///Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui
Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui 2021-01-20T15:09:16+00:00
Paslaugos aprašymas

      

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės) tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5  (60 Eur) bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių).

Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.
4. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
5. Vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
6. Banko sąskaitos rekvizitai.

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios  sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-1 formos
SP-3 (A) forma(2)
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621