Jaunimas 2020-03-09T13:42:44+00:00

Jaunimo reikalų koordinatorė Varėnos rajono savivaldybėje padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Ji yra tarpininkė tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo. Siekiant įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorė koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių atstovais, dirbančiais jaunimo politikos srityje.
Jaunimo reikalų koordinatorė siekdama tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus. Koordinuodama Savivaldybės teritorijoje vykstančius viešuosius renginius ir susirinkimus, teikia detalią informaciją apie skelbiamas naujienas.

Pačias karščiausias naujienas gali rasti apsilankęs „Jaunimas Varėnoje“ Facebook profilyje:

https://www.facebook.com/jaunimasvarenoje/

Turint klausimų:

  • dėl jaunimo organizacijos ar klubo steigimo;
  • dėl projektų ir finansavimo galimybių;
  • dėl savanoriškos veiklos;
  • dėl renginių organizavimo;
  • dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos;
  • dėl jaunimo veiklos viešinimo;
  • dėl įvairių idėjų ir pasiūlymų jaunimui

kviečiame kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę – Daivą Grigėnę (23 kab.).
Tel. (8 310) 31 570, el. p. jaunimas@varena.lt

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

Savivaldybės institucijos, atsakingos už jaunimo teisių apsaugą Varėnos rajone

Savivaldybės taryba – sprendžia dėl vienokių ar kitokių jaunimo politikos priemonių, tikslų ir pan.

Jaunimo reikalų taryba – svarsto ir siūlo Savivaldybės tarybai jaunimo politikos priemones ir tikslus. Į Tarybą įeina 4 jaunimo atstovai ir 4 Savivaldybės tarybos ir/ar Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

JRT 2018 m. veiklos planas

JRT 2018 m. veiklos plano ataskaita

JRT 2019 m. veiklos planas

JRT posėdžio protokolas 2019 02 06

JRT posėdžio protokolas 2019 03 27

Jaunimo atstovų rinkimų balsų skaičiavimo protokolas

JRT posėdžio protokolas 2019 10 02

JRT posėdžio protokolas 2019 10 17

JRT posėdžio protokolas 2019 12 04

JRT posėdžio protokolas 2019 12 11

Jaunimo reikalų tarybos sudėtis

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo kovo 9 d. iki kovo 27 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2020 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Finansavimo prioritetai:
● kelti jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, mokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;
● skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
● skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
● skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), neįgaliųjų, neturinčių darbo, nesimokančių ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
● sudaryti sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties.

Taip pat priimami prašymai iš dalies kompensuoti jaunimo organizacijos registracijos išlaidas.
Paraiškos formą ir nuostatus, atsiskaitymo tvarką, sutarties formą rasite apačioje.

Informaciją apie konkursą teikia Daiva Grigėnė, tel. (8 310) 31 570, el. p. jaunimas@varena.lt.
Užpildytas paraiškas galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki kovo 27 d. imtinai (galioja kovo 27 d. pašto spaudas).

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Jaunimo veiklos finansavimo tvarkos aprašas

Dokumentai pildymui

Jaunimo veiklos finansavimas 2019 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2018 m.

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS
ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS INFORMACIJA
  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija Savanoriškos veiklos sritis: meno ir kultūros, socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r.

Tel. +370 310 44 641

El. p. direkcija@dzukijosparkas.lt

Interneto svetainė

„Facebook“ paskyra

  Dargužių amatų centras, VšĮ Savanoriškos veiklos sritis: socialinė, švietimo sritis.

Adresas: Liepų g. 3, Dargužiai, Varėnos raj., LT-65445

Tel. +370 655 574 77

El. p. amataidarguziuose@gmail.com

Interneto svetainė

„Facebook“ paskyra

• http://www.jtba.lt/ – Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Erasmus+

• http://www.jrd.lt/ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

• http://www.lijot.lt/ – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

• http://www.zinauviska.lt/lt/ – Jaunimo informavimas ir konsultavimas

• http://www.moksleiviai.lt/ – Lietuvos moksleivių sąjunga

• http://www.bendruomenes.lt/ – Bendruomenių portalas

• http://www.nisc.lt/ – NVO informacijos ir paramos centras

• http://www.manoteises.lt/ – Mano teisės

• http://www.europa.eu/youth – Europos jaunimo portalas

• http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas

• www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga

• www.emokykla.lt

• http://erasmus-plius.lt/

• www.javakis.lt – jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema