/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. spalio 23 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) Gojaus g. 6, Gudžių k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gojaus g. 6, Gudžių k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., sklypo kad. Nr.: 3808/0004:359 Gudžių. k.v
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Projektuojama nuotekų valykla – Kitos paskirties inžinerinis statinys (nuotekų valykla).
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
MB „A2X2“: L.Pasiaura el. p. linas@a2x2.lt,, tel. Nr.: +37061495823,
A.Šibilskytė el. p. ausra@a2x2.lt, tel. Nr.+37065217284
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Varėnos rajono savivaldybė a.k.111104834
Užsakovas :
Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Tel. (8 310)  32 001
El. p. info@varena.lt
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
nuo 2020-10-23 iki 2020-11-09 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., Kaštonų g.4(5a),Vilnius, tel. Nr. +37061495823, Nr.+37065217284, tai pat Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.varena.lt.
(PASTABA: prieš atvykstant prašome telefonu susiderinti dėl konkretaus atvykimo laiko. Susirinkimo dieną 2020-11-09 iki 16:45h.)
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: linas@a2x2.lt iki 2020-11-09
Raštu: „MB A2X2“, Kaštonų g. 4, (5a.), LT-01107 Vilnius iki 2020-11-09.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Varėnos rajono savivaldybės administracijoje (I aukšte, didžiojoje posėdžių salėje), Vytauto g. 12, Varėnos m. 2020-11-09, 16:45-17:45h.

Esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu, 2020 m. 11mėn 09 d. nuo 16:45 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:
https://a2x2.lt/325-viesinimas

Projektiniai pasiūlymai
Vaizdinė informacija

 

2020-10-26T11:39:51+00:00