/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. rugpjūčio 13 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriaus  9.7 punktu, rengiami Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3868/0003:66, Varėnos r. sav., Varėnos sen., Dvarčių k. 4, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.                                          

Duomenys apie projektuojamą  statinį:
Adresas:
 Varėnos r. sav., Varėnos sen., Dvarčių k. 4
Sklypas: kadastrinis  Nr. 3868/0003:66 Tolkūnų k.v. , daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai (9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai)
Projektuotojas: Projektai ir Co, UAB, buveinės adresas: Ateities pl. 31, Kaunas.
Projekto  vadovas: Kęstutis Savickas,  atestato Nr 33681,   el. p. projektavimas@zilinskis.com,  Tel. 8 613 05855
Statytojas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, buveinės adresas : Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Tel. 8 5 243 0882,  el. p. info@placiajuostis.lt

Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.varena.lt  bei darbo dienomis nuo š. m.  rugpjūčio  10 iki rugpjūčio 27  d., 8.00 – 17.00 val., Varėnos r. sav., Varėnos sen., Varėnoje, Vytauto g. 12., taip pat Ateities pl. 31, Kaune. Informacija teikiama telefonu 8 613 05855.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu:  Ateities pl. 31, LT 52167, Kaunas arba  el. p projektavimas@zilinskis.com  iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks  2020 m. rugpjūčio 27 d.  nuo 16:00 iki 17:00 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijoje (I aukšte, didžiojoje posėdžių salėje) adresu Vytauto g.12, Varėnos m.

Projektiniai pasiūlymai
Vaizdinė medžiaga

2020-08-13T11:01:34+00:00