/Lietuvos pasienyje su Baltarusija įvesta nepaprastoji padėtis
2021 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija įvesta nepaprastoji padėtis

Vakar Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl nepaprastosios padėties pasienyje su Baltarusija ir 5 km nuo valstybės sienos įvedimo. Nepaprastoji padėtis įsigaliojo nuo šio vidurnakčio, t.y. lapkričio 10 dienos, 00 val. ir truks vieną mėnesį, galios visame pasienio ruože prie Lietuvos sienos su Baltarusija, taip pat dar 5 kilometrus į valstybės gilumą nuo jo.

Pagrindiniai nepaprastosios padėties pasienio ruože ir 5 km nuo valstybės sienos ribojimai:

-Įvažiuoti gali tik gyventojai, kurie čia yra deklaravę gyvenamąją vietą ar turi nekilnojamąjį turtą. – -Tikrinantiems dokumentus kariškiams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos pareigūnams reikia pateikti asmens tapatybę įrodančius dokumentus ar Registrų centro pažymas apie turimą nekilnojamąjį turtą.

-Vykstant pas gydytojus ar kitais svarbiais reikalais į pasienio ruožą, reikės tikrinantiems pareigūnams pateikti vykimo tikslą įrodantį dokumentą.

-Pasienio ruože nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu draudžiami bet kokie masiniai susibūrimai – šventės, susirinkimai ir pan.

-Vykstant darbo reikalais, reikės tikrinantiems pareigūnams pateikti tai įrodančius dokumentus – darbo vietą įrodantį dokumentą, važtaraštį ar pan.

-Pasienio ruožo teritorijoje nebus galima naujai deklaruoti gyvenamosios vietos.

Norime atkreipti gyventojų dėmesį, kad, sutrikus mobiliajam ryšiui, pagalbos numeris visuomet bus pasiekiamas.

 

Informacija bus nuolat papildoma ir patikslinama.

Gyventojus prašome supratingumo ir rimties.

 

 

2021-11-10T14:21:09+00:00