/Įgyvendinant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ buvo naikinami labiausiai išplitę ir didžiausią pavojų keliantys invaziniai augalai
2020 m. lapkričio 10 d.

Įgyvendinant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ buvo naikinami labiausiai išplitę ir didžiausią pavojų keliantys invaziniai augalai

Siekiant išvengti svetimžemių rūšių invazinių augalų, kurie gali sukelti daug ekologinių ir ekonominių problemų ar pakenkti žmonių sveikatai, plitimo, labai svarbu sukurti veiksmingą prevencijos, kontrolės ir savalaikio šių augalų naikinimo priemonių sistemą. Pagrindinis prevencijos tikslas – iš anksto, kol invazinė rūšis dar neišplitusi, užkirsti kelią jos dirbtiniam įveisimui ar savaiminiam paplitimui. Antrasis žingsnis kovoje su invaziniais augalais yra kaip įmanoma labiau sumažinti invazinės rūšies gausumą ir tankumą tam tikroje teritorijoje, neleisti jai daugintis ir toliau plisti. Trečiasis žingsnis – invazinių rūšių naikinimas. Tai sudėtingiausias ir daugiausiai lėšų reikalaujantis kovos su invaziniais augalais būdas.

Atsižvelgdamas į tai, VšĮ Gamtos paveldo fondas kartu su partneriais iš Lietuvos – Varėnos rajono savivaldybės administracija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir partneriais iš Baltarusijos įgyvendina 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“.

Šio projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas, tokias kaip invazinių rūšių plitimas.

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 eurų finansavimą.

Įgyvendinant projektą, buvo atrinktos labiausiai susirūpinimą keliančios aštuonios invazinės augalų rūšys: uosialapis klevas, sirinis klemalis, dygliavaisis virkštenis, Sosnovskio barštis, Mantegacio barštis, bitinė sprigė, kanadinė rykštenė ir didžioji rykštenė. Šie augalai sparčiai gausėja, didėja jų užimami plotai, ypač upių ir upelių pakrantėse, gyvenamosiose teritorijose. Minėtos invazinės augalų rūšys buvo inventorizuojamos (vertinamas šių rūšių gausumas, nustatomos užimamos buveinės) visoje projekto įgyvendinimo teritorijoje ir kartografuojamas jų paplitimas. Duomenys apie inventorizuotų invazinių augalų rūšių radavietes buvo suskaitmeninti, sukurta abiem šalims bendra GIS duomenų bazė, kurios duomenys pateikiami interaktyviajame žemėlapyje.

Taip pat sukurta internetinė anketa, skirta surinkti duomenis apie svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alytaus ir Vilniaus apskrityse). Šią anketą gali užpildyti kiekvienas gyventojas, pastebėjęs invazinių augalų augimvietę.

Įgyvendinat projektą, buvo sukurti du vaizdo filmai apie invazinius augalus bei jų naikinimo būdus.

Nuorodos į šiuos vaizdo filmus, interaktyvų invazinių augalų paplitimo žemėlapį ir anketą yra viešai skelbiamos Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://varena.lt/veiklos-sritys/komunalinis-ukis-ir-aplinkosauga.

Atlikus invazinių augalų inventorizaciją, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje buvo parinktos keturios labiausiai išplitusios ir didžiausią pavojų keliančios augalų rūšys – uosialapis klevas, kanadinė rykštenė, bitinė sprigė ir dygliavaisis virkštenis. Šie augalai buvo išnaikinti 5 plotuose, esančiuose Varėnos mieste, Merkinės miestelyje, Naujųjų Valkininkų, Marcinkonių ir Kibyšių kaimuose. Bendras išnaikintų invazinių augalų plotas – 1,77 ha.

Šie augalai, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas, buvo naikinami mechaninėmis priemonėmis (nupjaunat arba išraunant), cheminėmis priemonėmis (naudojant herbicidus) arba derinant mechanines ir chemines priemones.

Naudojant tik mechanines priemones, naikintos dvi invazinių augalų rūšys – bitinė sprigė ir dygliavaisis virkštenis, šių augalų išnaikinta atitinkamai 0,15 ir 0,5 ha. Bitinės sprigės buvo pjaunamos naudojant benzinines krūmapjoves, o pavieniai augalai išraunami. Dygliavaisiai virkšteniai buvo pjaunami krūmapjovėmis.

Naudojant tik chemines priemones, naikintos kanadinės rykštenės. Šie augalai išnaikinti 0,18 ha plote.

Uosialapiai klevai naikinti derinant mechanines ir chemines priemones. Didesnių medžių kamienai buvo pragręžiami ir įšvirkščiama herbicido. Sulaukus, kol medžiai nudžius, jie buvo nupjauti. Jauni medeliai ir krūmai pirmiausia buvo nupjaunami, vėliau likę kelmeliai apipurkšti herbicidais, kad kitais metais invaziniai augalai neatželtų. Uosialapiai klevai buvo išnaikinti 0,94 ha plote.

Po projekto įgyvendinimo šie plotai bus stebimi dar penkis metus, ir pastebėjus, kad naikinti invaziniai augalai ataugo, jie bus naikinami pakartotinai. Vykdant šias priemones minėtuose plotuose, invaziniai augalai bus išnaikinti galutinai.                 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu/llb
www.europa.eu
Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Varėnos rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2020-11-10T15:16:13+00:00