Jaunimas 2020-07-02T13:23:21+00:00

Jaunimo reikalų koordinatorė Varėnos rajono savivaldybėje padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Ji yra tarpininkė tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo. Siekiant įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorė koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių atstovais, dirbančiais jaunimo politikos srityje.
Jaunimo reikalų koordinatorė siekdama tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus. Koordinuodama Savivaldybės teritorijoje vykstančius viešuosius renginius ir susirinkimus, teikia detalią informaciją apie skelbiamas naujienas.

Pačias karščiausias naujienas gali rasti apsilankęs „Jaunimas Varėnoje“ Facebook profilyje:

https://www.facebook.com/jaunimasvarenoje/

Turint klausimų:

  • dėl jaunimo organizacijos ar klubo steigimo;
  • dėl projektų ir finansavimo galimybių;
  • dėl savanoriškos veiklos;
  • dėl renginių organizavimo;
  • dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos;
  • dėl jaunimo veiklos viešinimo;
  • dėl įvairių idėjų ir pasiūlymų jaunimui

kviečiame kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę – Daivą Grigėnę (19 kab.).
Tel. (8 310) 207 07, el. p. jaunimas@varena.lt

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo liepos 7 d. iki liepos 26 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2020 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Finansavimo prioritetai:
● kelti jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, mokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;
● skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
● skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
● skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), neįgaliųjų, neturinčių darbo, nesimokančių ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
● sudaryti sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties.

Taip pat priimami prašymai iš dalies kompensuoti jaunimo organizacijos registracijos išlaidas.
Paraiškos formą ir nuostatus, atsiskaitymo tvarką, sutarties formą rasite apačioje.

Informaciją apie konkursą teikia Daiva Grigėnė, tel. 8 603 988 11.
Užpildytas paraiškas galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki liepos 26 d.

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Jaunimo veiklos finansavimo tvarkos aprašas

Jaunimo veiklos finansavimas 2019 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2018 m.

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS VARĖNOJE

Priimančių akredituotų organizacijų sąrašas nuolat atnaujinamas, tad naujausią informaciją rasite šiuo adresu: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska?municipality=Var%C4%97nos%20rajono%20savivaldyb%C4%97&type=&organizer=&accredited=

Skelbiama registracija dalyvauti Jaunimo savanoriškoje tarnyboje 2020 m. II-ąjį pusmetį. Tarnybos pradžia numatoma liepos mėnesį*. Registracija atvira iki gegužės 18 d. 17:00 val.

Registruokitės paspaudę šią nuorodą: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Užsiregistravusiųjų kontaktai, po gegužės 18 d. perduodami apskritį kuruojančios savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų mentoriams, į programą savanoriai kviečiami iš eilės pagal registracijos laiką ir laisvų vietų programoje skaičių toje savivaldybėje, į kurią savanoris(ė) registravosi. Savivaldybėse programos vietų skaičius ribotas, todėl užsiregistravusieji, tačiau nepatekusieji į programą savanoriai bus pakviesti atlikti tarnybą atsiradus galimybei. Atkreipiame dėmesį, jog labai svarbu įvesti teisingą telefono numerį bei el. pašto adresą. Taip pat nepamirškite tikrinti elektroninio pašto, kuriuo registravotės!

Daugiau informacijos apie programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst
Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų mentorių kontaktus galite rasti štai čia: https://jrd.lt/…/svo-a…/akredituotu-svo-organizaciju-sarasas
Dažniausiai užduodami klausimai apie programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst/d-u-k

* tarnybos pradžiai įtakos gali turėti karantino sąlygos šalyje

http://www.jtba.lt/ – Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Erasmus+

http://www.jrd.lt/ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

http://www.lijot.lt/ – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

http://www.zinauviska.lt/lt/ – Jaunimo informavimas ir konsultavimas

http://www.moksleiviai.lt/ – Lietuvos moksleivių sąjunga

http://www.bendruomenes.lt/ – Bendruomenių portalas

http://www.nisc.lt/ – NVO informacijos ir paramos centras

http://www.manoteises.lt/ – Mano teisės

http://www.europa.eu/youth – Europos jaunimo portalas

http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas

www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga

www.emokykla.lt

http://erasmus-plius.lt/

www.javakis.lt – jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema

https://www.smpf.lt/lt/ Švietimo mainų paramos fondas

https://www.pagalbasau/.lt galima rasti informacijos apie psichologinę pagalbą ir emocinę sveikatą COVID pandemijos paveiktiems