos protokolas 2023 11 22

Visuotinio susirinkimo protokolas 2023 11 22

SJRT 2024 m. veiklos planas

SKIRTAS JAUNIMO VEIKLOS FINANSAVIMAS IŠ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO

Direktorės įsakymas dėl lėšų jaunimo veiklos projektams finansuoti

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA JAUNIMO VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSĄ 2024 METAMS

Varėnos rajono savivaldybė nuo š. m. vasario 15 d.  iki  kovo 15 d. skelbia konkursą ir priima paraiškas 2024 m. jaunimo veiklos projektų finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Jaunimo veiklos finansavimas gali būti skiriamas:

 • jaunimo projektams įgyvendinti;
 • jaunimo organizacijų registracijos išlaidoms kompensuoti.

Lėšos skiriamos projektams, kurie:

 • kelia jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją;
 • skatina jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis;
 • skatina jaunimo pilietines iniciatyvas;
 • skatina prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką;
 • sudaro sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje.

Jaunimo veiklos projektų finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą (prieduose pateikta paraiškos formą, finansavimo taisykles bei kitus dokumentus) rasite Varėnos rajono savivaldybės svetainėje, skiltyje Jaunimas (Konkursai) (https://varena.lt/veiklos-sritys/jaunimas/ ).

Užpildytas paraiškas galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Jaunimo projektų konkursui, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui, Vytauto g. 12, 65184 Varėna iki kovo 15 d. imtinai (galioja kovo 15 d. pašto spaudas).

Pastaba. Prašytume atkreipti dėmesį į papildomus dokumentus, kuriuos reikia pristatyti kartu su Paraiška. Papildomi dokumentai nurodyti Paraiškos formoje. Pateikti dokumentai negrąžinami.

Informaciją apie konkursą teikia Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Gabija Vidūnaitė-Juškevič, tel. +370 310 32 014, el. paštas gabija.juskevic@varena.lt.

Išrinkti Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai

Lapkričio 22 d. Varėnos rajono savivaldybėje vyko visuotinis jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo (SJRT) atstovai.

Kandidatai į SJRT:

 1. Ūla Čiočytė, atstovaujanti Jaunųjų konservatorių lygai.
 2. Emilija Eidukevičiūtė, atstovaujanti Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijai.
 3. Jogaila Keršys, atstovaujantis Jaunųjų konservatorių lygai.
 4. Eva Sviderskytė, atstovaujanti Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijai.

Po slapto balsavimo visi kandidatai buvo išrinkti atstovauti Varėnos jaunimui SJRT. Sveikiname naujai išrinktus SJRT narius.

Visuotiniame susirinkime dalyvavo:

 • Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos mokinių tarybos atstovai;
 • Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių tarybos atstovai;
 • Varėnos kultūros centro atstovai;
 • Varėnos sporto centro atstovai;
 • Varėnos atviro jaunimo centro atstovai;
 • Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai;
 • Esamos SJRT atstovai;
 • Jaunųjų konservatorių lygos atstovai;
 • Visuomeninės organizacijos „Drėvė“ atstovai.

Po visuotinio susirinkimo su jaunimu pasikalbėjome apie savanorystės galimybes Varėnos rajone, naujų jaunimo organizacijų įkūrimą ir didesnį jaunimo įsitraukimą į vykdomą jaunimo politiką Varėnos rajono savivaldybėje. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

JAUNIMO VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSAS 2023

Jaunimo veiklos finansavimo tvarkos aprašas

Jaunimo veiklos finansavimas 2024 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2023 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2022 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2021 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2020 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2019 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2018 m.

Skelbiame Jūsų ilgai lauktą R E G I S T R A C I J Ą į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos 2024 m. I-ojo pusmečio vietas!
Registracija vykdoma nuo lapkričio 13 d. iki gruodžio 13 d.
Primename, jog programos vietų skaičius yra ribotas, o dalyviai į programą yra pakviečiami pagal registracijos datą ir laiką.
R e k o m e n d u o j a m e registracijos anketą pildyti naudojant Internet Explorer, Google Chrome, Firefox naršykles, naudojant Safari interneto naršyklę galite susidurti su techniniais nesklandumais.
 Registracijos anketą rasi čia: https://jst.jra.lt/registracija-tapti-savanoriu
Plakatas 300x169

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS VARĖNOS RAJONE

Dargužiai 300x300
Dargužių amatų centras (Varėnos kultūros centro padalinys)

VšĮ Dargužių amatų centras jau 5 metus organizuoja edukacinius užsiėmimus, kalendorines šventes, vienija Dzūkijos krašto amatininkus, pristato Dargužių kaimą, gamina tradicinius dzūkiškus patiekalus, centre prekiaujama amatininkų dirbiniais.

Z
Karpiškių žvėrynėlis

Karpiškių žvėrynėlis: * Laukinių, sužeistų gyvūnų globa ir priežiūra; * Pažintinių, ugdomųjų programų vykdymas ugdymo įstaigų bendruomenėms ir privatiems asmenims; * Piliečių meilės gyvūnams ir gamtai įgūdžių lavinimas; * Bendradarbiavimo tinklo mezgimas su šalies švietimo, kultūros ir kitomis organizacijomis.

9k=
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (Varėnos pasienio rinktinė)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT), kaip viena iš nacionalinį saugumą stiprinančių ir užtikrinančių institucijų, atsako už Lietuvos sausumos ir jūros sienų apsaugą, atvykstančių į šalį ir išvykstančių iš jos asmenų pasienio tikrinimą oro, jūrų, upių uostų ir sausumos pasienio kontrolės punktuose. Svarbiausias veiklos tikslas – palaikyti nustatytą valstybės sienos teisinį režimą bei atitikti šalies narystės Europos Sąjungoje reikalaujamą sienų kontrolės lygį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teikia ir kitas su visuomenės ir žmonių saugumo užtikrinimu susijusias paslaugas, dalyvauja bendroje pasirengimo krašto gynybai sistemoje, paieškos ir gelbėjimo veikloje bei katastrofų pasekmių jūroje likvidavimo darbuose. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su šalies savivaldybėmis, vykdo jaunimo užimtumo ir nusikaltimų prevencijos priemones. Savanoriai turės galimybę prisidėti prie visuomeninės organizacijos ,,Pasieniečių klubas“ veiklos. Vienas iš pagrindinių šiuo metu vykdomų projektų – ,,Memel Nord“ bunkerio pajūryje įrengimas bei pritaikymas visuomenės reikmėms (veiks ekspozicija, pristatanti pasienio istoriją ir raidą).

 Veikla: Socialinė, Švietimo, Narkotikų, Nusikalstamumo, Kita prevencija, Kita

N7OybThwGtg2rNJaZMME0Na26WrbxSj03c7WspGpjQPfD1itjqrGFuKrIhRfFaH4qgjFV0UovipC8VURiq+KUHxVhOKrIhRfFaH4qgjFV0UovipC8VURiq+KUHxVhOKrIhRfFaH4qgjFV0UovipC8VURiq+KUHzVJKP2z5bxf86D3806hwdVAAAAAElFTkSuQmCC
Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centras: •organizuoja mėgėjų meno ir profesionalaus meno parodas; •rengia regionų kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu; • saugo, skleidžia ir perduoda iš kartos į kartą kultūrines ir vietos tradicijas; • rūpinasi bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu; • puoselėja, turtina ir saugoja krašto kultūrinį savitumą; • puoselėja bendrąją ir etninę kultūrą; • padeda susipažinti su profesionalaus meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, fotografija, kinu; • padeda ugdyti visokeriopą meninę saviraišką; • puoselėja ir skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą; • renka ir fiksuoja Varėnos kultūrinio gyvenimo įvykius; • siekia integruotis į įvairius respublikinius ir tarptautinius projektus; • rūpinasi filialų veikla; • rūpinasi Varėnos miesto ir rajono kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje; • rūpinasi kino ir videofilmų demonstravimu.

Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo

AAAAAElFTkSuQmCC
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka įkurta 1947 metais. Bibliotekoje yra 4 skyriai, 24 kaimo filialai, dirba 53 darbuotojai. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Šiuolaikinė biblioteka koja kojon žengia su naujausiomis technologijomis ir inovatyviomis paslaugomis, siūlo platų renginių spektrą. Tai atvira ir jauki vieta. Bibliotekos teikiamos paslaugos: • išduodame dokumentus į namus ir skaityklose; • atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu; • konsultuojame ieškant informacijos; • pristatome spaudinius į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jų pageidavimu); • organizuojame žodinius ir vaizdinius renginius; • rengiame ir įgyvendiname projektus; • sudarome sąlygas vaikams ir jaunimui žiūrėti videofilmus bei klausytis muzikos įrašų.

Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Žiniasklaida ir komunikacija

9k=
Varėnos sporto centras

Varėnos sporto centras: • Teikia baseino, pirčių ir treniruoklių salės paslaugas • Teikia neformaliojo švietimo paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui • Organizuoja mėgėjų ir profesionalų sporto varžybas ir renginius • Organizuoja aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo veiklas • Propaguoja fizinio aktyvumą ir aukšto meistriškumo sportą • Organizuoja Varėnos miesto ir rajono sportininkų atstovavimą Lietuvos ir tarptautiniuose varžybose • Rengia ir įgyvendina įvairius sporto srities projektus • Bendradarbiauja su sporto šakų federacijomis

Veikla: Sporto, Narkotikų, Nusikalstamumo, Kita prevencija

Z
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras užtikrina vietos bendruomenei galimybę gauti socialines paslaugas, neformaliojo švietimo prieinamumą, galimybę užsiimti sportine, kultūrine, socialine veikla. Įgyvendindami šias funkcijas, centre vykdome sporto projektus, turime vaikų dienos centrą, vykdome neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, organizuojame vaikų poilsio stovyklas, teikiame maitinimo paslaugas bendruomenei.

 Veikla: Socialinė, Švietimo, Menas ir kultūra, Sporto, Sveikatos, Jaunimo politika

Z
Varėnos socialinių paslaugų centras

Varėnos socialinių paslaugų centre yra teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos įvairioms klientų grupėms priklausomai nuo poreikio. Varėnos socialinių paslaugų centras yra vienintelė socialinių paslaugų įstaiga Varėnos rajone, dirbanti su įvairiomis klientų grupėmis. Centras teikia: Bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, ir atstovavimo epizodinio ir reguliaraus transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, aprūpinimo būtiniausiai drabužiais, avalyne ir t.t., sociokultūrinės paslaugos. Socialinės priežiūros paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo institucijoje ir namuose, laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas institucijoje, pagalbos į namus paslaugas, psichosocialinė pagalba, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. Dienos socialinės globos paslaugas: asmenims, turintiems fizinę, protinę negalią bei senyvo amžiaus žmonėms. Specialiosios pagalbos paslaugas: asmenų aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis. Daug įstaigos teikiamų socialinių paslaugų (pagalbos į namus, dienos socialinės globos namuose, integralios pagalbos namuose, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose) suteikiama klientų namuose, todėl įvairiomis projektinėmis veiklomis siekiama plėsti bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams, pačioje įstaigoje ar už jos ribų. Vyksta įvairūs užsiėmimai, terapinės veiklos, išvykos į renginius, edukacinius užsiėmimus, ekskursijos į lankytinus objektus visoje Lietuvoje.

Veikla: Socialinė, Menas ir kultūra

Merkines

Merkinės kultūros centras

Merkinės Kultūros Centras yra Varėnos kultūros centro struktūrinis teritorinis padalinys. MKC vizija: Šiuolaikiškas ir estetiškai patrauklus, nuolat tobulėjantis, atviras pozityviai kaitai ir naujovėms neformaliojo švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio centras, siūlantis aukštą veiklos ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes, ugdantis ne tik individualius gebėjimus, bet ir socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam piliečiui. MKC: ● Organizuoja mėgėjų meno ir profesionalaus meno parodas; ● Ren+gia kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu; ● Puoselėja bendrąją ir etninę kultūrą; ● Saugo, skleidžia ir perduoda iš kartos į kartą kultūrines ir vietos tradicijas; ● Rūpinasi bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu; ● Puoselėja, turtina ir saugoja krašto kultūrinį savitumą; ● Padeda susipažinti su profesionalaus meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, fotografija, kinu; ● Ugdo visokeriopą meninę saviraišką; Puoselėja ir skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą; ● Siekia integruotis į įvairius respublikinius ir tarptautinius projektus; ● Rūpinasi Merkinės miestelio ir Varėnos rajono kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje. Nauja MKC darbo kryptis/ veikla: neformalus jaunimo ugdymas naudojant meną ir kitas kultūros formas, kai metodologiją. 

Veikla: Socialinė, Menas ir kultūra

Priimančių akredituotų organizacijų sąrašas nuolat atnaujinamas, tad naujausią informaciją rasite šiuo adresu: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska?municipality=Var%C4%97nos%20rajono%20savivaldyb%C4%97&type=&organizer=&accredited=

JST 1 300x195

http://www.jtba.lt/ – Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Erasmus+

http://www.jrd.lt/ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

http://www.lijot.lt/ – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

http://www.zinauviska.lt/lt/ – Jaunimo informavimas ir konsultavimas

http://www.moksleiviai.lt/ – Lietuvos moksleivių sąjunga

http://www.bendruomenes.lt/ – Bendruomenių portalas

http://www.nisc.lt/ – NVO informacijos ir paramos centras

http://www.manoteises.lt/ – Mano teisės

http://www.europa.eu/youth – Europos jaunimo portalas

http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas

www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga

www.emokykla.lt

http://erasmus-plius.lt/

www.javakis.lt – jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema

https://www.smpf.lt/lt/ Švietimo mainų paramos fondas

https://www.pagalbasau/.lt galima rasti informacijos apie psichologinę pagalbą ir emocinę sveikatą COVID pandemijos paveiktiems