/Varėnos rajono kaimų, patenkančių į nepaprastosios padėties zoną, sąrašas
2021 m. lapkričio 10 d.

Varėnos rajono kaimų, patenkančių į nepaprastosios padėties zoną, sąrašas

Pateikiame Varėnos rajono kaimų, patenkančių į nepaprastosios padėties zoną, sąrašą.

MARCINKONIŲ SENIŪNIJA

 1. Ašašninkų k.
 2. Darželių k.
 3. Daržinėlės k.
 4. Dubo k.
 5. Grybaulios k.
 6. Kabelių k.
 7. Kapiniškių k.
 8. Marcinkonių k. (mažas plotas)
 9. Margionių k.
 10. Musteikos k.
 11. Piesčių k.
 12. Senovės k.
 13. Šklėrių k.

KANIAVOS SENIŪNIJA

 1. Bagočių k.
 2. Balbutų k.
 3. Būdų k.
 4. Dalinos k.
 5. Daržininkų k.
 6. Drucminų k.
 7. Dubičių k.
 8. Gribašos k.
 9. Griškonių k.
 10. Jasauskų k.
 11. Kalvių k.
 12. Kaniavos k.
 13. Kaniavėlės k.
 14. Kaniūkų k.
 15. Karaviškės k.
 16. Kaziukonių k.
 17. Kašėtų k.
 18. Katros k.
 19. Krokšlio k.
 20. Kruklių k.
 21. Lynežerio k.
 22. Mantotų k.
 23. Margių k.
 24. Mikalčiūnų k.
 25. Molinės k.
 26. Noškūnų k.
 27. Paąžuolės k.
 28. Pakaniavio k.
 29. Pakuliškių k.
 30. Panočių k.
 31. Paramėlio k.
 32. Pauosupės k. (mažas plotas)
 33. Rudnios k.
 34. Stoniūnų k.
 35. Ūtos k.
 36. Podubičių k.
 37. Praudos k.
 38. Rakų k.
 39. Stojų k.

VYDENIŲ SENIŪNIJA

 1. Aladaukos k.
 2. Aladiškių k.
 3. Barčių k.
 4. Cibonių k.
 5. Čepelūnų k.
 6. Dainavos k.
 7. Dipiškių k.
 8. Gojaus k.
 9. Gumbiškių k.
 10. Juočių k.
 11. Kamaraučiškių k.
 12. Kaledonių k.
 13. Kamorūnų k.
 14. Kijučių k.
 15. Kijutiškių k.
 16. Krivilių k.
 17. Melekonių k.
 18. Meškadonių k.
 19. Milvydos k.
 20. Palkabalio k. (mažas plotas)
 21. Papiškių k.
 22. Pavainikių k.
 23. Pikiškių k.
 24. Puišių k.
 25. Ramonų k.
 26. Ramoniškių k.
 27. Razumnos k.
 28. Riliškių k.
 29. Senkonių k.
 30. Strėžiūnų k.
 31. Ulbinų k.
 32. Vaidagų k. (mažas plotas)
 33. Vydenių k.
 34. Žukonių k.

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt

 

2021-11-10T17:22:08+00:00