///Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui 2021-01-20T15:07:31+00:00
Paslaugos
aprašymas
     Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaikus auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.
      Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 Eur) išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu už kiekvieną paskesnį vaiką.
Paslaugos
kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos
suteikimo trukmė
Per mėnesį.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas
interesantui

     Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:

  • prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • banko sąskaitos rekvizitai.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė tel. (8 310) 32 011
Paslaugos
vykdytojas
Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-3 (A) forma(2)
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“