///Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai 2021-01-20T15:05:57+00:00
Paslaugos aprašymas

    

Mokama vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) ar vaiko globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėn. po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar, rezidentūroje (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį) ir jeigu pagal LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (240 Eur) išmoka per mėnesį.

Ši išmoka mokama  nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.

 Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  • prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • mokymo įstaigos pažymą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  • jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • banko sąskaitos rekvizitai.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-1 formos
SP-3 (A) forma(2)
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621