///Išmoka įvaikinus vaiką
Išmoka įvaikinus vaiką 2021-01-20T14:56:25+00:00
Paslaugos aprašymas

 

Mokama vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos skiriama 8 bazinių išmokų dydžio išmoka (320 Eur) per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.
Paslaugos kategorija Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  •  prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  •  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  •  teismo sprendimas įvaikinti;
  •  vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • banko sąskaitos rekvizitai.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-3 (A) forma(2)
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“